Trần Xuân An -- Thương tiếc anh Ngăn (thơ)

THƯƠNG TIẾC ANH NGĂN
Trần Xuân An

         Quý mến gửi theo anh Lê Văn Ngăn (nhà thơ)

thuở đó, tôi và anh cùng Huế khổ
chia thuốc lá đen, đời vẫn lung linh
chung li cà phê, mặc cơm lửng bụng
thích đạp xe khuya, thấm ngát hoà bình

bẵng đi nhiều năm, thư anh đượm nhớ
Huế kỉ niệm ơi, thành cõi mờ xa
thư tôi viết, nhớ Huế xưa, quặn thắt
khi trở về, ta như thất lạc ta!

anh chua xót, chỉ một thời tuổi trẻ
gắng cùng Quy Nhơn thức lại sức xuân
bỗng khóc anh, giữa mùa dài cởi trói
lúc mỗi cái nhìn đều phải cách tân!

T.X.A.
09:10 – 11:40 – 14:05,
01-03 HB15 (2015)

Comments