Trần Xuân An - NGHĨ VỀ TÀI NĂNG HỌ HỒ QUỲNH ĐÔI & XEM LẠI MẤY TẤM ẢNH CŨ CHỤP Ở GÒ ĐỐNG DANGHĨ VỀ TÀI NĂNG HỌ HỒ QUỲNH ĐÔI
Trần Xuân An

qua mấy mươi đời người mẹ Việt
lọc rồi máu giặc Hồ Chiết Giang *
nỗi đau xưa thẳm nung chiu chắt **
trả nợ Diễn Châu, sáng Nghệ An.

T.X.A.
17-02-2016 (HB16)

(*) Thái thú Hồ Hưng Dật là người Chiết Giang, Trung Hoa.
(**) Các đời hậu duệ: con, cháu, chắt, chút, chít, chiu…
Chắt chiu hay chiu chắt đồng nghĩa với hậu duệ xa đời.

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/02/txa_nghi-ve-tai-nang-ho-ho-quynh-doi_17-02hb16.jpg?w=400

ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1669103153363629&set…

XEM THÊM:

HAI BÀI THƠ VỀ HỒ HƯNG DẬT – HỒ QUÝ LY
https://txawriter.wordpress.com/2016/02/15/hai-bai-tho-ve-ho-hung-dat-ho-quy-ly/

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1667951976812080

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1667371113536833&set…

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1667361273537817&set=…XEM LẠI MẤY TẤM ẢNH CŨ
CHỤP Ở GÒ ĐỐNG ĐA
Trần Xuân An

ba đời người mẹ Đàng Trong
máu Hưng Nguyên bỗng thắm hồng Quang Trung
làm nên tia chớp anh hùng
ông mang họ Nguyễn về cùng khói hương

T.X.A.
23-02-2016 (HB16)

null

ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1671130109827600&set…

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1671020423171902

XEM THÊM:

NGHĨ VỀ TÀI NĂNG HỌ HỒ QUỲNH ĐÔI
https://txawriter.wordpress.com/2016/02/17/txa-nghi-ve-tai-nang-ho-ho-quynh-doi/

HAI BÀI THƠ VỀ HỒ HƯNG DẬT – HỒ QUÝ LY
https://txawriter.wordpress.com/2016/02/15/hai-bai-tho-ve-ho-hung-dat-ho-quy-ly/

Comments