Z.(30). Trần Xuân An - Hát mộc với biển đảo và những bài thơ khác (tập thơ thứ 12)

 

HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO

& NHỮNG BÀI THƠ KHÁC

14-02 hb12 (2012)
 

TẠP CHÍ SÔNG HƯƠNG – Số 279 (T.5-12)
GIỚI THIỆU TẬP THƠ ‘HÁT MỘC VỚI BIỂN ĐẢO & NHỮNG BÀI THƠ KHÁC”:

Tòa soạn Sông Hương (S.H.) viết: 

<< Ngoài 5 tiểu thuyết, 6 tập phê bình & bình luận, 7 cuốn nghiên cứu, khảo luận, Trần Xuân An còn là tác giả của 12 tập thơ; Hát mộc với biển đảo & những bài thơ khác

(Nxb Thanh niên, tháng 12-2011) là ấn phẩm mới nhất.

Phần đầu Liên khúc về biển đảo gồm 12 bài được dàn thành 30 trang. Với thao tác của một nhà khảo cứu kỹ lưỡng, ở tập thơ này còn có phần chú thích đến 11 trang viện dẫn từ rất nhiều những cuốn sử mà đối với bất cứ nhà nghiên cứu lịch sử nào cũng không thể thiếu. Chứng tỏ tập thơ còn góp tiếng nói đầy lý lẽ xác đáng về chủ quyền biển đảo Việt Nam. Cũng có thể ví tác giả như một hiệp khách lãng tử một mình “dong thuyền ra Biển Đông, trùng trùng trang sử mở/ đọc chương hiện thời, chờ những chương mới, tương lai”.>>

S.H.

Nguồn:
Mục: Tác phẩm mới tháng 5/2012

http://tapchisonghuong.com.vn/tap-chi/c262/n10275/Tac-pham-moi-thang-5-2012.html

 

 
___________________________________________________________________________
 
 
Từ trang:
 
 
Doc.Google  &  PDF
 
Xem     &     Tải xuống
 
Tác giả đã sắp xếp, chỉnh sửa, bổ sung nhỏ để các bài thơ, chùm thơ dưới đây
trở thành tập thơ hoàn chỉnh (xem tệp PDF, 27-11 HB11).
 
Dưới đây là bản PDF hoàn chỉnh nhất (02-12 HB11):
 
Xem      &      Tải xuống  
__________________
 
 
TRANG BÀI MỚI VIẾT 2:
 
 
A.
 
 
 
Có viết thêm sáu câu ở bài "Những biển tôi qua" (01-12 HB11).
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
B.
 
 
19. 32. Trần Xuân An - Ba bài thơ Nhớ Hàn Vũ Hùng (1962-1999) (24 & 27-11 HB11) Bổ sung một bài (27-11 HB11)
 
 
C.