J.(10). Ghi chú để lưu: Các bản 2000, 2002, 2003: font VNI-Times

CÁC BẢN 2000, 2002, 2003: font VNI-Times

(ĐỂ LƯU) 

"NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886),

'NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA TỪ XƯA, TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC'"

ban2002_nguyen_vtnntntxtkhduoc

 

Khảo luận một vài khía cạnh sử học

TRẦN XUÂN AN

 

Đề tặng & cảm ơn:

Cảm ơn hai con, Trần Xuân Bài Thơ & Trần Xuân Nhân Văn, đã góp phần gõ phím vi tính giúp ba để hoàn thành tập bản thảo này.

Cảm ơn kĩ sư Bùi Quang Ngọc (Cty REE), người đã mua giúp máy vi tính, hướng dẫn cách sử dụng, và ghi giúp vào đĩa CD bản thảo này, bản thảo bộ sách truyện kí khảo cứu bốn tập "Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824-1886)", cùng các bản thảo khác của tôi trước 2002 (từ đĩa mềm, do hoạ sĩ Lê Ký Thương, Nguyễn Nhị Lan Hà gõ phím lại bản thảo tôi viết tay).

      Cảm ơn anh Nguyễn Phi Tuyến (Cty Văn hoá phẩm Tân Bình, TP.HCM.) đã thực hiện việc in các trang in thử (bản "bông") sơ khởi cùa mỗi bài, mỗi chương (2002 & 2003).

Cảm ơn cử nhân tin học Lê Vĩnh Sơn (Cty Lạc Việt, Cty TTNK.), người đã hướng dẫn tôi kĩ thuật thực hiện frontpages, xây dựng website (2005). 

TXA.

Bấm vào mỗi cụm từ link-hoá dưới đây để đọc ở khung màn hình mới (open in new window):

NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886), 'NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA TỪ XƯA,

TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC'

Tệp 1 | Tệp 2

Lưu ý: Hai tệp nội dung chính của cuốn sách ở dạng font VNI-Times.

&

 

"KÌ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN  NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886) -- THƠ --

VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN & TƯ TƯỞNG"

kiểu chữ VNI-Times, dạng trang QUARKXPRESS (ADOBE PAGEMAKER)

do hoạ sĩ Lê Ký Thương, chị Cao Thị Kim Quy xếp chữ vi tính và dàn trang theo bản thảo viết tay của Trần Xuân An, 7-2000; Trần Xuân An tự sửa các bản in thử.

(bản thứ nhất)

Bản thứ nhất này đã được in ra, sao chụp (photocopy) thành nhiều bản, gửi tặng nhiều nơi.

Ngày 20-3 HB7 (2007), tôi đã đưa lên web này với dạng trang QuarkXpress. Nhưng nhiều người không thể đọc được, vì không có phần mềm QuarkXpress ấy. Nay tôi quyết định lưu trữ riêng, và trích nguyên văn chỉ 38 trang đã chuyển sang dạng trang Word, vẫn với kiểu chữ VNI-Times, có thể dễ dàng để đọc:    

TRÍCH NGUYÊN VĂN

bản thứ nhất

(BẢN 2000)

38 TRANG CHÚ GIẢI BÀI THƠ "GIẢI TRIỀU...":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/chugiaigiaitrieu_ban2000.htm

 (Xem bản vi tính in giấy, bên dưới)

 

 

Trích từ cuốn

"KÌ VĨ PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN  NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

-- THƠ --

VÀI NÉT VỀ CON NGƯỜI, TÂM HỒN & TƯ TƯỞNG"

kiểu chữ VNI-Times, dạng trang Word (MSN Word)

(bản thứ 2 -- 2003)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/chugiai-giaitrieu_VNI-Times_ban2.htm

&

HÌNH ẢNH (SCAN): MỘT SỐ TRANG BẢN THẢO VIẾT TAY (HB0 [năm 2000]):

http://www.tranxuanan-writer-8.blogspot.com

 

HÌNH ẢNH (SCAN): 38 TRANG BẢN IN VI TÍNH (HB0 [năm 2000]):

http://www.tranxuanan-writer-9.blogspot.com

 

_______________________________________________________

 

XEM THÊM:

HÌNH ẢNH (SCAN): MỘT SỐ TRANG BẢN THẢO VIẾT TAY (2001):

"TIỂU SỬ BIÊN NIÊN PCĐT. NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824-1886),

KẺ THÙ KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG CỦA CHỦ NGHĨA THỰC DÂN PHÁP"

http://www.tranxuanan-writer-10.blogspot.com

http://www.tranxuanan-writer-11.blogspot.com

 


Trở về trang chủ Web Tác giả Trần Xuân An

15 & 20-3 HB7 (2007)

29-3 HB7 (2007)  & 03-4 HB7

Author's copyrights / All rights reserved

 

Host: GOOGLE PAGE CREATOR

 

hidden hit counter

 

 

 

 

 

 

 

Comments