r. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 18 (Tahiti)

 

   

trần xuân an
Nguyễn Văn Tường,
những người trung nghĩa từ xưa,
tưởng không hơn được

 

   author's
  copyright

 

 

07/08/09

 

A.

 

Lời thưa

 

Bài 1

 

Bài 2

 

Bài 3

 

Bài 4

 

Bài 5

 

Bài 6

 

 

B.

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

Phụ lục 3

 

 

C.

 

Ngoài sách

 

Cuối sách

 

 

____________

____________

 

Hình ảnh 1

 

Hình ảnh 2

 

Hình ảnh 2b

 

H. ảnh 2b_bs

 

H. ảnh 2b_bs2

 

Hình ảnh 2c

 

Bản đồ

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

   

 

 

 

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG,

“NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA

TỪ XƯA,

TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC”

 

 

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

 

 

 

 

 

 

  

Nhà Xuất bản

 

 

2003

 

  

 

 

 

 Bản đồ, hình ảnh & tranh vẽ:

QUẦN ĐẢO TAHITI, LÀNG PAPEETE TRÊN QUẦN ĐẢO ẤY,

 NƠI PCĐT. NGUYỄN VĂN TƯỜNG

BỊ LƯU ĐÀY VÀ TRÚT HƠI THỞ CUỐI CÙNG

 

 

                                                                                 

Vị trí Papeete (Tahiti) [chỗ 2 mũi tên đỏ chỉ vào], giữa Thái Bình dương, nhìn từ Australia sang,

nơi PCĐT. Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886) bị lưu đày (1886) và qua đời (30-7-1886)

 

 

 

Tahiti, từ châu Mỹ nhìn ra

 

 

 

 

Vị trí Papeete trên quần đảo Tahiti

 

 

 

 

"Đường phố" Tahiti, theo họa sĩ Paul Gauguin (khoảng những năm 90 / XIX [1890s])

 

 

 

Pomare đệ ngũ [King Pomare V (1842–1891)], vua cuối cùng của Tahiti (thuộc Pháp), ở ngôi từ 1877 đến 1880, và còn sống đến 11 năm sau (1891). Thời điểm Nguyễn Văn Tường bị lưu đày & qua đời tại đó (1886), quần đảo Tahiti và bản thân Pomare đã trải qua 6 năm hoàn toàn mất tất cả những quyền độc lập còn lại, kể cả vương quyền bị "bảo hộ" vào tay thực dân Pháp.

 

 

 

Hình ảnh thổ dân Tahiti (xem chữ PAPEETE) trên tiền giấy

do Ngân hàng Đông Dương phát hành

 

 

 

Hình ảnh thổ dân Tahiti được tái hiện lại sau này

 

Xem thêm hình ảnh

đã được đưa lên website này, ở các trang thuộc bộ sách

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

tập III, tệp 11 và các tệp kế tiếp:
 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_III/phu_cdtnvtuong_tep11_III.htm

 
tập IV, tệp 12 và các tệp kế tiếp:
 

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_IV/phu_cdtnvtuong_tep12_IV.htm

 

Nguồn: Google search (Wikipedia, các website...)

  

(  hết  )

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 07/08/09                                                                    Trở về trang chủ

                                                                 

______________________________________________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

ċ
An Tran Xuan,
04:52 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:53 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:52 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:52 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:52 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:53 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
04:53 8 thg 7, 2009
Comments