A.(1). Trang 1 - Bài mới - sách mới - tin mới

 

Web Tác giả Trần Xuân An

Trang này (nguyên ở Web Tác phẩm Trần Xuân An) được thực hiện, đưa lên web vào tháng 12 HB5 (2005), và chỉ thông báo các bài viết của Trần Xuân An cùng các thông tin khác có liên quan, kể từ thời điểm đó. Phần lớn các thông tin khác ấy là các bài báo của các tác giả khác viết về tác phẩm của Trần Xuân An; một số khác là thông tin về hội thảo, hội nghị, trao đổi, đối thoại... Riêng những bài của Trần Xuân An được viết trước đó, trong quãng thời gian từ tháng 3 HB5 -- thời điểm tác giả bắt đầu tập tành tham dự vào mạng liên thông toàn cầu [internet] -- cho đến tháng 12 HB5, vui lòng xem ở Tạp chí điện tử Giao Điểm hoặc ở tập sách sơ thảo "Luận về thời chúng ta: Những vấn đề chiến tranh & hậu chiến".

 

 

bài mới & sách mới 

Trang 1

WEB. TRAN XUAN AN'S WORKS (BOOKS)

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

 

                 author's copyrights

      

 

 

 

http://www.tranxuanan-writer.blogspot.com

http://tranxuanan-writer.blogspot.com

 

c phẩm

TRẦN XUÂN AN

 

 

http://www.tranxuananwriter.blogspot.com

http://tranxuananwriter.blogspot.com/

&

http://www.tranxuanan--writer.blogspot.com

http://tranxuanan--writer.blogspot.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12 - HB5 ( 2005 ) & tháng 01 - HB6 ( 2006 ):

 

ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ ĐỔI MỚI DƯƠNG LỊCH

 

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 12 - HB5 ( 2005 ):

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 01 - HB6 ( 2006 ):

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm

 

 

_____________________

Tháng 03 & tháng 4 - HB6 ( 2006 ):

VẤN ĐỀ DÂN CHỦ

Tạp chí điện tử BBCVietnamese và Tạp chí điện tử Giao Điểm trong tháng 3 HB6 [ 2006 ]:

1.

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2006/03/060307_tranxuanan.shtml

(bài viết, bài trả lời của TXA. cùng những ý kiến thảo luận của nhiều độc giả)

 

link Diễn đàn BBC: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/

hoặc BBCVietnamese Search  )

 

2.

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_txa-dadang.htm

cũng là bài viết trên của TXA.;

 

và bài trao đổi với TXA. của Nguyễn [Sài Gòn]:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-nguyen.htm    

 

bài trao đổi của Trần Nguyễn Dụng [TP. HCM.]:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/306_ykien-2parties.htm    

 

 

________________________

 

Tháng 6 - HB6 ( 2006 ):

 

NHÂN VẬT LỊCH SỬ: NGUYỄN VĂN TƯỜNG & KIẾN PHÚC

 

1. WIKIPEDIA - Bách khoa toàn thư mở:

 

Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886):

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng
Nếu có sự cố kĩ thuật về link, hãy copy link (chưa link-hóa) dưới đây,

sau đó, dán vào khung ngang address phía trên đỉnh màn hình, rồi bấm go:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng

 

Kiến Phúc (1869 - 1884):

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

Nếu có sự cố kĩ thuật về link, hãy copy link (chưa link-hóa) dưới đây,

sau đó, dán vào khung ngang address phía trên đỉnh màn hình, rồi bấm go:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Ki%E1%BA%BFn_Ph%C3%BAc

 

2. Tạp chí điện tử Giao Điểm, số tháng 6-2006:

 

Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) & Kiến Phúc (1869 - 1884):

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-wikipedia.htm

 

Về "thái độ trung lập":

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_II06/606_ykien-txa-2.htm

 

3. Web. Tác phẩm Trần Xuân An:

 

http://tranxuanan-wikipedia.blogspot.com/

 

 

______________________________

Tháng 7 - HB6 ( 2006 ):

 

Tạp chí điện tử Giao Điểm, số tháng 7-2006:

 

Về "thái độ trung lập" (tiếp theo) & văn hóa thảo luận:

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/706_txa-wikipedia.htm

 

______________________________

 

Tháng 8 - HB6 ( 2006 ):

 

NHÂN VẬT LỊCH SỬ: PHAN BỘI CHÂU & CƯỜNG ĐỂ

 

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 8 - 2005 (HB6):

 

CHỦ NGHĨA PHÁP – VIỆT ĐỀ HUỀ CỦA PHAN BỘI CHÂU 

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_txa-Pbchau.htm

 

VỀ TẤM ẢNH PHAN BỘI CHÂU VÀ CƯỜNG ĐỂ CHỤP CHUNG 

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III06/806_ykien-1-txa.htm

 

Hoặc LINKs theo địa chỉ mới của Giao Điểm bộ mới

( http://www.giaodiem.us  ):

 

CHỦ NGHĨA PHÁP – VIỆT ĐỀ HUỀ CỦA PHAN BỘI CHÂU  

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-1.htm

 

VỀ TẤM ẢNH PHAN BỘI CHÂU VÀ CƯỜNG ĐỂ CHỤP CHUNG 

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-pbc-txa-2.htm

 

& HUẾ - TẾT MẬU THÂN 1968

 

Huế - Tết Mậu thân 1968, vết thương hay tấm huy chương,

trên vai gánh hai bó lúa Hà Nội và Sài Gòn? 

http://www.giaodiem.us/us-2006/8-06/806-txa-mauthan68.htm

 

 

______________________________

 

Tháng 9 & 10 - HB6 ( 2006 ):  

Hai cuốn sách mới của Trần Xuân An, do NXB. Thanh Niên ấn hành:

 

1. Tiểu sử biên niên Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886),

kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

 

2. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), một người trung nghĩa

 

 

 

 

 

 

Phát hành tại các hiệu sách:      

 

1. Hiệu sách thuộc Chi nhánh Nhà Xuất bản THANH NIÊN

270 Nguyễn Đình Chiểu, Q. 3, TP. HCM.

ĐT.: (08) 9303262

 

2. Hiệu sách thuộc Nhà Xuất bản TRẺ (TP. HCM.)

161B Lý Chính Thắng, Q. 3, TP. HCM.

ĐT.: (08) 9316211

 

3. Hiệu sách thuộc Nhà Xuất bản VĂN NGHỆ TP.HCM.

179 Lý Chính Thắng, Q. 3, TP. HCM.

ĐT.: (08) 8249528, (08) 9316435, (08) 5260124

 

 

ĐÍNH CHÍNH

Một vài con số niên kỉ cần đính chính trong sách in giấy

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/2006/10/xc-nh-chn-dung-nh-chnh-nin-k-pct-tn.html

 

__________________________________

 

 

Tạp chí điện tử CHIM VIỆT CÀNH NAM số 25, 21-11 HB6 (2006)

http://chimviet.free.fr/index2.htm 

Tạp chí Xưa và Nay (số 270, 10-2006):
Trà Điêu (PHAN THÀNH NHƠN)
-- HAI QUYỂN SÁCH VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_90cr6g58

hoặc:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/trdphanthanhnhon-tcxuanay.htm

 

 

 

NGUYỄN VĂN HOÁ - GIỚI THIỆU 2 CUỐN SÁCH MỚI CỦA TXA.

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/nguyenvanhoa_gthieusach-txa.htm

hoặc:

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_94dmvnsj 

 

 

 

 

Tạp chí HUẾ Xưa và Nay (số 78, 11 & 12-2006, tr. 93):
TRẦN XUÂN AN VÀ NHỮNG CÔNG TRÌNH MỚI XUẤT BẢN VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_113fnshhh

hoặc:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/huexua&nay_gioithieusachtxa.htm

 

 

 

 

Tạp chí Kiến Thức Ngày Nay,

số 591, ra ngày 10-01-2007,

mục “Lần trang sách cũ”,

tr. 33 – 35:

VẼ LẠI CHÂN DUNG

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 – 1886)

CAO QUẢNG VĂN

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_119czkhp4

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/caoquangvan-tapchiktnn_sach-txa.htm

 

 

(có bổ sung chú thích quan trọng, ngày 08-02 HB7 [2007])

ĐỀ NGHỊ ÔNG CAO QUẢNG VĂN & TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY ĐÍNH CHÍNH

 

 

_______________________

 

 

 

 

 

 

Tháng 11 - HB6 ( 2006 ):

 

KỈ NIỆM VỚI LÊ TIẾN CÔNG VÀ VÀI NÉT PHẢN BIỆN LUẬN VĂN CỬ NHÂN SỬ HỌC (2002) CỦA ANH

 

http://www.tranxuanan-writer-7.blogspot.com

 

______________________________

 

 

Tháng 12 - HB6 ( 2006 ):

 

Trả lời một thắc mắc

 

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_92d3v84d

 

 

______________________________

 

 

Tháng 02 - HB7 ( 2007 ):

 

  

 

Tuyển tập TÌNH QUÊ số 7 (Xuân Đinh Hợi HB7 [2007])

Hội Đồng hương tỉnh Quảng Trị tại Đà Nẵng

Bài viết của nhà văn HOÀNG PHỦ NGỌC PHAN:

TRẦN XUÂN AN

VÀ CÔNG TRÌNH PHỤC HỒI DANH TIẾT

CHO NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/hoangphungocphan_tinhque-7_sach-txa.htm

http://docs.google.com/View?docid=dc9fgpkh_124ck49sh

 

 

 

Thông tin ấy lại được đưa lên weblog này, với LINK giản đơn:

http://www.tranxuanan-baochibinhluan.blogspot.com

để tiện truy cập và lưu trữ (search & cache). Nếu quý độc giả kính mến đã đọc 4 bài điểm sách theo các LINKs liền kề bên trên khung,

xin khỏi đọc lại theo LINK ở đây.

Thành thật cảm ơn.

 

 

 

BÁO CHÍ GIỚI THIỆU & BÌNH LUẬN NHƯNG VẪN TRÁNH NÉ NỘI DUNG CHÍNH

http://docs.google.com/Doc?id=dc9fgpkh_1259p3zj

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/an_moi/themvailoi.htm

 

_______________________

 

 

 

  

 

Cảm nghĩ tản mạn, ngoài lề
sau khi đọc cuốn sách rút gọn
“ĐI TÌM LĂNG MỘ VUA QUANG TRUNG”
của nhà nghiên cứu sử học NGUYỄN ĐẮC XUÂN

-- Trần Xuân An

http://tranxuanan-giaoluu-nnct-nguyendacxuan.blogspot.com/

 

 

_______________________

 

 

 

  

 

Tháng 03 - HB7 ( 2007 ):

 

Trần Xuân An -- NGHĨ VỀ BI KỊCH NHÀ BẤT ĐỒNG CHÍNH KIẾN NGUYỄN NGỌC LAN:

 

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/ngh-v-bi-kch-nh-bt-ng-chnh-kin-nguyn.html

 

BBCVIETNAMESE: Tạp chí “Việt Nam ngày nay” do Lê Hải phụ trách tuần này. Chương trình 6 giờ 30 (14 giờ 30 GMT) tối thứ bảy & tối chủ nhật ngày 03 & 04 tháng 3-HB7 (2007) tại VN:

Lê Hải phỏng vấn Trần Xuân An
http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/03/bbcvietnamese-tp-ch-vit-nam-ngy-nay-l.html

 

 

 

Tham khảo: MỘT SỐ BÀI VIẾT TỪ CÁC CUỐN SÁCH & THAM LUẬN HỘI THẢO KHOA HỌC VỀ NGUYỄN VĂN TƯỜNG (tại Huế, 02-7-2002)
NGUYỄN THẾ LONG -- NGUYỄN VĂN TƯỜNG, NHÀ NGOẠI GIAO LÚC ĐẤT NƯỚC GẶP NHIỀU SÓNG GIÓ
:

 

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/03/tham-khao-mot-so-bai-viet-tu-sach-tham.html

 

PGS.TS. ĐỖ BANG -- GÓP PHẦN LÀM SÁNG TỎ NHỮNG UẨN KHÚC TRONG CUỘC ĐỜI CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ NGUYỄN VĂN TƯỜNG

 

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/03/pgsts-bang-gp-phn-lm-sng-t-nhng-un-khc.html

 

Một số hình ảnh cuộc hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), ngày 02-7 HB2 (2002) & lễ tưởng niệm Ngày kinh đô quật khởi - thất thủ, ở Huế:

■ Tệp hình ảnh 1:

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2006/10/vi-hnh-nh-t-liu.html

■ Tệp hình ảnh 2:

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/03/mt-s-hnh-nh-t-liu-hi-tho-khoa-hc-v.html

(Xin vui lòng lưu ý: Mấy dòng nhắn tin & địa chỉ cuối mỗi tệp hình ảnh)

 

 

 

_____________________

 

 

ÔNG CAO QUẢNG VĂN & TẠP CHÍ KIẾN THỨC NGÀY NAY ĐÃ ĐÍNH CHÍNH:

Kiến Thức Ngày Nay, số 597, ra ngày 10-3-2007 (HB7), tr. 64

(đăng tải nội dung bản đính chính trên web này)

 

 

 

_____________________

 

 

MỞ THÊM MỘT TRANG WEB ĐỂ TIỆN VIỆC TRUY CẬP:

Nguyên văn trang BÁO CHÍ GIỚI THIỆU & BÌNH LUẬN SÁCH TRẦN XUÂN AN, 9-2006
chỉ khác biển nền (template)

http://tranxuanan-baochibinhluan-b.blogspot.com

 

 

HÌNH ẢNH 4 TRANG "KIẾN THỨC NGÀY NAY":

Bài viết của ông Cao Quảng Văn & Đính chính của Toà soạn KTNN
(scan)

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/03/hinh-anh-4-trang-kien-thuc-ngay-nay-so.html

_____________________

 

 

9-3 HB7 (2007), MỞ THÊM MỘT WEBSITE MỚI

TRÊN HOST MỚI CỦA GOOGLE

(GOOGLE PAGE CREATOR = NGƯỜI [GÓP PHẦN] SÁNG TẠO TRANG GOOGLE):

"Web Tác giả Trần Xuân An"

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

 

__________

 

 

 

■ Tệp hình ảnh 3: Bổ túc một vài hình ảnh cuộc hội thảo khoa học về nhân vật lịch sử Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886), ngày 02-7 HB2 (2002), tại Huế & Một số hình ảnh hội nghị thông báo nghiên cứu, sử liệu về Nguyễn Văn Tường (1824-886), tổ chức tại Hà Nội, 01-11-2003 (hình ảnh do PGS.TS. Đỗ Bang cung cấp):

http://tranxuanan-writer-1.blogspot.com/2007/03/hinh-anh-hoi-thao-o-hue-02-7-2002-hinh.html

 

 


Hồ sơ lưu:

.

Chú giải "Giải triều...", các bản 2000 - 2002 - 2003:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/ban2002_nguyen_vtnntntxtkhduoc

HÌNH ẢNH (SCAN): TRÍCH MỘT SỐ TRANG BẢN THẢO VIẾT TAY (2000):

http://www.tranxuanan-writer-8.blogspot.com

HÌNH ẢNH (SCAN): TRÍCH MỘT SỐ TRANG BẢN IN VI TÍNH (2000):

http://www.tranxuanan-writer-9.blogspot.com


HÌNH ẢNH (SCAN): TRÍCH MỘT SỐ TRANG BẢN THẢO VIẾT TAY (2001):
"TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PCĐT. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP"

http://www.tranxuanan-writer-10.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer-11.blogspot.com

 

 


____________________

.

Tháng 4 HB7 (2007)
NIỀM VUI LỚN & MUỘN: QUỐC LỄ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

 

 

LƯU Ý:

XEM TIẾP TRANG 2 BÀI MỚI - SÁCH MỚI: http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN ( AUTHOR'S COPYRIGHT ).

 

hidden hit counter

WEBSITE TRẦN XUÂN AN

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/web_index.htm

 

 

Trang chủ    |    Tác phẩm     |    Tác giả      |      Hình ảnh     |     Liên lạc      |    Góp ý 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH NHỮNG TÁC PHẨM ĐÃ XUẤT BẢN THÀNH SÁCH IN GIẤY

SƠ ĐỒ WEBSITE TRẦN XUÂN AN

 

 

 

 

                

CHÂN THÀNH CẢM ƠN   Google,

Dotster, Yahoo & MSM

 

 

 

LINKs for SEARCHING:

 

Tạp chí điện tử GIAO ĐIỂM    (search)

Tạp chí điện tử BBCVietnamese    (search)

Website LUÂN HOÁN - SONG VINH

 

MSN Search

GOOGLE Search

YAHOO Search

 

 

 

hidden hit counter

 

http://www.blogger.com/profile/14904482

 

http://www2.blogger.com/profile/04366565891846379473

 

http://beta.blogger.com/profile/13195979010299666241

 

http://www.tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com

 

Bộ phận tự động đếm số lượng lần mở trang

chỉ được đặt ở một ít trang, không phải ở

toàn bộ tất cả các trang thuộc "Web.  /  TXA.'s works (books)"

này, và cũng chỉ bắt đầu tính từ ngày 09-3 HB6 ( 2006 ) . . .

Thực sự, ngày khởi đầu xây dựng "Web.  /  TXA.'s works (books)"

là khoảng đầu tháng 11 HB5 ( 04-11-2005 ).

Riêng trang chủ ( main page ) này, được thực hiện vào ngày :

01 tháng 5 năm HB6 ( 2006 ).

 

 

 

 

 

 

LỜI GHI CHÚ CẦN THIẾT

VỀ TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ (Tcđt.) GIAO ĐIỂM BỘ MỚI (giaodiem-us)

 

Mặc dù có gửi bài đăng trên Tcđt. Giao Điểm bộ mới (giaodiem-us) và nhận được sự hỗ trợ tinh thần của anh chủ biên Nguyễn Văn Hóa trong việc xuất bản sách điện tử (e-book), sách in giấy, nhưng tôi thấy cần phải minh định rõ: Thái độ chính trị của tôi thể hiện trong tác phẩm (sáng tác, nghiên cứu) của chính tôi, vốn đã được công bố từ lâu ở các dạng thức (sách xuất bản in giấy, sách in vi tính, sách điện tử phổ biến trên web.). Có những bài, những hình ảnh, tranh vẽ minh họa của các tác giả khác đã đăng trên Giao Điểm bộ mới, thể hiện những thái độ chính trị, nhất là thái độ đối với giai đoạn nửa sau thế kỉ hai mươi [XX] và hiện nay, chắc chắn sẽ bị "va chạm" bởi những "bức tường lửa"... Chính những tác giả chấp nhận "va chạm bức tường lửa..." ấy và những người phụ trách "tường lửa" mới "có vấn đề" với nhau. Tôi chỉ chịu trách nhiệm về các tác phẩm của tôi, ngoài ra không có trách nhiệm nào khác.

 

Cũng có thể nói thêm: Trong thời kì bùng nổ thông tin hiện nay, thế cuộc đã chuyển từ đối đầu sang đối thọai, từ bế quan tỏa cảng và bị cấm vận đến mở cửa, gia nhập ASEAN, WTO, việc trao đổi, cọ xát giữa các quan điểm, lập trường chính trị, học thuật thể hiện qua sách báo (không đề cập đến loại họat động chính trị trong thực tiễn), đã trở thành bình thường và cần thiết, ít ra là để hoà giải và hoà hợp dân tộc, giữa các thành phần người Việt trong nước với nhau và với các phân số người Việt hải ngoại.

 

Tôi tin rằng sự thật lịch sử (1858 - 1885, 1885 - 1930, đặc biệt là các giai đoạn 1930 - 1945, 1945 - 1954, 1954 - 1975), như tôi đã nghiên cứu, viết thành sách, bài khảo luận, và chiến thắng hiển hách của Cách mạng sẽ thuyết phục được mọi người, trong cũng như ngoài nước; đồng thời nhân dân Việt Nam cùng kiều bào hải ngoại sẽ thuyết phục được Cách mạng về tinh thần dân chủ (theo tôi nghĩ, dân chủ phải là dân chủ chân chính, chứ không phải thứ dân chủ thiếu ý thức tôn trọng sự thật lịch sử và nhân vật lịch sử...).

 

Xin được thưa gửi một đôi lời như thế.

Trân trọng.

 

TXA.

Thứ bảy cuối tuần (chủ nhật cũ), 12-11 HB6 (2006)

[22-9 Bính tuất HB6].

____________________

 

(*) Bổ sung (14-11 HB6):  "... những hình ảnh, tranh vẽ minh họa ..." & "... như tôi đã nghiên cứu, viết thành sách, bài khảo luận ...".

 

 


 

  lên đầu trang (top page) 

 


XEM TIẾP TRANG 2 BÀI MỚI - SÁCH MỚI:
http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

ċ
An Tran Xuan,
14:35 6 thg 7, 2009
Comments