R.(18). Trang 18 - Bài mới - sách mới - tin mới

Bài mới - sách mới - tin tức mới

(trang 18)

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7 |  Trang 8  |  Trang 9  |  Trang 10  |  Trang 10 bis  |  Trang 11  |  Trang 12  |  Trang 13  |  Trang 14  | Trang 15  Trang 16 | Trang 17 | Trang 18 | Trang 19 | Trang 20...   

  

 

 

WEB TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN

   

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

Poet / writer & researcher

Mới!  Twenty three published-books + Newest one = 24  New!

(01-11 HB8 [2008])

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 XEM THÔNG TIN MỚI NHẤT Ở CUỐI TRANG THEO THỨ TỰ THÔNG THƯỜNG

 

Trân trọng mời xem lại trang 17 (tháng 8 và tháng 9 HB8) :

1. Trần Xuân An - Trao đổi về bài viết của ông Vương Đình Chữ trên tạp chí Xưa & Nay, số 314, 8-2008 --- 2. Trần Xuân An - Loạt bài được viết trong đợt tham dự trại viết văn tại Nhà Sáng tác Đà Lạt --- 3. Lê Tiến Công - Điểm sách ("Thơ Nguyễn Văn Tường...", Nxb. Thanh Niên, 6-2008)

 

NỘI DUNG TRANG NÀY:

Tháng 10 HB8 (2008):

► 05-10 HB8: Hưởng ứng, chuẩn bị tham luận hội thảo khoa học về nhà văn, nhà khảo cứu Sơn Nam do Hội Nhà văn TP.HCM., báo Tuổi Trẻ, Nxb. Trẻ & Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Kiên Giang phối hợp tổ chức vào trung tuần tháng 12-2008: Trần Xuân An -- Bài 1: Phần I & phần II: Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008) - PDF  (khởi viết lúc 14 giờ 50, 05-10 HB8; tạm hoàn tất phần I & II lúc khoảng 18 giờ cùng ngày):(sẽ được viết tiếp)  --------  Phần III: Xem tiếp tệp thứ hai (PDF) (viết tiếp từ 13 : 30 đến 17 : 38, ngày 06-10 HB8) (sẽ được viết tiếp)  --------  Phần III (tiếp theo) & Phần IV (tạm kết): Xem tiếp tệp thứ ba (PDF) (viết tiếp từ 06 : 45 đến 10 : 00, 07-10 HB8). --------  Vui lòng xem bản hoàn chỉnh  ---------  Cảm ơn nhà thơ Võ Văn Luyến & thạc sĩ Lê Tiến Công đã có ý kiến nhận xét về bài viết này. ---------  Các bản nháp trên đây sẽ được xoá đi trong những ngày sắp tới. Xin xem bản hoàn chỉnh nhất dưới đây:

    BÀI THỨ NHẤT  (bản hoàn chỉnh):

08-10 HB8 (2008) : Bài tham luận đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008)  

    BÀI THỨ NHẤT (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8)

Bài tham luận này (bản hoàn chỉnh nhất) cũng đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008). Ngày gửi: 20-10 HB8 (2008)

________________________________

Mấy suy nghĩ từ khảo luận của Nnc. Trần Xuân An

về "Văn minh miệt vườn"

 

Võ Văn Luyến (*)

 

            Tôi có cái vinh hạnh được đọc nhiều tác phẩm của Trần Xuân An, có cuốn từ khi còn nguyên dạng bản thảo và cả những cuốn sau khi ấn hành. Cảm nhận chung là ở cây bút này tung hoành trên nhiều địa hạt, từ thơ, tiểu thuyết, đến khảo cứu, nghiên cứu, phê bình, trải khắp các lãnh địa văn học, sử học, triết học... Đặc biệt, gần đây, anh cho ra đời loạt tác phẩm biên khảo với đề tài Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (2004, 2006, 2008) đã làm cho nhiều nhà chuyên môn chú ý, thán phục, và được thuyết phục bởi một tư duy nghiên cứu nghiêm túc, cẩn trọng và khoa học. Điều này thì nhiều người đã thấy. Ở đây, tôi chỉ xin "đi rết" (direct) vào bài tham luận của anh về nhà văn, nhà Nam bộ học Sơn Nam qua việc đánh giá lại tác phẩm biên khảo "Văn minh Miệt vườn" của chính nhà văn nổi tiếng này, đặt trong sự cấu thành của một khối lượng trước tác làm nên di sản tinh thần của ông để lại.

            Bài viết cho thấy một Trần Xuân An ngấm lâu và sâu về tác phẩm "Văn minh Miệt vườn" (tác giả nhớ đã đọc từ hồi còn học phổ thông, và bây giờ đọc đi đọc lại). Có lẽ nhờ thế nên cách tiệp cận và lý giải thật rõ ràng tinh thần cũng như thông điệp mà nhà văn Sơn Nam gửi đến qua cuốn sách. Ngay tựa đề "Văn minh miệt vườn" đã bắt người đọc ngụp lặn vào những vấn đề cần tìm hiểu và tiếp tục tìm hiểu, soi sáng từ nhiều góc độ.

            Trước hết, Trần Xuân An cho thấy một Sơn Nam vừa là chủ thể (người Nam bộ ròng) vừa là khách thể nghiên cứu nên những điều ông nêu ra có sức truyền dẫn, gợi thức và khá thuyết phục. Văn minh miệt vườn được khảo cứu ở cả hai trục lịch đại và đồng đại. Trên trục lịch đại (thời gian), tác giả có cái nhìn xuyên suốt và phần nào vẽ được độ biến thiên qua sự hình thành nhân cư của vùng đất so với lịch sử hình thành dân tộc Việt còn rất mới này.

            Đó là sự tiếp biến văn hoá (trong đó có văn minh) trên vùng đất vốn hội tụ người Khơ-me, Tàu, Chăm... nghĩa là có mặt nhiều dạng thể văn minh khác nhau, nếu không muốn nói là có chỗ căn cốt khác biệt như người Tàu thì thích buôn bán... Nhưng trong tiến trình "thích nghi hoá" để chung sống, họ đã tìm tới cách hoà huyết để sau đó bị dòng máu Việt chinh phục và tạo ra một chân dung miệt vườn độc đáo mang bản sắc Nam bộ đặt trong sự phong phú của văn minh Việt "hoà hợp nhưng không hoà tan".

            Qua bài viết có tính chất "nghiên cứu của nghiên cứu" của nhà nghiên cứu Trần Xuân An, tôi thấy tác giả đã  gợi mở và đặt ra nhiều vấn đề cần đi sâu tìm hiểu hơn nữa về văn minh miệt vườn, mà người đặt móng cho vấn đề này không phải ai khác mà chính từ "ông già Nam bộ" - nhà văn Sơn Nam đáng kính của chúng ta.

Võ Văn Luyến

từ: Luyến Võ Văn <luyen_vv@qtttc.edu.vn>

tới: Tran Xuan An <tranxuanan.writer@gmail.com>

ngày: 22:15 Ngày 10 tháng 10 năm 2008

chủ đề: Re: Về: Moi xem tiep TEP 2: Ve SON NAM (1926-2008)

được gửi bởi: qtttc.edu.vn

__________________

 

(*) Thạc sĩ, giảng viên Trường Cao đẳng Sư Phạm Quảng Trị tại Đông Hà. (WebTgTXA. ghi chú).

 

 

 

► 07 & 10-10 HB8: Trần Xuân An - Bài 2: Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Phần I & II: Tệp thứ nhất - PDF (khởi viết từ 14 : 00, 10-10 HB8 (2008) đến khoảng 18 : 00 cùng ngày) ------ Phần II: Tệp thứ hai - PDF (viết từ 14 : 02 đến 16 : 30, 11-10 HB8) -------  Phần cuối: tệp thứ ba (viết từ 06 : 00 đến 18 : 39' ngày 13-10 HB8) - ---------  Các bản nháp trên đây sẽ được xoá đi trong những ngày sắp tới. Xin xem bản hoàn chỉnh nhất bên dưới tấm ảnh này:

 

Nhà văn Sơn Nam (1926-2008) & thủ bút: bài thơ "Hương rừng Cà Mau" -- Tư liệu: Huỳnh Kim; Nguồn ảnh: Tuổi Trẻ Cuối Tuần; Quét chụp: WebTgTXA.

 

 

 

16 : 27, ngày 14-10 HB8 (2008):

Bản hoàn chỉnh (đã tách ra thành 2 bài):

BÀI THỨ HAI    &    BÀI THỨ BA     --------   (15-10 HB8)

2 bài tham luận này cũng đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008)

 

 

  17 : 00, ngày 20-10 HB8 (2008):  --------   Mới nhất !

BÀI THỨ HAI (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8)

BÀI THỨ BA (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8)

2 bài tham luận này (bản hoàn chỉnh nhất) cũng đã được gửi đến Ban tổ chức Hội thảo về Sơn Nam (1926-2008). Ngày gửi: 20-10 HB8 (2008)

► 27-10 HB8: Bài "Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hữu Cư (Thơ), Nguyễn Hoằng (Hoàng), Nguyễn Hữu Bài, Thierry D'Argenlieu" đã được đăng nguyên văn trên Tạp chí điện tử Chim Việt Cành Nam tại Pháp.

__________________________________________

 

 ► 29-10 HB8: Ghi nhớ: Máy vi tính của WebTgTXA. bị hỏng hóc, phải mang đến tiệm vi tính Tân Minh Hiển, đường Lê Văn Sĩ, P.1, quận Tân Bình, TP.HCM., để sửa chữa: Cài lại một số chương trình, đặt nối kết thêm một ổ cứng mới tinh (chưa bóc tem), thay hộp nguồn điện, vài tụ điện cũng thuộc loại mới…

Từ sau chuyến TXA. đi Đà Lạt về, 21-9 HB8 (‘’08), máy vi tính trở nên khó truy cập mạng vi tính toàn cầu (internet). Đặc biệt, một trang tiếng Tàu thường xuyên chiếm vị trí trang chủ WebTgTXA. đã cài đặt, một số trang tiếng Tàu khác hiển thị, chen ngang một cách bất chợt; thêm vào đó, số thứ trong tuần và số thứ tự năm dương lịch cũng tự động nhảy lùi về 2004, mặc dù WebTgTXA. đã nhiều lần cài đặt lại bảng lịch và đồng hồ (một số tệp PDF do WebTXA. thực hiện do đó cũng hiển thị sai theo về số năm dương lịch [xem trang 17 “Bài mới – sách mới – tin mới”] (*))… Trong ngày 29-10 HB8, máy vi tính đã hỏng hóc đến mức nghiêm trọng nhất: không thể khởi động (màn hình tự động tắt…).

Sau khi sửa chữa, thay thế, bổ sung linh kiện phụ tùng, đến hôm nay, máy vi tính tạm ổn định (một số tệp ở document bị "phần mềm" Microsoft Office biến đổi, không đọc được hoặc mất hẳn, nhưng may thay, WebTgTXA. đã thu vào đĩa CD, đồng thời đã đưa lên web).

Tất nhiên vật dụng nào cũng có khi hỏng hóc, nhưng vẫn có những trường hợp không thể không nghi ngờ là do mafia / hacker (tổ chức nào? quốc gia nào? Mỹ? Pháp? Vatican? Trung Quốc? ?!?!? & ?!?!?...v.v...) tấn công để “quản lí” mạng vi tính toàn cầu, nhằm lũng đoạn, bóp chết tự do, dân chủ.

 

30 & 31-10 HB8

(*) Xem trang cuối của các tệp này:

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_tho-tranxuanan.pdf 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac_hoi-dap-tranxuanan.pdf  

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_truyen-tranxuanan-2.pdf

 

 

► 02-11 HB8: Chùm khảo luận (3 bài) của Trần Xuân An về tác phẩm biên khảo “Văn minh Miệt Vườn” của nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008): Như thông báo trước của WebTgTXA., đến hôm nay, các bản thảo chưa hoàn chỉnh bên trên của chùm bài ấy đã được xóa links. Xin xem 3 bản hoàn chỉnh nhất:     (xem 2 tiểu mục: ngày 5, ngày 7 & 10 HB8 ==> 20-10 HB8)

 __________________________________________

 

Vì sự cố đáng tiếc ghi trên, WebTgTXA. tập hợp vội:

Tập hợp 3 -- các bài viết của Trần Xuân An (tạm xem là cuốn sách thứ 24)

► ►

 TRÂN TRỌNG MỜI XEM TRANG 10 THUỘC MỤC "THÔNG BÁO CẬP NHẬT"

► ► ►

 Xem trang 19 thuộc mục "Bài mới - sách mới - tin tức mới"


 

   

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC & CÁC NHÀ CẦM BÚT:

VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN & NĂNG LỰC ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

 NÊU VẤN ĐỀ - TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN - CHẤT VẤN - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

http://txawriter.wordpress.com

 

 

THÔNG TIN - GIAO LƯU - ĐOÀN KẾT:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

 _______

 

Trở về

TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

THÔNG BÁO CẬP NHẬT Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI:

 

trang "Các trang mục trên WebTgTXA.":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

đặc biệt, trang:

 

Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

 

LINKs - BLOGs - Google BLOGGER 

Google Docs & Spreadsheets

Web Tác phẩm Trần Xuân An

&

TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM 

 

(qua proxy hay ở Google cache)

&

WWW . 1ASPHOST . COM (DOTSTER)

Web Trần Xuân An ------  c.1asphost.com

 

hidden hit counter

 

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE

Ngày đưa trang này lên web: 06-10 HB8 (2008)

 

 

 

 

 

 

 

ċ
An Tran Xuan,
02:11 7 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
02:09 7 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
02:10 7 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
02:10 7 thg 7, 2009
Comments