Trần Xuân An - NHÂN ĐỌC MỘT BÀI VIẾT CỦA NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG ĐƯỢC ĐĂNG LẠI TRÊN FACEBOOK (ý kiến ngắn)NHÂN ĐỌC MỘT BÀI VIẾT CỦA NHÀ THƠ ĐỖ HOÀNG
ĐƯỢC ĐĂNG LẠI TRÊN FACEBOOK

Trần Xuân An

Cũng như nhiều và rất nhiều người khác, tôi chưa đọc tập thơ được anh Đỗ Hoàng đề cập đến. Do đó, tôi chỉ có đôi dòng bàn luận về hai ý kiến nhỏ nhưng có tính chất nhận định chung của anh Đỗ Hoàng, chứ không có cảm nghĩ gì cụ thể về tập thơ ấy cả. Dưới đây là mấy dòng lạm bàn của tôi:

1) Không phủ nhận những tác phẩm văn học, nghệ thuật và sử học trước Đổi Mới, viết về giai đoạn 1945-1954-1975 … Lịch sử là chuyện đã rồi, bao gồm tất thảy các tác phẩm được viết và ra đời trong giai đoạn đã trở thành quá khứ ấy. Tuy vậy, hiện nay, rất cần giải minh lịch sử để thấy rõ sự thật lịch sử. Và nói thế, cũng rất nên tôn vinh những tác phẩm nào vượt trước thời gian, thấm đượm tinh thần hoà giải dân tộc trên cơ sở tiếp cận sự thật lịch sử một cách toàn diện, so với các tác phẩm cùng thời, trong quá khứ.

2) Những tác phẩm hiện nay và trong tương lai, nếu vẫn viết với tầm nhìn, tầm nghĩ một chiều, phiến diện cũ, với thái độ địch – ta cũ, với cách viết nhằm mục đích tuyên truyền cũ (tất cả cho chiến thắng, bất chấp sự thật, trong điều kiện bị bưng bít thông tin), về giai đoạn 1945-1954-1975, như thời còn chiến tranh, thì quá lạc hậu, sai lầm, lỗi thời… Thuộc về di sản muôn đời của dân tộc và nhân loại là những tác phẩm thấm đượm tinh thần hoà giải dân tộc, chân thực lịch sử.

T.X.A.
29-01 HB15 (2015)
Những dòng trên đây là do tôi cố nhớ và phục hồi lại.

———————- o0o0o0o0o0o0 ——————————–

Ý KIẾN NÀY, TÔI VỐN ĐÃ ĐĂNG TRÊN TÀI KHOẢN FACEBOOK CỦA TÔI VÀ Ở PHẦN BÀN LUẬN CỦA HAI BẠN fACEBOOK, CÁCH ĐÂY HAI NGÀY. KHÔNG HIỂU THẾ NÀO, CÓ THỂ DO TÔI LẠI BẤM LẦM HAY SAO ĐÓ, NÓ ĐÃ BIẾN MẤT, KỂ CẢ NHỮNG LẦN BẤM “LIKE” CỦA NGƯỜI ĐỌC. THÀNH THẬT XIN LỖI CÁC ANH CHỊ, CÁC BẠN ĐÃ BẤM LIKE.

XEM THÊM CÁC BÀI MỚI VIẾT TẠI MỤC 


Comments