I.(9). Bạn thời sinh viên, 29 năm sau ngày tốt nghiệp, ra trường

 
Kỉ niệm, 29 năm sau ngày tốt nghiệp, ra trường
 
 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 

 

Xem ảnh & ghi chú rõ nét -- link

Xem ảnh & ghi chú rõ nét -- link

(>> "cửa sổ" mới [open in new window] >> bấm vào nút mở rộng ở góc phải, bên dưới ảnh [expand to regular size])

 

Xem ảnh & ghi chú rõ nét -- link

 

Đọc thơ Võ Nguyên

Ảnh nghệ thuật Phạm Bá Thịnh

Chùm thơ Nguyễn Chiến

 

      

Thạc sĩ Tăng Lý Thị Tuyết

Nhà kinh doanh ngành may mặc Nguyễn Nhu

Thơ tình, với "nàng thơ", tặng Hồ Nhất Luân 

 

 

____________________

 

Ghi chú ảnh 1 trong khung bên trái:

 

Từ trái sang, dãy trước: Võ Văn Tám (Võ Nguyên), Tăng Lý Thị Tuyết, Phạm Bá Thịnh, Hồ Nhất Luân; dãy sau: Nguyễn Chiến, Trần Xuân An, Nguyễn Nhu (28-6 HB7 [2007]).

Những người bạn cùng lớp ngữ văn Việt (1974-1978), Đại học Sư phạm Huế, sau 29 năm, kể từ ngày tốt nghiệp

 

GẶP NHAU, TRẦN XUÂN AN TẶNG SÁCH CHO BẠN

 

BÌA SÁCH

 

 

 

& Kỉ niệm, 30 năm sau ngày tốt nghiệp, ra trường

 

Trần Xuân An (trái) - Ngô Vưu (giữa) - Nguyễn Nhu (phải), 06 tháng 04 HB8 (2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments