a.a. Quốc lễ (hình ảnh)

 

QUỐC LỄ

GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Ngày mùng 10 tháng 3 năm Đinh hợi HB7

( hình ảnh từ Bắc vào Nam, trong và ngoài nước, trên báo chí điện tử )

 

 1

                      

2   &   3 

 4

 5

 6

 7

 9

 10

 11

 12

13 

14 

 
 
Thành thật nhận thức và tự nhận thức ra một sự thực:

Đã quá lâu Quốc Lễ trọng đại nhất của dân tộc Việt Nam chúng ta bị Bộ Văn hoá - Thông tin, Bộ Giáo dục & Đào tạo (hai bộ cùng chức năng với Bộ Lễ ngày xưa) xem nhẹ, chỉ làm chiếu lệ, qua loa, hoặc phô trương ở một vài điểm có tính chất hình thức, do đó, Quốc Lễ Hùng Vương không có chiều sâu tâm linh -- lịch sử và toàn diện, toàn cõi (mọi đình làng, mọi bàn thờ nhà riêng).

Kính kiến nghị:

Phải chăng rất cần phục hưng ý thức cội nguồn có chiều sâu tâm cảm, thiêng liêng trong từng người, từng nhà, từng làng, từng khu phố và rộng khắp các lĩnh vực trong cả nước, ở mọi cơ quan, xí nghiệp, nhất là trường học, nhân Ngày Quốc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương. Chiều sâu tâm linh - lịch sử và ý nghĩa, tác dụng đoàn kết, hoà giải, hoà hợp tương xứng với hình thức lễ hội truyền thống phong phú.

Quốc Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương cùng các tiền nhân 53 nhân tộc Việt Nam (Mường, Tày, K'Hor, Ê-đê, Chăm, Kh'Mer Nam bộ, Hoa...) phải được xem trọng hơn Lễ Phật đản, Lễ Chúa giáng sinh và Sinh nhật các lãnh tụ cách mạng vô sản, ngay trong ý thức của các phân số đồng bào Phật giáo, Thiên Chúa giáo và đảng viên Đảng Cộng sản.

TXA.

 

Xuất xứ từng hình ảnh: xem ở mỗi đường link

danghuong-1_hcmmuaf-edu.vn.jpg 6k  
danghuong-2_hcmmuaf-edu.vn.jpg 6k  
giotohungvuong_cmivietnmedu.jpg 33k  
quocle_hinhanh.htm 3k  
giotohungvuong_hatay.jpg 37k  
giotohungvuong_hue-vnn-vn.jpg 10k  
giotohungvuong_nhandan.jpg 22k  
giotohungvuong_phutho-izs.jpg 18k  
giotohungvuong_tienphong.jpg 11k  
giotohungvuong_vnn-vn.jpg 24k  
giotohungvuong_vnthuquan.jpg 115k  
giotohungvuong_wiki.jpg 18k  
giotohungvuong_vnxpress.jpg 6k  
ledanghuong_.gif 68k  
giotohungvuong_thanhnien.jpg 9k  

_________________________________________

Trở về

trang chủ:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

trang quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

10-3 Đinh hợi HB7 = 26-4 HB7 (2007)

 

 

 

ċ
1.bmp
(78k)
An Tran Xuan,
02:54 6 thg 7, 2009
ċ
10.bmp
(57k)
An Tran Xuan,
03:10 6 thg 7, 2009
ċ
11.bmp
(237k)
An Tran Xuan,
03:10 6 thg 7, 2009
ċ
12.bmp
(102k)
An Tran Xuan,
03:10 6 thg 7, 2009
ċ
13.bmp
(25k)
An Tran Xuan,
03:10 6 thg 7, 2009
ċ
14.bmp
(305k)
An Tran Xuan,
03:10 6 thg 7, 2009
ċ
2.bmp
(33k)
An Tran Xuan,
02:54 6 thg 7, 2009
ċ
3.bmp
(33k)
An Tran Xuan,
02:55 6 thg 7, 2009
ċ
4.bmp
(57k)
An Tran Xuan,
02:55 6 thg 7, 2009
ċ
6.bmp
(59k)
An Tran Xuan,
02:55 6 thg 7, 2009
ċ
7.bmp
(85k)
An Tran Xuan,
03:09 6 thg 7, 2009
ċ
8.bmp
(59k)
An Tran Xuan,
03:09 6 thg 7, 2009
ċ
9.bmp
(105k)
An Tran Xuan,
03:09 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:09 6 thg 7, 2009
Comments