Trần Xuân An - Và báo chí đã sáng lời đất nước - thơVÀ BÁO CHÍ ĐÃ SÁNG LỜI ĐẤT NƯỚC

Trần Xuân An

 

sóng biển Hoàng Sa gọi vào Đất Mẹ

Huế, Vinh thét gào, Đà Nẵng thét gầm

Ngãi, Nam vọng vang Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội

Cần Thơ, Bình Dương vỡ bùng những nỗi nén câm!

 

sóng biển Hoàng Sa tỏa rền thế giới

Bắc Kinh tím bầm, trơ mặt Hai Yang *

bao lời đáp kết thành xích trói

siết vào Đại Hán xâm lăng, nhổ khỏi Việt Nam!

 

08:10 – 09:45, 14-05 HB14 (2014)

T.X.A.

Trung Quốc đang xâm lược với giàn khoan HaiYang 981 neo đóng trái phép trên vùng biển thuộc đặc quyền kinh tế của nước ta.


Comments