Trần Xuân An - Ngày mất của nhà văn Nhất LinhTrần Xuân An
6 Tháng 7 lúc 16:11 · Đã chỉnh sửa, trên Facebook

NGÀY 07 THÁNG 7 DƯƠNG LỊCH (song thất)
LÀ NGÀY NHÀ VĂN NHẤT LINH (1906? – 1963) QUYÊN SINH (*)

Từ tháng 12-2008, di sản văn chương của Tự Lực văn đoàn mới chính thức được bảo tồn và khu lưu niệm về văn đoàn này cũng chính thức được tôn tạo bởi chính quyền tỉnh Hải Dương, quê sinh của Nhất Linh. Tuy vậy, cả sự nghiệp văn chương lẫn sự nghiệp chính trị của ông đã được nhiều sách báo đề cập, tôn vinh từ cuối thập niên 30/XX đến nay, và chắc chắn sẽ mãi mãi vẫn còn trong văn học sử, trong lịch sử chính trị nước ta.

Sự nghiệp chính trị và cái chết tự vận để phản đối độc tài của Nhất Linh có thể có người khen, kẻ chê, thậm chí cho đến nay vẫn còn người ở trong nước, ngoài nước xuyên tạc. Tuy nhiên, sự nghiệp văn chương của Nhất Linh hầu như không một ai có thể chê bai. Nếu có người không thích truyện ngắn, tiểu thuyết của Nhất Linh, thì người ấy cũng phải thừa nhận công lao to lớn của ông và văn đoàn do ông sáng lập, quy tụ, trong việc thúc đẩy, phát triển văn xuôi Việt Nam tiến lên một bước rất dài.

Trong tuần trước, tôi có viết một truyện ngắn, “Mẩu giấy cánh bướm”, để gửi vào đặc tuyển kỉ niệm 60 thành lập trường học cũ của mình, Trường Trung học Trần Cao Vân, Tam Kỳ, Quảng Tín (Quảng Nam). Xin xem truyện ngắn ấy là một nén hương tưởng niệm Nhất Linh, nhà văn có nguyên quán Quảng Nam.

T.X.A.
06-7 HB15 (2015)

(*) Ngày 7-7-1963, tức là ngày 17-5 năm Quý Mão. Ngày giỗ, theo phong tục lâu đời, trước đó một ngày: 16-5 nguyệt lịch hằng năm.
Nguồn ảnh: Google search

.
http://www.tranxuanan-writer.net
http://www.txawriter.wordpress.com
http://www.facebook.com/tranxuanan.writer
.Comments