Thơ bạt: Cuối năm dương lịch ở phố Tây và Xưa Nay

 

 

CUỐI NĂM DƯƠNG LỊCH

Ở PHỐ TÂY & XƯA NAY

Trần Xuân An

 

1

văn phòng tạp chí sử đây

nhà sách sử cũng nơi này (1). Cuối năm

phố Tây nổ rượu, sủi tăm

hoa duyên thắm, hoa duyên thầm, nắng soi

 

2

vài trăm nhuận bút (thế thôi!)

cà phê Tây, ta ghé ngồi, tiệm bên

 

cựu binh Pháp già, mắt hoen

chuyện cùng người Mỹ xưa quen Sài Gòn

bìa tạp chí tươi màu son (2)

trên bàn kia, giấy reo giòn, quạt xoay

 

giấu ngạc nhiên, ngước ngó cây

em cùng tôi nghe giọng gầy tiếng Anh

cơ hồ sâu lắng chân thành

ngoại xâm đau xót cũng đành, chuyện xưa!

 
 

 

3

súng kèm thập giá, biển lùa

pháo đài bay, Chúa càng xua Ngôi Lời

tâm trào Lửa đỏ Sao ngời

lẽ tất nhiên để đất trời trung dung

 

tôi cùng em nhìn mung lung

vỏ răn nứt, ruột nguyên từng vòng xuân

cây lịch sử cứ vươn dần

không ruỗng lõi chống thực dân nghìn đời

 

giọng Anh gầy vẫn xa vời

chỉ trang chữ mới thật phơi bao điều

 

4

cuối năm dương lịch, nắng nhiều

phố Tây, hoa Mỹ đáng yêu, môi cười

Xưa – Nay, chọn phố đón mời

chụp giùm, em! ảnh sách tôi, nơi này.

 

TXA.

10: – 16:30, 31-12 HB10
02-01 HB11 (2011)
     

(1) Chủ yếu phát hành sách về sử học, nhưng cũng có bày bán thêm các loại sách văn học khác.

 

(2) Một trong các số của tạp chí Xưa & Nay đã được phát hành trong các năm trước. TXA.

 

Thử xem bản dịch thô (phác dịch) bài thơ này ra tiếng Anh, ở cuối trang trên WordPress (bấm vào đây).

 

Comments