Trần Xuân An - Phép tự huyễn hay lẽ thời gian? -- thơPHÉP TỰ HUYỄN HAY LẼ THỜI GIAN?
thơ
Trần Xuân An

                 Viết tặng một người thất thế, lỡ vận 

khuất mờ, sẽ đỉnh cao ngời nắng? 
trưng chói, phô loà, tầm vẫn đêm? 
rời bút, dạo quanh trông sách báo 
chừng ai ngẫm lẽ thời gian thêm? 

tiền in, máy đếm: dao băm trán? 
bản duyệt, bút phê: kéo xẻo tim? 
đại ẩn chợ đời là nhập thế 
cam đành cho sách vút đàn chim? 

đến toà soạn lớn sao câu cắm? 
dấu hỏi giăng tràn ngàn lưỡi câu? 
nhuận bút, dính chăng? Mua vé số 
chúc may, in sách, cười rung râu! 

chợ văn, chợ báo nhiều chiêu “lạ”? 
cao đạo, bạn đừng! Hèn hạ? Không! 
cứ gửi đăng đi, in sách giấy 
tung vào thời gian và mênh mông! 

 T.X.A. 
15 & 21-01 HB14
"Tâm trạng của một người thất thế, lỡ vận"
Comments