e. Nghe nhạc 5

NGHE NHẠC 5

 

Trang 5: 19-5 HB9 (2009): Dẫn đường nối kết từ nguồn Tuổi Trẻ media online (link)

http://sites.google.com/site/tranxuanannghenhac/home/nhac-le   Link mới! (Google Sites)

-Bài hát - nhạc sĩ:

1. Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người - Trần Kiết Tường

2. Viếng Lăng Bác - Thơ: Viễn Phương, nhạc: Hoàng Hiệp

 

Hòa tấu

"Hồ Chí Minh, đẹp nhất tên Người"

Nhạc sĩ: Trần Kiết Tường

http : // media. tuoitre. com. vn /Album.aspx?AlbumID=280#Song,2790

(không thấy đề tên nghệ sĩ hòa tấu)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/hcm-depnhattennguoi-ht-tto.wma

 


Tác giả: Trần Kiết TườngCa sỹ: Hòa tấu

 

"Viếng Lăng Bác"

Thơ: Viễn Phương - Nhạc: Hoàng Hiệp

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/vienglangbac-ht-tto.wma

 


Tác giả: Nhạc: Hoàng Hiệp - Thơ: Viễn PhươngCa sỹ: Hòa tấu

ĐỒNG THỜI ĐỂ TƯỞNG NHỚ NHÀ THƠ VIỄN PHƯƠNG

- - -

 
 

Các trang "Nghe nhạc":

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7  |  Trang 8  |

 

Lưu ý: Chỉ có thể nghe mỗi trang (hoặc mỗi bài) một. Khi nghe trang (/bài) này, phải tắt trang (/bài) kia. 

Tải về máy để nghe & xem:

Download Media Player


Web Tác giả Trần Xuân An

Trang chính:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/

Trang thông báo - cập nhật -- 17:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/thongbao-update-17

 

 

hidden hit counter
  

Đưa trang này lên mạng vi tính toàn cầu: 20 & 22-5 HB9

Comments