Tác phẩm nghiên cứu, biên khảo  Tác phẩm

Soạn phẩm & biên khảo, tiểu luận đã hoàn tất bản thảo

(đã xuất bản với hình thức sách điện tử):                 

1 Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) - Thơ - Vài nét về con người, tâm hồn và tư tưởng (biên soạn - nghiên cứu, phản biện và tập một số bản dịch, khảo luận văn học & sử học về NVT.) 2000 & 2003.

         http://www.giaodiem.com   tháng 8-2005 (HB5)
        
http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/805_index.htm

2 Tiểu sử biên niên phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “kẻ thù không đội trời chung của chủ nghĩa thực dân Pháp" (từ Đại Nam thực lục, rút gọn), dạng niên biểu, sách dẫn chi tiết, 2001.
 

      Blogger tháng 2-2006 (HB6)
         
http://tranxuanantsbnnvt.blogspot.com/

          http://tranxuanantsbnnvt2.blogspot.com/

3 Những trang Đại Nam thực lục về Kì Vĩ phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886) và các sự kiện thời kì đầu chống thực dân Pháp… (Quốc sử quán triều Nguyễn, Tổ Phiên dịch Viện Sử học VN.), chọn lọc, phần II, 2001.
4 Nguyễn Văn Tường (1824 – 1886), “những người trung nghĩa từ xưa, tưởng không hơn được”, khảo luận và phê bình sử học, 2002 & 2003.
       Website Giao Điểm:
 

           http://www.giaodiem.com   tháng 5-2005 (HB5)      

           http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/505_index.htm

5 Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta, khảo luận, 7.2004
 

           http://www.giaodiem.com  tháng 9-2005 (HB5)
           http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

6

Tiểu luận, 2005.

 

      Tạp chí điện tử Giao Điểm

           http://www.giaodiem.com   (nhiều số / nhiều tháng HB5, HB6, HB7)
          
http://tacphamtranxuanangiaodiem.blogspot.com/
      Blogger tháng 11-2005
          
http://tranxuanantieuluan.blogspot.com/

          
http://tranxuanantieuluan9b.blogspot.com/

 

Trở lại trang tác phẩm

  

 

  Trang chủ

  Tác phẩm

  Tác giả

  Ý kiến bạn đọc

  Liên lạc với tác giả

 


  hidden hit counter

  

Hai cuốn có số thứ tự 2 & 4 thuộc trang này đã được xuất bản chính thức (sách in giấy), Nxb. Thanh Niên, 2006

____________

 

Trang chính | Tác giả | Tác phẩm / Trang 1 / Trang 2 / Trang 3 | Liên lạc

 

Từ cuối tháng 6 HB7, "giaodiem.com" đã đóng cửa; có thể xem ở "giaodiemonline.com" (mục thư viện).

 

Lê Vĩnh Sơn (Cty Lạc Việt) thiết kế (tháng 2 HB6 [2006])

 

 

Comments