Trần Xuân An - Không thể để giặc yên vị ở Biển Đông (thơ)KHÔNG THỂ ĐỂ GIẶC YÊN VỊ Ở BIỂN ĐÔNG

Trần Xuân An

 

Đất Nước vẫn trường kì kháng chiến

cảnh sát biển, kiểm ngư đuổi giặc, thét loa vang

vẫn vào lộng ra khơi, vững vàng thuyền lưới

ngư trường Việt Nam, đâu phải biển hoang!

 

phải vây bủa cả Hoàng Sa, Gạc Ma

            và những đảo ngầm giặc chiếm

bình tĩnh, trường kì thét loa cho giặc phát cuồng

mặt-trận-pháp-lí

            thế giới siết quanh Bắc-Kinh-phi-lí

khiến giặc tỉnh hồn,

            và Biển Đông ta lại trong trẻo đại dương!

 

T.X.A.

06:10 – 07:50, 01-7 HB14Comments