q. Trần Xuân An - Nguyễn Văn Tường (1824-1886), một người trung nghĩa - Tệp 17

 

trần xuân an

Nguyễn Văn Tường,

những người trung nghĩa từ xưa,

tưởng không hơn được

   author's copyright

 

07/01/09

 

A.

 

Lời thưa

 

Bài 1

 

Bài 2

 

Bài 3

 

Bài 4

 

Bài 5

 

Bài 6

 

 

B.

 

Phụ lục 1

 

Phụ lục 2

 

Phụ lục 3

 

 

C.

 

Ngoài sách

 

Cuối sách

 

 

____________

____________

 

Hình ảnh 1

 

Hình ảnh 2

 

Hình ảnh 2b

 

Hình ảnh 2c

 

Bản đồ

 

 

 

 

 

                             

        
 

 

TRẦN XUÂN AN

 

NGUYỄN VĂN TƯỜNG,

“NHỮNG NGƯỜI TRUNG NGHĨA

TỪ XƯA,

TƯỞNG KHÔNG HƠN ĐƯỢC”

 

KHẢO LUẬN VỀ MỘT VÀI KHÍA CẠNH SỬ HỌC

 

  

Nhà Xuất bản

2003

(trước và chính xác là từ 02-7-2002

trong dịp hội thảo khoa học tại Huế) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lăng mộ Nguyễn Văn Tường (1824 - 1886)

tại làng An Cư, xã Triệu Phước, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

Di thể của ông, sau khi được chuyển đưa từ Papeete, Tahiti về,

đã được cải táng tại đây, từ năm 1887.

 

 

 

 

 

Tác giả (Trần Xuân An, phía phải, mang kính) tại từ đường Nguyễn Văn Tường,

ngày 04 tháng 7 năm 2002

 

Nguồn (2 ảnh trên trang này):

ảnh tư liệu của TXA.; tự đem đi scan tại tiệm dịch vụ vi tính, 12-05 HB6 ( 2006 )

____________________________________________

 

 Xem tiếp hình ảnh

đã được đưa lên website này, ở các trang thuộc bộ sách

PHỤ CHÍNH ĐẠI THẦN NGUYỄN VĂN TƯỜNG (1824 - 1886)

tập III, tệp 11 và các tệp kế tiếp:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_III/phu_cdtnvtuong_tep11_III.htm

tập IV, tệp 12 và các tệp kế tiếp:

http://c.1asphost.com/TrXuanAn/an/phu_cdtnvtuong_IV/phu_cdtnvtuong_tep12_IV.htm

 

 

 

 xem tiếp : bản đồ  )

 

 

E-mail: tranxuanan_vn@yahoo.com

Cập nhật 07/01/09                                                                   

Trở về trang chủ

                                                                 

___________________________________________________________________________

 

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 01-5 HB7 (2007) = 15-3 Đinh hợi HB7

 

 

ċ
An Tran Xuan,
03:42 8 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
03:42 8 thg 7, 2009
Comments