Y.(24). Trang nghe nhạc

Nghe từ Google -- Blogger:

 
 
 
Ghi chú về vấn đề vi phạm bản quyền: Vì có khi do nguyên nhân kĩ thuật, không nối mạng được với Tuổi Trẻ media -- trang mục nghe nhạc miễn phí (free) của báo Tuổi Trẻ --, nên WebTgTXA. xin mạn phép các nhạc sĩ, nhà thơ, ca sĩ, nghệ sĩ, các trung tâm xuất bản (audio), báo Tuổi Trẻ (media) & một vài websites trên "Google tìm kiếm" để lưu lại các bản nhạc này trên host Googlepages (từ tháng 5 HB9) và trên host Google Sites (từ tháng 7 HB9). Trang "Nghe nhạc" này chỉ để thưởng thức, không nhằm mục đích kinh doanh, thu lợi về tiền bạc. Do đó, hẳn WebTgTXA. không bị khiếu nại về việc vi phạm bản quyền.