Trần Xuân An - BA CẶP CÂU ĐỐI CHÀO TẾT BÍNH THÂN 2016


 

BA CẶP CÂU ĐỐI CHÀO TẾT BÍNH THÂN 2016

Trần Xuân An

 

1

 

~ Mùi dê, đời bớt dâm ô thư;

dê phồn thực, tốt lành, nhân nữa.

 

~ Thân khỉ, người thôi đạo chích sách;

khỉ học đòi, minh bạch, tập theo.

 

2

 

~ Có tai, có mắt, có tài, có mặt,

nhỏ bút chắc thành đại bút,

nét rõ chân dung, Xuân tuyệt tác.

 

~ Không tâm, không tri, không tầm, không trì,

xoàng văn chỉ lại hí văn,

vẻ mờ vóc dáng, Tết vô duyên.

 

3

 

~ Mặc cho Mùi không phải mùi;

mùi ơi, muồi ới, chín quả rồi,

thơm mâm cỗ Tết.  


~ Cũng kệ Thân chẳng đúng thân;

thân à, quen ạ, thuộc lòng chưa,  

nhẹ cánh thơ Xuân.

 

T.X.A.

08:10 – 10:52, 30-01-2016 (HB16)

Comments