a.f. Quốc phục & Bác Hồ

 

 

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7
 
 
8

 9

 10

 11

 12

 13
 
 

NGOÀI NHỮNG TẤM ẢNH CÓ HÌNH NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH VẬN QUỐC PHỤC BÀ BA,

RẤT TIẾC LÀ CHƯA TÌM RA ĐƯỢC MỘT TẤM ẢNH NÀO CÓ HÌNH VỊ LÃNH TỤ ẤY TRANG PHỤC BẰNG QUỐC PHỤC ÁO DÀI KHĂN ĐÓNG

 GIẢN DỊ, ĐƠN SƠ & SỜN BẠC NHƯ BỘ ÂU PHỤC KAKI CỦA NGƯỜI.

 

MỘT ĐIỀU AI CŨNG BIẾT:

HỌC LỊCH SỬ, KHÔNG NÊN HỌC TẬP KHÍA CẠNH HẠN CHẾ CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ,

VÀ KHÔNG PHẢI VÌ NỂ NANG NHÂN VẬT LỊCH SỬ ĐỂ RỒI ĐI ĐẾN CHỖ ĐÁNH MẤT MỘT GIÁ TRỊ NÀO ĐÓ CỦA VĂN HOÁ DÂN TỘC.

 

   
quocphuc_hcm_dogom.jpg 27k
quocphuc_hcm_vietnam.net.jpg 16k  
quocphuc_hcm_vusua-tem.jpg 25k  
quocphuc_hcm-auphuc_chinhphu.bmp 140k  
quocphuc_hcm-begai.jpg 4k  
quocphuc_hcm-chocaan.bmp 84k  
quocphuc_hcm--chu-an-lai.jpg 4k  
quocphuc_hcm-dienthoai.bmp 92k  
quocphuc_hcm-gophim.jpg 23k  
quocphuc_hcm-gophim_vnn.vn.jpg 5k  
quocphuc_hcm-truocsaban.jpg 26k  
quocphuc_hochiminh_nea.gov.vn.jpg 194k  
hochominh-anhphiasau.jpg 28k  
quocphuc_hochiminh.htm 15k  
quocphuc_hochiminh_onlinecaroline.bl.jpg 61k  

 

Để tra cứu, vui lòng xác định từ chìa khoá (key word) trên link

và tìm kiếm bằng công cụ SEARCH của GOOGLE, MSN., YAHOO...

 

"Web. Tác phẩm Trần Xuân An" chỉ chịu trách nhiệm về những gì đã truy cập ở bảng trên.

 

 

 

 

Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

 

ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:12 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:12 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:12 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:12 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:12 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:12 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:13 6 thg 7, 2009
Comments