Trần Xuân An - TƯỞNG TIẾC RÙA GƯƠM (thơ)TƯỞNG TIẾC RÙA GƯƠM

Trần Xuân An

 

Rùa thành thiêng

chưa phai

thiêng và thật

đều chết

bởi trao kiếm cho ai

liễu hồ Gươm thở dài

Ngày Hoàng Sa xám Tết!

Rùa lại thiêng?

nay mai?

Biển Đông ngời tiếng thét.

 

T.X.A.

chiều 19 & sáng 20-01 HB16 (2016)24-01-2016 (HB16):

Theo báo chí Nhà nước, rạng sáng ngày 24-01-2016 (HB16), có tuyết rơi tại Hà Nội, cụ thể là tại núi Ba Vì (thuộc Hà Nội): “Đây là lần đầu tiên ở Hà Nội xảy ra hiện tượng này”.

 

Bài thơ TƯỞNG TIẾC RÙA GƯƠM được bổ sung thêm một câu:

trắng tuyết Ba Vì rét

 

TƯỞNG TIẾC RÙA GƯƠM

Trần Xuân An

 

Rùa thành thiêng

chưa phai

thiêng và thật

đều chết

bởi trao kiếm cho ai

liễu hồ Gươm thở dài

Ngày Hoàng Sa xám Tết!

trắng tuyết Ba Vì rét

Rùa lại thiêng?

nay mai?

Biển Đông ngời tiếng thét.

 

T.X.A.

chiều 19 & sáng 20-01 HB16 (2016);

bổ sung một câu, 24-04 HB16
Comments