Trần Xuân An - TÔI VÀ HAI MẶT BIỆN CHỨNG CỦA CHỦ NGHĨA CẢI LƯƠNG
TÔI VÀ HAI MẶT BIỆN CHỨNG CỦA CHỦ NGHĨA CẢI LƯƠNG 

Trần Xuân An

(nhân trả lời cô Fackbook Hoa Nguyen Thi ở Đà Lạt)

 

Về cái gọi là "ức" (ấm ức, uất ức, tùy cấp độ...) hẳn ai cũng có, vì đó là tâm lí con người, từ trẻ thơ cho đến người già, tùy theo trường hợp bị ức hiếp, ức chế... Thời đó, từ 1975 đến 1978, từ 1978 đến 1983, tuy tôi cũng thấy hòa bình, thống nhất, đánh Tàu Đỏ là đáng phấn khởi, nhưng cũng có cái phải ức chứ sao không ức. Nhưng thuở bấy giờ, tôi chủ trương nên góp ý, cải tạo cán bộ, công an, nói chung là Nhà nước, Đảng, bằng cách làm sâu sắc hơn cái đẹp, cái tốt, để nhấn mạnh, giúp cho họ bớt ức hiếp, bớt thù hận Miền Nam (do họ bị nhồi sọ, do quan điểm đấu tranh giai cấp, địch - ta...). Nói vắn tắt, khi mình làm thơ, mình nêu cao cái tốt, cái đẹp của Cách mạng, kể cả cái tốt, cái đẹp chỉ là LÍ THUYẾT, chỉ là tuyên truyền, thì Cách mạng cũng bớt xấu đối với nhân dân các loại ở Miền Nam, kể cả công chức, quân lính chế độ cũ (hiểu một cách giản đơn nhất câu nói của Dostoievsky: "CÁI ĐẸP SẼ CỨU CHUỘC NHÂN LOẠI", giáo dục nhau bằng cái đẹp). Nói theo ngôn từ chính luận thì đó là CẢI LƯƠNG CHỦ NGHĨA. Giai đoạn gần đầy, một mặt trong sáng tác tôi cũng vậy.

 

Tuy vậy, nếu chỉ viết về cái đẹp, cái tốt, phần nào có thật và phần lớn là lãng mạn (cái nên có, mong ước sẽ có) thì rất nguy hiểm, chỉ tạo ảo tưởng cho xã hội và ngộ nhận cho hậu thế mà thôi.

 

Vì thế, từ 1983, đặc biệt là sau "CỞI TRÓI" (1986) và từ khi INTERNET được phép sử dụng, tôi cũng có phê phán trực diện "Nhà nước ta" , "Đảng ta", nhưng cũng nhằm làm tốt hơn (dễ sống hơn, được bình đẳng hơn...) cho xã hội, cho dân Miền Nam mà thôi. Thế là cũng CẢI LƯƠNG CHỦ NGHĨA, chứ chẳng gì khác.

 

TÔI VẪN NHẤT QUÁN NHƯ VẬY.

 

T.X.A.
sáng 23-9 HB15 (2015)

 
HẬU CHIẾN & QUYỀN SỐNG CỦA MIỀN NAM – thơ văn sử triết…


Biểu trưng (logo) Hoà giải dân tộc
Comments