H.(8). Trần Xuân An - Giọt mực, cánh đồng và vở kịch điên

 

iPaper & PDF 

Xem      |      Tải xuống
 
Bản 21 & 28-12 HB10 (2010)
 
 
Chỉ có sự sửa chữa nhỏ ở bài "Những vườn trầu cau, những cánh rừng cao su"
và rút bớt 7 bài để đưa qua tập "Thơ những mùa hương" và tập "Thơ sử và những bài thơ khác".
Đây chỉ là sự sắp xếp lại bản thảo, cũng xem như một lần tái bản sách điện tử (e-book).

 

Links mới ở Google Sites

(cũng có thể xem và sử dụng đường nối kết, ở cuối trang)

 

 http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-1a

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-1b

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-3

 

________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

 http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-1a

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-1b

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/giot-muc-canh-dong/tep-3

 
_____________________________________________________

 

GIỌT MỰC CÁNH ĐỒNG VÀ VỞ KỊCH ĐIÊN

TRẦN XUÂN AN

 

tập thơ

CHƯA XUẤT BẢN VỚI HÌNH THỨC IN GIẤY QUA NHÀ XUẤT BẢN 

 Xem

Tạp chí điện tử Giao Điểm tháng 9-2005:

http://www.giaodiem.com         

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_index.htm

___________

 

Poet / writer & researcher

Twenty one published-books

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED


Tác giả Trần Xuân An giữ bản quyền

Author Tran Xuan An's copyrights (All rights reserved)

 

Trở về trang

toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm 

bài mới -- sách mới -- tin tức mới: 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  

 

 

Vui lòng giữ trang các dòng dẫn (links) này trên màn hình.

Chỉ con trỏ vào từng dòng dẫn trang hoặc mục, bấm vào phía phải của "chuột vi tính",

mở màn hình mới (open in new window) để đọc.

Bởi lẽ, các dòng dẫn trong từng tệp (file) đều thuộc về "Web: Trần Xuân An",

vốn được xây dựng trên host của Dotster (1.asphost.com).

 

Trân trọng,

Trần Xuân An