a.g. Quốc phục trong Hội nghị APEC HB6 (2006)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HÌNH ẢNH SƯU TẦM TRÊN INTERNET ĐỂ MINH HOẠ:

VINH DANH QUỐC PHỤC VIỆT NAM

 

NGUỒN:

Các Tạp chí điện tử: bbcvietnamese.com; giaodiem.us

 

       Trở về trang hình ảnh quốc phục:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

 

 

ċ
10.bmp
(89k)
An Tran Xuan,
02:14 6 thg 7, 2009
ċ
2.bmp
(176k)
An Tran Xuan,
02:13 6 thg 7, 2009
ċ
3.bmp
(244k)
An Tran Xuan,
02:13 6 thg 7, 2009
ċ
4.bmp
(244k)
An Tran Xuan,
02:14 6 thg 7, 2009
ċ
5.bmp
(244k)
An Tran Xuan,
02:14 6 thg 7, 2009
ċ
6.bmp
(191k)
An Tran Xuan,
02:14 6 thg 7, 2009
ċ
7.bmp
(244k)
An Tran Xuan,
02:14 6 thg 7, 2009
ċ
8.bmp
(117k)
An Tran Xuan,
02:14 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
02:16 6 thg 7, 2009
Comments