a. Trần Xuân An - Có một nơi lá mãi xanh - Tệp 1a

 
author's copyright TRẦN XUÂN AN
   

06/30/09

           

Links

NGÔI

TRƯỜNG

THÁNG

GIÊNG :

 

Phần 1

 

Phần 2

 

Phần 3

 

Phần 4

 

Phần 5

 

Phần 6

 

Phần 7

 

Phần 8

 

Phần 9

 

Phần 10

 

Phần 11

 

Phần 12

 

Phụ lục

 

 

 

 

 

 

 
Đây là một trang web (Microsoft Frontpage) cũ (2005)
 
                              

có một nơi   

    lá

   mãi

   xanh          

               

                   tiểu thuyết                        

 

trần xuân an

 

        nhà xuất bản       

      Hội Nhà văn    

     1999    

     

      

 

 

 

 

 

            

 

 

Đọc trên Blogger:


http://tranxuanancmnlamaix2.blospot.com/Tác giả chỉ mới đưa lên website này 12 tác phẩm (sáng tác, khảo cứu) sau đây:

1. NANG VA MUA Nắng và mưa, thơ,

Hội VHNT. Quảng Trị, 1991.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:

http://www.giaodiem.com              

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap1.blogspot.com/

 

2. HAT CHIEU HON MINH Hát chiêu hồn mình, thơ,

Nxb. Đồng Nai, 1992.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap2.blogspot.com/

 

3. TOI VAN O TREN DUONG Tôi vẫn ở trên đường, thơ,

Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1993.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap3.blogspot.com/

 

4. LANG LE O PHO Lặng lẽ ở phố, thơ,

Nxb. Trẻ, 1995.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantthitap4.blogspot.com/

 

5. KE BI NEM VAO BAO Kẻ bị ném vào bão, thơ,

Nxb. Trẻ, 1995.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap5.blogspot.com/

 

6. HAT VOI DOI OI THUONG MEN Hát với đời ơi thương mến, thơ,

Nxb. Trẻ, 1996.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap6.blogspot.com/

 

7. QUE NHA YEU DAU Quê nhà yêu dấu, trường ca thơ,

Nxb. Văn Nghệ Tp. HCM., 1998.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuanantruongcatho7.blogspot.com/

 

8.

 

9. NGOI TRUONG THANG GIENG Ngôi trường tháng giêng,

tiểu thuyết, 1998, Nxb. Thanh Niên, 2003.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananngoitruongthgieng.blogspot.com/

 

10.

11.

 

12. NGAU HUNG DOC THO Ngẫu hứng đọc thơ, phê bình thơ,

2003; NXB. Văn Nghệ TP. HCM., 2005

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 7-2005:

http://www.giaodiem.com         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/705_index.htm

Blogger (Google) tháng 12-2005

http://tranxuananbinhtho.blogspot.com/

 

13.

 

14. THO NHUNG MUA HUONG Thơ những mùa hương, thơ.

Blogger (Google) tháng 11-2005

http://tranxuananthitap9.blogspot.com/

 

15. GIOT MUC, CANH DONG VA VO KICH DIEN Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên, thơ.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:

http://www.giaodiem.com         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

 

16.

17.

18.

19.

20.

 

21. SUY NGHI VE MOT SO VAN DE TRONG LICH SU CO DAI NUOC TA Suy nghĩ về một số vấn đề trong lịch sử cổ đại nước ta,

khảo luận, 7.2004.

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:

http://www.giaodiem.com         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

 

Xem thêm:

http://tranxuanan-trangphu3.blogspot.com/

Kính mời đọc những tác phẩm (sáng tác, khảo cứu, biên soạn) khác

trên Tạp chí điện tử Giao Điểm và Blogger.

TXA.

 

 

NGÔI TRƯỜNG THÁNG GIÊNG )

 

Trở về trang chủ

Cập nhật: 06/30/09

Comments