d. Tiểu mục 4 - Giao lưu đoàn kết - Lê Tiến Công

LÊ TIẾN CÔNG

MỘT THỜI THƠ


&
 
LUẬN VĂN THẠC SĨ
(bảo vệ tại Đại học Khoa học Huế, tháng 10 HB6 [2006])
của LÊ TIẾN CÔNG
(hiện công tác tại Tạp chí Huế Xưa & Nay)

“Tổ chức và hoạt động phòng thủ vùng biển
các tỉnh miền Trung
dưới triều Nguyễn:
thời kì 1802-1858”

 

Xem tại:
 
 
(Blogger của Google không có sự di chuyển web nào.
Bài vẫn ở nguyên địa chỉ web cũ)
 
 
Comments