Y.(24). Trần Xuân An - Thời sự văn hóa và suy nghĩ (tiểu luận - phê bình...)

 
 

(  http://sites.google.com/site/tranxuananpoet/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/5-mucluc-4-dausach-23-11hb9.pdf  )

 

 Xem trọn vẹn đầu sách 24 với tệp PDF

 

Cũng có thể đọc trên Google Documents (docs.google.com) bằng cách bấm vào chữ Xem link-hóa ở cuối trang tương tự

 Tác giả giữ bản quyền từng chữ, từng ý tưởng của mình.

 

 

Thời sự văn hoá và suy nghĩ

(đã tổ chức lại thành sách – đầu sách thứ 24)

 

Trần Xuân An

 

MỤC LỤC

 

I. Luận và khảo luận:

 

1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế - chính trị - xã hội

2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)

3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”

4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học

5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc

6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế - nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)

7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật

8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)

9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội

10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá

11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”

12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”

13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí

14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

 

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

 

1. Về từ “Quốc phục”

2. Về từ “Quốc tuý”

3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương

4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)

6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở; Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?

7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu

8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu

9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực

10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử

11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất

12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm

13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?

14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn

15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

 

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

 

1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)

2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)

4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)

5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí)

6. Các bài thơ, truyện (dự trại viết văn tại Đà Lạt)

7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga

8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?

 

IV. Tưởng niệm:

 

Khấp điếu văn “Kính tiễn biệt Mẹ”

 

 

Thời sự văn hoá và suy nghĩ

 

Trần Xuân An

 

ĐƯỜNG DẪN (LINK) BÀI ĐÃ ĐĂNG

 

I. Luận và khảo luận:

 

►1. Pháp môn bất nhị trong Thiền học và mâu thuẫn luận trong triết học kinh tế - chính trị - xã hội

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b6.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_phapbatnhi.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai6 

 

►2. Ý nghĩa văn hoá, gồm cả văn hoá chính trị, trong đề xuất đổi mới về dương lịch (lịch Chúa)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b20.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1205_txa-duonglich.htm

http://tranxuanan-trphu.blogspot.com/2006/01/ha-bnh-6-cho-mng-c-vng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai20

 

►3. Chữ “Cả” trong ngữ “con cả”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b21.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_I06/106_txa-tiengNambo.htm

http://tranxuananp-trphu.blogspot.com/2006/01/trc-mt-cn-b-hn-t-cha-nht-hay-ch-nht.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai21

 

►4. Vesak trong tinh thần rộng mở và khoa học

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranxuanan_vesak-rongmo-khoahoc.pdf 

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-vesak-rongmo-khoahoc.htm

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_vesakrongmo.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai20   

 

►5. Đạo Phật nguyên thuỷ và Đạo Phật trong bản lĩnh dân tộc

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietnam.pdf

Hình ảnh: Bài 47 - Phẩm Hoa - Kinh Pháp cú (Palì - Anh - Việt) (25-12 HB7):

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kinh-phap-cu_bai-47.jpg

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_phatgiaonguyenthuy.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-phatgiaonguyenthuy-phatgiaovietn.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai21

 

►6. Suy nghĩ và phát triển thêm nội dung ý niệm khổ đế (dukkha) trong tứ diệu đế - nền tảng quan trọng nhất của triết học Phật giáo – Ghi chú thêm về khổ đế (dukkha)

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_KhodePG_Tudieude.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-khode-tudieude.htm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kho-de_ghi-chu-them.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/bai-moi-sach-moi-tin-moi/trang-11/ghi-chu-them_01-3hb8_dinh-chinh-phan-ket.pdf?attredirects=0&d=1

-- Tư liệu tham khảo trực tuyến: Lỗ Tấn, "Nhật ký người điên", Website Việt Nam thư quán:

http://vnthuquan.net/truyen/tacpham.aspx?tacgiaid=328     

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/lo-tan_nhatkinguoidien_web-vnthuquan.htm

 

►7. Suy nghĩ về một số vấn đề siêu hình trong triết học và giáo lí Đạo Phật

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/tranxuanan_sieu-hinh_phat-giao_19-01.pdf

http://chimviet.free.fr/thoidai/tranxuanan/TXA_sieuhinhPG.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa-sieuhinh-phatgiao.htm

-- Trân trọng mời đọc lại một bài thơ cũ có cùng đề tài về khổ đế (dukkha), nhưng ở bình diện siêu hình: "Quy luật trời đất điên khùng! Với thiên nhiên, loài người vốn bình tâm":

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/quy-luat-troi-dat_tho-txa.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai25/xem-them-b25

 

►8. Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-vanhoahoc-sonnam_05-10h.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b1-best.pdf

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=32&id=605 

http://www.tonvinhvanhoadoc.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=14&Itemid=15&limitstart=100

http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3904

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=775&nhom=6

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6768

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14    

 

►9. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Khúc xạ của thể chế chính trị và lao động – kinh tế vào văn hoá con người – xã hội

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b2-best.pdf

http://tonvinhvanhoadoc.vn/index.php?option=com_content&view=article&id=113:nhung-gia-tri-nha-van-son-nam-bai-2&catid=14:dsvh&Itemid=15

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=777&nhom=6

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6781

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

 

►10. Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): Biểu hiện qua các phương tiện đặc thù văn hoá

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/txa_mietvuon-sonnam_b3-best.pdf

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=780&nhom=6 http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6791

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

 

►11. Ý kiến ban đầu khi đọc “Hồi kí Nguyễn Đăng Mạnh”

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

 

►12. Nghiên cứu khoa học trước hết phải nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật đối tượng nghiên cứu một cách toàn diện, không được “xấu che, tốt khoe”

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18  

 

►13. GS. Nguyễn Đăng Mạnh là một nhà cầm bút dũng cảm, mặc dù có thể ông chỉ “tung quả bóng thăm dò dư luận”, trước khi chỉnh sửa lại hồi kí

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan052.htm#bai3

( http://chimviet.free.fr/33/txan052.htm )

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19   

 

►14. Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh

http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn.php 

http://sachhiem.net/LICHSU/TranXuanAn_3.php  )

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20   

 

II. Trao đổi & ý kiến ngắn

 

►1. Về từ “Quốc phục”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18-p.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/hinhanhquocphuc

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18/bai-phu18

 

►2. Về từ “Quốc tuý”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2    

 

►3. Niềm vui lớn & muộn: Quốc lễ Giỗ Tổ Hùng vương

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b18.htm

http://tranxuanan-writer-2.blogspot.com/2007/04/nim-vui-ln-mun-quc-l-gi-t-hng-vng.html

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai18  

 

►4. Vài lời trao đổi với ông Nguyễn Văn Hoá (chủ biên Tạp chí điện tử Giao Điểm)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b7.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_IV05/1005_txa_nvh.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai7

 

►5. Một cuộc phỏng vấn đề cập đến vấn nạn nhức nhối của giới cầm bút (Vài lời của người đọc và nghe)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/vovankiet-ctt_xuanhong-kg-bbc.htm 

Bài đã đăng trên Tap chí điện tử BBCVietnamese.com  (16-5 HB7):

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/story/2007/05/070516_tranxuananhistory.shtml

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai4   

 

►6. Vài câu đối thoại với người đọc: Nhà cầm bút và cái nhà ở – Cách nào tốt nhất để bảo vệ bản quyền tác phẩm (quyền sở hữu trí tuệ)?

http://txawriter.wordpress.com/2007/08/29/tra-loi-nguoi-doc-1-nha/ 

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc_txawriterwordpress.htm   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai15   

 

►7. Nỗi lo âu thời “a vòng” và “liều mạng” liên thông toàn cầu

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/phuchu_thumoi.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/607/607-txa-nghiencuu-danchu.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai9  

 

►8. Nghĩ về những khó khăn, cản trở và quậy phá bị gặp phải trong quá trình nghiên cứu

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khokhan-cantro.htm

http://www.giaodiem.us/us-2007/607/607-txa-nghiencuu-danchu.htm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai10 

 

►9. Trao đổi tiếp về vấn đề bản quyền trong thời “a vòng”: Vấn đề trại sáng tác, nghiên cứu – Trại sáng tác, trại nghiên cứu và vấn đề bản quyền, năng lực đích thực:

http://txawriter.wordpress.com/2007/12/31/52/#comments

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/khu-nha-sang-tac-nghien-cuu_txawrite.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai24  

http://txawriter.wordpress.com/2007/08/30/tra-loi-nguoi-doc-3-ban-quyen/#comments

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/tra-loi-nguoi-doc-3_tiep_txawriterwo.htm  

(Bổ sung : Đối thoại tiếp: 14-10 HB7; bổ sung chú thích ở phần đối thoại: 17, 18 & 20-10 HB7)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai17  

 

►10. Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi sách giáo khoa văn & sử

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/du_ksdsgkhoa.htm  (29-7 HB7):

http://ngohuudoan.wordpress.com/2007/07/29/y-nghi-v%e1%bb%81-d%e1%bb%b1-ki%e1%ba%bfn-s%e1%bb%ada-d%e1%bb%95i-sach-giao-khoa-van-h%e1%bb%8dc-s%e1%bb%ad-h%e1%bb%8dc/  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai13  

 

►11. Tiết kiệm chữ ở một nơi giàu chữ nhất

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/chu_vnghia.htm

http://www.vannghesongcuulong.org/vietnamese/tulieu_tacpham.asp?TPID=6653&LOAIID=29&LOAIREF=5&TGID=1343  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai14  

 

►12. Kết nạp hội viên mới, lộ trình dân chủ - công khai nên chăng cần hoàn thiện thêm

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai15   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8738

http://trannhuong.com/news_detail/2861/KẾT-NAP-HỘI-VIÊN-MỚI-LỘ-TRÌNH-DÂN-CHỦ-CÔNG-KHAI-NÊN-CHĂNG-CẦN-HOÀN-THIỆN-THÊM

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=923&nhom=1

 

►13. Tại sao nhiều tác giả muốn vào hội nhà văn?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai16 

http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=925&nhom=6

http://trannhuong.com/news_detail/2892/TẠI-SAO-NHIỀU-TÁC-GIẢ-MUỐN-VÀO-HỘI-NHÀ-VĂN-? 

 

►14. Góp thêm lời bàn luận: Chuẩn và quyền vào hội nhà văn

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai17   

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8810

http://trannhuong.com/news_detail/2915/GÓP-THÊM-LỜI-BÀN-LUẬN:-CHUẨN-VÀ-QUYỀN-VÀO-HỘI-NHÀ-VĂN

 

►15. Thêm hai ý kiến nhỏ về việc kết nạp vào hội nhà văn sau khi đọc bài báo của ông Phạm Thành Chung

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai18 

http://trannhuong.com/news_detail/2999/THÊM-HAI-Ý-KIẾN-NHỎ-SAU-KHI-ĐỌC-BÀI-BÁO-CỦA-ÔNG-PHẠM-THÀNH-CHUNG  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8942 

 

III. Tư liệu, kỉ niệm & đọc sách:

 

►1. Thiền học với ý thức minh triết về dân chủ, bình đẳng và linh hoạt trong cách sống thiền (biên soạn tư liệu)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/luanvethoichungta_b5.htm

http://www.giaodiem.com/mluc/mluc_III05/905_txa_thien.htm

http://www.tranxuanantieuluan9b.blogspot.com

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-1/bai5  

 

►2. “Đức Trọng và Quán bên đường” (thơ)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ductrong--quanbenduong_tho-txa.htm

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-10-bis

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/ghi-chu-them_01-3hb8.pdf

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/kho-de_ghi-chu-them.htm (01-03 HB8)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai26  

 

►4. Tai nạn văn sử & viết lách một thời – Cốt lõi vấn đề: Trích chương 11 “Mùa hè bên sông” (tiểu thuyết)

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/mua_hbsong_11.htm

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/MHBS-11-txa_bangoc-chuyen-unicode.pdf

-  http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao-b22-1  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/tham-khao2-b22  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai22/lotan-phankhoi-dich-nhatkinguoidien  

 

►5. Khúc khuỷu đường về Tổ quốc (truyện kí)

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc_txa.htm

-- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 2 (07-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc-2_txa.htm

-- Khúc khuỷu đường về Tổ Quốc (truyện kí) -- kì 3 (08-11 HB7):

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/khuc-kdvtquoc-3_txa.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19b   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai19c

 

►6. Các bài thơ, truyện (dự trại viết văn tại Đà Lạt)

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_tho-txa.htm

http://chimviet.free.fr/thoviet/tranxuanan/txat053.htm#bienmatdoikhi & các links khác

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10     

http://tranxuanan.writer.3.googlepages.com/nhasangtac-dalat_truyen-txa.htm

http://chimviet.free.fr/truyenky/tranxuanan/txan050.htm

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12     

 

►7. Vài cảm nghĩ khi đọc dăm truyện ngắn của Nguyễn Thị Bích Nga

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai33 

 

►8. Tập truyện mới của Võ Nguyên như ngọn gió lành?

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-4/bai14   

http://trannhuong.com/news_detail/2793/TẬP-TRUYỆN-MỚI-CỦA-VÕ-NGUYÊN-NHƯ-NGỌN-GIÓ-LÀNH?  

http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=8661 

 

IV. Tưởng niệm:

 

► Khấp điếu văn “Kính tiễn biệt Mẹ”

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/khapdieuvan-tutuyet   

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-2/bai18

 

 

 29-11 HB9 

 
 
 
_________________________________
 
 
Trần Xuân An
 
Tập tiểu luận 3 & các bài khác
 
  Links mới ở Google Sites
 
(chưa tổ chức lại thành sách) 

Xem Tất cả

(các nhan đề rút gọn đã được link-hóa)
 
Cũng có thể xem và sử dụng links, ở giữa và cuối trang.

 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai5

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai13

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai23

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai24

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai25

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai28

 

____________________________________________

 

Nếu hệ thống link với tên miền www.tranxuanan-writer.net bên trên bị trở ngại, vui lòng sử dụng hệ thống link dưới đây:

 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai5

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai13

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai17

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai18

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai19

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai20

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai21

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai22

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai23

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai24

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai25

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai26

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai28

 

Tất cả các bài viết trong trang này đều đã được đăng tải trên các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử

và trên điểm mạng toàn cầu cá nhân của các nhà văn, nhà thơ quen biết khác.

Dưới đây, tôi chỉ liệt kê một số links. 

Để biết đầy đủ các links, xin xem ở những trang bài mới - sách mới - tin mới liên quan, trên website này. 

 

_____________________________________________________
  

 

Tập hợp 3 các bài viết của Trần Xuân An từ 3 HB8 đến 10 HB8 

(Tập hợp 3: tạm xem là cuốn sách thứ 24)

______________________________________

 

CÁC TRANG THUỘC MỤC "BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI":

Trang 1  |  Trang 2  |  Trang 3  |  Trang 4  |  Trang 5  |  Trang 6  |  Trang 7 |  Trang 8  |  Trang 9  |  Trang 10  |  Trang 10 bis  |  Trang 11  |  Trang 12  |  Trang 13  |  Trang 14  | Trang 15  Trang 16 | Trang 17 | Trang 18 | Trang 19... 

 

 

 

WEB TÁC GIẢ TRẦN XUÂN AN

   

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

Poet / writer & researcher

Newest!  Twenty three published-books + Newest one = 24 (31-10 HB8)  Mới nhất!

(poem; novel; essay; research; critical contribution on history, literature...)

The HCM City Literature-writer Association member

AUTHOR'S COPYRIGHTS -- ALL RIGHTS RESERVED

 

 XEM BÀI MỚI NHẤT Ở CUỐI TRANG THEO THỨ TỰ THÔNG THƯỜNG

 

CÁC BÀI VIẾT SAU CUỐN SÁCH 23 (TẬP HỢP 2)" [ 22 + 1 = 23]

(từ 28-3 HB8 đến 30-10 HB8)

 

Tổng cộng: 25 bài gồm tiểu luận, thơ & truyện ngắn

(& 1 phụ lục dành riêng để ghi nhớ: bài về vụ nhà thơ Trần Hữu Dũng – Nguyễn Hòa, Văn Chương Việt)

 

30-10 HB8

Tạm lập danh mục, sau ngày máy vi tính bị hỏng hóc, phải mang đến tiệm Tân Minh Hiển (Lê Văn Sĩ, P.1, Tân Bình, TP.HCM.) để sửa chữa: thay hộp nguồn điện (mới), thêm 1 RAM (đã qua sử dụng), thêm 1 ổ cứng (chưa bóc tem), thay các tụ điện (mới), cài lại một số chương trình…

TXA.

 

TẠM XEM “TẬP HỢP 3” NÀY

(GỒM CÁC BÀI VIẾT CỦA TRẦN XUÂN AN TỪ CUỐI THÁNG 3-2008 ĐẾN CUỐI THÁNG 10-2008)

LÀ CUỐN SÁCH 23 CỦA TÁC GIẢ

(cộng với 1 tuyển tập trích đoạn nguyên văn bản dịch “Đại Nam thực lục”, chủ yếu trong giai đoạn 1847-1888,

đây là cuốn sách 24).

 

 ___________________________________

 

  Mục 1. ► 28-03 HB8: "Tìm hiểu "'Lục độ tập kinh' và lịch sử khởi nguyên của dân tộc ta", chuyên luận sử học của thiền sư, GSTS. Lê Mạnh Thát" (PDF) --- Link: htm -- doc

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai1    Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 2. ► 15-4 HB8: Nghĩ về từ "quốc tuý"

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai2    Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 3. ► 19-04 HB8: Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: bi kịch và mầu nhiệm 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai3    Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 4. ► 14-05 HB8: Về cái được gọi là "Chiếu Cần vương - D'Argenlieu - 1889" 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai4     Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 5 (4 bài). ► 30-5 HB8 (2008): Chùm thơ mới về Mẹ 

 

  Mục 6. ► 18-6 -- 23-6 HB8: VẤN ĐỀ CHIẾU CẦN VƯƠNG GIẢ MẠO (tiếp theo): Bàn thêm về Thông báo Cần vương (Cáo dụ Cần vương), Dụ Cần vương, Chiếu Cần vương 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai6     Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 7. ► 14-04 HB8: Ý kiến ngắn: Kiến nghị chọn Tân Sở, Cam Lộ, Quảng Trị làm nơi cải táng di cốt vua Hàm Nghi và nhân dịp này đặt tên vài con đường, tên vài trường học bằng danh tính Nguyễn Văn Tường (1824-1886

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai7     Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 8. ► 30 & 31-04 HB8: Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai8     Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 9. 03-9 HB8 (2008): Tiếp thu sự góp ý của ông Vương Đình Chữ về các ông Nguyễn Hoằng (Hoàng), Nguyễn Hữu Cư (Thơ), Nguyễn Hữu Bài và Thierry D'Argenlieu (PDF) ---  Link: htm -- doc  

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai9     Link mới! (Google Sites)

 

  Mục 10, 11, 12. (link Google Sites: 10, 11, 12 ) 06-9  đến 20-9 HB8 (2008): CÁC TÁC PHẨM  TRONG ĐỢT DỰ TRẠI VIẾT VĂN do Hội Nhà văn TP.HCM. tổ chức tại Nhà Sáng tác Đà Lạt từ 06 đến 20-09-2008:

- 09 bài thơ 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai10     Link mới! (Google Sites)

- 01 bài hỏi - đáp

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai11     Link mới! (Google Sites)

- 01 truyện

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai12     Link mới! (Google Site)

 
  Mục 13.
 
n để trống, vì bỏ băng, khi đưa bài lên web (ghi chú ngày 23-7 HB9) --  Xem 2 trang phụ: bàn luận
 
 

  Mục 14, 15, 16 (link Google Sites: 14, 15, 16)Miệt Vườn qua cái nhìn văn hoá học của nhà nghiên cứu Sơn Nam (1926-2008) --- BÀI THỨ NHẤT (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8) (PDF) ----- Những giá trị văn minh tại Miệt Vườn qua khảo cứu văn hoá học của nhà văn Sơn Nam (1926-2008): BÀI THỨ HAI (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8) (PDF) --- BÀI THỨ BA (bản hoàn chỉnh nhất, có bổ sung chú thích, 20-10 HB8) (PDF) 

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai14    Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai15    Link mới! (Google Sites)

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16    Link mới! (Google Sites)

 

Bản DOC. / WORD:

Trên Tạp chí điện tử Sông Cửu long và trên Trang Thông tin điện tử Hội Nhà văn Việt Nam:

 http://www.vannghesongcuulong.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=3904 

http://hoinhavanvietnam.vn/News.asp?cat=&scat=32&id=605  

 

Cập nhật ngày 15-03 HB9 ( 2009 ): Bản DOC. / WORD:

Trên 2 trang thông tin điện tử Trúc Sơn Trang và Phong Điệp:

1) Bài 3: Trần Xuân An -- MIỆT VƯỜN QUA CÁI NHÌN VĂN HOÁ HỌC CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU SƠN NAM (1926-2008):    http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=775&nhom=6      &     http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6768

2) Bài 3: Trần Xuân An -- NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN MINH TẠI MIỆT VƯỜN QUA KHẢO CỨU VĂN HOÁ HỌC CỦA NHÀ VĂN SƠN NAM (1926-2008): KHÚC XẠ CỦA THỂ CHẾ CHÍNH TRỊ VÀ LAO ĐỘNG – KINH TẾ VÀO VĂN HOÁ CON NGƯỜI – XÃ HỘI:  http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=777&nhom=6     &    http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6781

3) Bài 3: Trần Xuân An -- NHỮNG GIÁ TRỊ VĂN MINH TẠI MIỆT VƯỜN QUA KHẢO CỨU VĂN HOÁ HỌC CỦA NHÀ VĂN SƠN NAM (1926-2008): BIỂU HIỆN QUA CÁC PHƯƠNG DIỆN ĐẶC THÙ VĂN HOÁ: http://www.phongdiep.net/default.asp?action=article&ID=6791   &   http://xuanduc.vn/baiviet.aspx?id=780&nhom=6

 

  & Phụ lục:CÁC TRÍCH ĐOẠN ĐỀ CẬP ĐẾN PHONG TRÀO VĂN THÂN & CẦN VƯƠNG CHỐNG PHÁP 1883-1885-1886 TỪ BÀI VIẾT “CỐ ĐIỆN” CỦA CỐ HỌC GIẢ HOÀNG XUÂN HÃN

 

  & Phụ lục: 16-7 HB8: Phản hồi của Trần Xuân An: "Cây muốn lặng, gió chẳng ngừng": KHÔNG NÊN VÔ TÌNH TẠO SỰ CỐ, RƠI VÀO KẾ LI GIÁN, HẠ UY TÍN LẪN NHAU, DẪN ĐẾN TÌNH TRẠNG "NGỘ NHẬN", THẬM CHÍ ĐÁNH TRÁO TÁC GIẢ - TÁC QUYỀN VỀ SAU

 
 

  Mới bổ khuyết đề mục: Phụ lục cho Tập hợp 3 (cuốn sách 24): 

Võ Văn Luyến --  Mấy suy nghĩ từ khảo luận của Nnc. Trần Xuân An

về "Văn minh miệt vườn" (nhà văn, nhà nghiên cứu Sơn Nam) -- 10 tháng 10 năm 2008

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-18

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai16/baiphu-b16    Link mới! (Google Sites)

 
___________________________________

 

 

Tập hợp 3 -- Bản sách dạng PDF

 

QUÝ NGƯỜI ĐỌC HOÀN TOÀN YÊN TÂM VỀ SIÊU VI KHUẨN (VIRUS) MẠNG VI TÍNH TOÀN CẦU (INTERNET) KHI TRUY CẬP WEBTGTXA., VÌ NÓ ĐƯỢC TẠO LẬP TRÊN CƠ SỞ LƯU - PHÁT DỮ LIỆU (HOST) CỦA GOOGLE, DOSTER & WORDPRESS

 

________________________________

 

<<<<<<<<<<<   Trang 18      |     Trang 19    >>>>>>>>>>

 

_______________________________

 

 

 

NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 : NỬA SAU CUỐN SÁCH THỨ 24,

từ tháng 10 HB8 đến tháng 4 HB9 (2009):

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-tinmoi-21  (dạng WORD / DOC.)

 

 

Mục 17. VỀ “HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” -- 02 & 03-12 HB8 (2008)

 

Mục 18. NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TRƯỚC HẾT PHẢI NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, GHI CHÉP ĐÚNG SỰ THẬT ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU MỘT CÁCH TOÀN DIỆN, KHÔNG ĐƯỢC “XẤU CHE, TỐT KHOE” -- 15-12 HB8

 
Mục 19. NGUYỄN ĐĂNG MẠNH LÀ MỘT NHÀ CẦM BÚT DŨNG CẢM, MẶC DÙ CÓ THỂ ÔNG CHỈ “TUNG QUẢ BÓNG THĂM DÒ DƯ LUẬN”, TRƯỚC KHI CHỈNH SỬA LẠI HỒI KÍ -- 17-12 HB8
 
Mục 20. NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA NHÂN VẬT LỊCH SỬ HỒ CHÍ MINH -- 18-02 HB9 -- 22-02 HB9 -- 25-02 HB9 --- Khởi viết từ 22-12 HB8 (2008) -- 10-02 HB9 (2009)
 

Mục 21. SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT (Trao đổi với Nguyễn Hoàn về bài "Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường") -- 07-02 HB9 (2009)

 

Mục 22. NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ (Trao đổi với Nguyễn Hoàn về bài “Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác”) -- 16 – 17-02 HB9

 
Mục 23. TIỂU THUYẾT TÂM ĐẮC NHẤT CỦA NHÀ VĂN TRẦN THANH GIAO: “MỘT THỜI DANG DỞ” -- 14 -- 18-03 HB9
http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai23    Link mới! (Google Sites)
 
Mục 24. "NHỮNG NGỌN LỬA XANH", NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ (Đọc tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Nguyễn Khắc Phê) -- 20 -- 25-03 HB9
 
Mục 25. CÁI NHÌN VỀ NGƯỜI NÔNG DÂN TỪ CHIẾN TRANH ĐẾN HẬU CHIẾN, “BẾN ĐÒ XƯA LẶNG LẼ” (Đọc tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Xuân Đức) -- 27-- 31-03 HB9
 

Mục 26. GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN: “Xin đừng ‘tranh công’ mà hãy nghĩ chuyện ‘hậu’ giải oan cho Nguyễn Văn Tường” -- 03-04 HB9 

 
Mục 27. ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN (sau khi đọc bài Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường”) -- 09-4 HB9

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai27    Link mới! (Google Sites)

 
PHỤ LỤC 1: 
 

-- Phụ lục, xem trang phụ của các mục 19: NHỮNG LỜI BÀN LUẬN CUỐI BÀI “VỀ HỒI KÝ NGUYỄN ĐĂNG MẠNH” TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS

 

-- Phụ lục, xem trang phụ của mục 20: NHỮNG LỜI BÀN LUẬN CUỐI BÀI “NHẬT KÍ TÌM HIỂU THỰC TRẠNG ĐỘC THÂN CỦA BÁC HỒ” TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS

 

-- Phụ lục, xem trang phụ của mục 22: TRẦN XUÂN AN TRẢ LỜI NHỮNG Ý KIẾN NGẮN TRÊN TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HỘI NHÀ VĂN & TRÊN ĐIỂM MẠNG TOÀN CẦU CỦA NHÀ VĂN XUÂN ĐỨC -- 15-02 HB9

 
 

-- Phụ lục, xem phần 2 thuộc trang chính của mục 24: "NHỮNG NGỌN LỬA XANH", NIỀM HI VỌNG TỪ NỖI ĐAU THẾ SỰ (Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Nguyễn Khắc Phê), bản 2 -- 20 -- 25-03 HB9

 

 
 
PHỤ LỤC 2 (phụ đính):
 
 
-- Phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn (web txawriter-wordpress) -- Xem bài phụ 2 mục 21:
 
 

-- Phụ lục mục 21: NGUYỄN HOÀN: Nghĩ từ chuyện giải oan cho Phụ chính đại thần Nguyễn Văn Tường --- Xem trang phụ mục 21: Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: SỰ CÔNG TÂM TỐI THIỂU CẦN CÓ KHI CẦM BÚT

 
 

-- Phụ lục mục 22: NGUYỄN HOÀN: Công tâm hay đề cao mình nhất và phủ nhận sạch trơn người khác? --- Xem trang phụ mục 6: Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: NGHĨ VỀ CÁCH BIỆN GIẢI, NHỮNG NGỘ NHẬN CỦA NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN VÀ VỀ MỘT Ý HƯỚNG TỐT CHO KHU DI TÍCH TÂN SỞ

 

 

-- Phụ lục mục 26: NGUYỄN HOÀN: Xin đừng “tranh công” mà hãy nghĩ chuyện “hậu” giải oan cho Nguyễn Văn Tường --- Xem trang phụ mục 10: Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: GIẢI THÍCH MỘT SỐ ĐIỂM TRONG BÀI VIẾT CỦA NGUYỄN HOÀN

 

 

-- Phụ lục mục 27: NGUYỄN HOÀN: Thông tin thêm sau loạt bài viết về Nguyễn Văn Tường --- Xem trang phụ mục 11: Trần Xuân An đối thoại với Nguyễn Hoàn: ĐỂ KHỎI BỊ NGUYỄN HOÀN LỪA DỐI BẰNG NGỤY BIỆN, XẢO NGÔN

 

 
____________________
 
Tháng giêng -- tháng Tư HB9 (2009)

LINKS CUỘC TRANH LUẬN VỚI NHÀ BÁO NGUYỄN HOÀN

 
Link mới! (Google Sites)
 
_______________________________________________________
 
PHỤ LỤC 3:
 

Bổ sung cho tập hợp 3 (cuốn sách 24), phần 1: BÀI “Ý NGHĨ VỀ DỰ KIẾN SỬA ĐỔI SÁCH GIÁO KHOA VĂN & SỬ” VÀ NHỮNG LỜI BÀN LUẬN TRÊN WEB TXAWRITER WORDPRESS

http://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/danh-muc-tac-pham-txa/tieu-luan-3/bai28    Link mới! (Google Sites)

 

NHỮNG BÀI VIẾT SAU TẬP HỢP 3 : NỬA SAU CUỐN SÁCH THỨ 24 - Dạng PDF

 

_______________________________

 

<<<<<<<<<<<   Trang 18      |     Trang 19    >>>>>>>>>>


 

   

Ý KIẾN NGƯỜI ĐỌC & CÁC NHÀ CẦM BÚT:

VẤN ĐỀ BẢN QUYỀN & NĂNG LỰC ĐÍCH THỰC CỦA NGƯỜI CẦM BÚT

 NÊU VẤN ĐỀ - TRAO ĐỔI - THẢO LUẬN - CHẤT VẤN - GIẢI ĐÁP THẮC MẮC

http://txawriter.wordpress.com

 

 

THÔNG TIN - GIAO LƯU - ĐOÀN KẾT:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

 _______

 

Trở về

TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI

THÔNG BÁO CẬP NHẬT Ở CÁC TRANG KHÔNG PHẢI TRANG BÀI MỚI - SÁCH MỚI - TIN TỨC MỚI:

 

trang "Các trang mục trên WebTgTXA.":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

trang chủ "Web tác giả Trần Xuân An":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

đặc biệt, trang:

 

Toàn bộ tác phẩm Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/danhmtphamtxa_googlepcreator.htm

 

 

LINKs - BLOGs - Google BLOGGER 

Google Docs & Spreadsheets

Web Tác phẩm Trần Xuân An

&

TÁC PHẨM TRẦN XUÂN AN TRÊN TẠP CHÍ ĐIỆN TỬ GIAO ĐIỂM 

 

(qua proxy hay ở Google cache)

&

Web Trần Xuân An ------  c.1asphost.com

 

hidden hit counter

 

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE

Ngày đưa trang này lên web: 01-11 HB8 (2008)

 

 

 

 

 

 

 

Trang con (28): Xem Tất cả
Ċ
An Tran Xuan,
03:23 25 thg 7, 2009
Ċ
An Tran Xuan,
03:26 25 thg 7, 2009
Comments