b. Nghe nhạc 2

NGHE NHẠC 2

Trang 2: 20-5 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link)

Danh mục bài hát

 

Hòa tấu:

 

Nhạc Chopin - The Sonatas complete

Piano

 

Nghệ sĩ dương cầm:

 

ĐẶNG THÁI SƠN

 

http : // media. tuoitre. com. vn/Album.aspx?AlbumID=479#Song,4960 

- - - 1. "1st mov. Allegro maestoso"


Tác giả: ChopinCa sỹ: Đặng Thái Sơn

- - -

 

Các trang:

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (bài) này, phải tắt trang (bài) kia.

 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update_mucluctrang 

 

hidden hit counter
  

 

Đưa trang này lên mạng vi tính toàn cầu:

  

Comments