Z.(29). Trần Xuân An - Ngẫm nghĩ khi đọc văn chương (phê bình văn học)

 
Từ trang:
 
Đang còn viết tiếp
& chưa sắp xếp lại
 
 
 
A.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-- 35. Trần Xuân An - Một tiểu thuyết thời Thơ mới có quê gốc Quảng Trị (đọc "Diễm Dương Trang" của Phan Văn Dật, 1907 - 1987)
                                                                                                                                                 (14 -- 15-12 HB11)  Mới nhất!
 
                                                                                                                                                         (19-11 HB11)   Mới nhất!
 
-- 37. Trần Xuân An - Bông sen trong những góc khuất và tận đáy Hà Nội (đọc tiểu thuyết "Lạc chốn thị thành" của Phong Điệp)
                                                                                                                                                         (22-12 HB11)   Mới nhất!
 
-- 38. Trần Xuân An - Căn nguyên sự hủy hoại nhân tính (trong "Cánh đồng bất tận" của Nguyễn Ngọc Tư)
                                                                                                                                      (26-12 HB11)   Mới nhất!
 
 
 
B.
 
 
 
 
 
 
Đang còn viết tiếp
& chưa sắp xếp lại
 
 
 
 
 
Comments