Trần Xuân An - VÀI DÒNG TỰ BẠCH VỚI BẠN BÈVÀI DÒNG TỰ BẠCH VỚI BẠN BÈ

Trần Xuân An thuộc loại cải lương chủ nghĩa thôi! Chỉ hoà giải và kêu gọi cải cách thôi!

Vâng, đúng là như vậy.

Trần Xuân An không chống Đảng và Nhà nước cầm quyền hiện hành, cũng chẳng chống tôn giáo nào, cường quốc nào hiện nay (ngoại trừ Trung Quốc đang xâm chiếm biển đảo Hoàng Sa, Trường Sa).

Trần Xuân An chỉ phân tích, chứng minh, phản biện để có cái nhìn công bằng đối với giai đoạn lịch sử 1858-1885-1945-1954-1975-1989, nhằm mục đích hoà giải dân tộc và cùng nhau hướng tới tương lai.

Nếu đọc sách của Trần Xuân An, sách giấy và sách PDF, thì rõ.

Trân trọng vá cảm ơn.

T.X.A.
03-03-2016 (HB16)

https://txawriter.files.wordpress.com/2016/03/txa_tu-bach_03-03hb16.jpgComments