Đăng kí bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch)

 SỐ ĐẦU SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN CHÍNH THỨC QUA CÁC NHÀ XUẤT BẢN
& ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN BẢN QUYỀN

 

Đăng kí tính đến ngày 29-9 HB9 (2009)

 
 
 
Xem ở cuối trang này:
LINKs HÌNH ẢNH BÌA SÁCH TRẦN XUÂN AN

TRÊN WEBSITE CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

(BÔ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH)

 

 
 
(còn cập nhật tiếp)
 
 
 
Kết quả tìm kiếm: 17 bản ghi   1 2 >>
Số TT Tên tác phẩm Loai hình tác phẩm Tác giả Chủ sở hữu
079

Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta

 

Tác phẩm viết

Trần Xuân An


Trần Xuân An


080  

Đọc văn chương và cảm nghĩ

 

Tác phẩm viết

Trần Xuân An


Trần Xuân An


 
 
Kết quả tìm kiếm: 15 bản ghi  
Số TT Tên tác phẩm Loai hình tác phẩm Tác giả Chủ sở hữu
3154 N1239

Thơ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng

 

Tác phẩm viết

Trần Xuân An

Võ Xuân Đàn

Trần Đại Vinh

Nguyễn Tôn Nhan

Ngô Thời Đôn

Trần Xuân An


 

2965 N1148

Ngẫu hứng đọc thơ

Tác phẩm viết

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

2966 N1149

Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886)

Tác phẩm viết

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

2897 N1092

Nguyễn Văn Tường (1824-1886), Một Người Trung Nghĩa

Tác phẩm viết

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

2898 N1093

TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886), kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp

Tác phẩm viết

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1041N

Hát với đời ơi thương mến

Tác phẩm viết (Tập thơ)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1042N

Lặng lẽ ở phố

Tác phẩm viết (Tập thơ)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1043N

Kẻ bị ném vào bão

Tác phẩm viết (Tập thơ)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1044N

Ngôi trường tháng giêng

Tác phẩm viết (Tiểu thuyết)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1045N

Sen đỏ, bài thơ hoà bình

Tác phẩm viết (Tiểu thuyết)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1046N

Có một nơi lá mãi xanh

Tác phẩm viết (Tiểu thuyết)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1047N

Hát chiêu hồn mình

Tác phẩm viết (Tập thơ)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1048N

Nắng và mưa

Tác phẩm viết (Tập thơ)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1049N

Tôi vẫn ở trên đường

Tác phẩm viết (Tập thơ)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

1050N

Quê nhà yêu dấu

Tác phẩm viết (Trường ca)

Trần Xuân An


 

Trần Xuân An


 

      
 
 
LINKs HÌNH ẢNH BÌA SÁCH TRẦN XUÂN AN

TRÊN WEBSITE CỤC BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

(BÔ VĂN HÓA, THỂ THAO & DU LỊCH):

 

1)

2)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2965_2009_QTG.JPG

3)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2966_2009_QTG.jpg

4)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2897_2009_QTG.JPG

5)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/IMGFILM/2009/2009_2898_2009_QTG.JPG

6)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1041.JPG

7)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1042.JPG

8)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1043.JPG

9)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1044.JPG

10)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1045.JPG

11)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1046.JPG

12)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1047.JPG

13)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1048.JPG

14)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1049.JPG

15)

http://www.cov.gov.vn/search/ImgData/ImgFilm/2003/1050.JPG

 

 Cập nhật (08-02 HB10):
 
16)
17)
 
 
 
 

BÌA SÁCH

số sách đã xuất bản với hình thức in giấy

 đã đăng kí bản quyền tại Cục Bản quyền tác giả (Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch)

 
Mới !
 
 
_____________________________________________

 

 

 

 

                                     

 

Ngày 27 tháng 6 năm 2009, toàn bộ tác phẩm (sáng tác, biên khảo [*]) của Trần Xuân An

đã được đăng kí tại Trung tâm Quyền tác giả văn học Việt Nam (VLCC.: Vietnam Literary Copyright Center) 

và tái xác nhận hoàn tất thủ tục vào ngày 15 tháng 7 năm 2009.

 

[*] Gồm cả những đầu sách, tập bài viết chưa xuất bản qua các nhà xuất bản 

(xem danh mục tác phẩm của tác giả)

để được bảo vệ bản quyền

 

 

 
 
 
Google Sites / host 

hidden hit counter

 
GOOGLE PAGE CREATOR, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE
 
 
ċ
An Tran Xuan,
18:31 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:31 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:33 9 thg 2, 2010
ċ
An Tran Xuan,
18:23 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:21 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:22 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:21 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:23 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:23 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:19 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:22 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:19 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:24 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:22 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:32 9 thg 2, 2010
ċ
An Tran Xuan,
18:18 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:28 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:25 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:24 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
18:20 15 thg 10, 2009
ċ
An Tran Xuan,
16:31 18 thg 10, 2009
Comments