Trần Xuân An - Đề sau tấm ảnh của nữ sĩ Thu Nguyệt (thơ)


Đầu năm khai bút
ĐỀ SAU TẤM ẢNH
CỦA NỮ SĨ THU NGUYỆT
Trần Xuân An

người ngắm lá thằn lằn *
bám vách tường thế sự
ai ngắm hoa ưu đàm
kính Phật tâm
tâm không **
tôi ngắm ngón tay hồng
phân vân hư với thực
em là trăng mùa trong
về chi trong xuân nồng!

T.X.A.
16:01 – 16:19, 09-02-2016
(mùng hai Tết Bính Thân HB16)

(*) Cây thằn lằn là một loại thực vật thân dây, bám sát vào vách tường, được trồng để trang trí, làm mát nhà ở.
(**) Tâm không, theo các từ điển Phật học: 1.Tâm tính rộng lớn, có khả năng dung nạp muôn tượng, giống như hư không, nên gọi là tâm không. 2. Tâm xa lìa tất cả phiền não chướng ngại, vắng lặng, xem tất thảy đều là không.


.
.
Đã đăng trên FACEBOOK:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1666639716943306&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=3&theaterhttps://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/txa_de-o-tam-anh-nu-si-thu-nguyet_mung-2-tet-binh-than_09-02hb16.jpg?w=500
Comments