Thơ Nguyễn Chiến

 

Web Tác giả Trần Xuân An

 

NGUYỄN CHIẾN

 

 

Mai hoa

Giấu biệt bao lá xanh
Hoa hoa hoa,
ôi hoa
Sắc vàng lên bất tận
Vàng đến thế kia à?

Cánh lụa nằm như xếp
Nhuỵ lên từ cõi nào
Hoa nói gì không đấy
Thoảng làn hương mơ hồ?

Có điều gì không nói
Hoa buồn đến thế sao
Hay từ khi ngộ biến
Đến giờ buồn như trăng?

Ta và hoa ngẫu nhĩ
Nhìn nhau giữa trăng gầy
Rượu uống từ tiền kiếp
Đến bây giờ ta say…

Nguyễn Chiến

(giáo viên Trường PTTH. Nguyễn Duy Hiệu,

Điện Bàn, Quảng Nam)

 

Nguồn ảnh & thơ: http://nguyenhanchung.com

Trong khi chờ chùm thơ do Nguyễn Chiến gửi, xin tạm xem bài "Mai hoa" của anh (có thể chưa tiêu biểu) ở phía trên & tấm ảnh có tên trong link là "van-nghe-quang-nam" phụ đính dưới đây:

Cước chú của Nguyễn Hàn Chung:

Anh em Văn Nghệ Quảng Nam
(từ trái sang phải:
Đỗ Thượng Thế, Nguyễn Đức Dũng, Phạm Phú Hưng, Thảo Nguyên, Nguyễn Tấn Sĩ, Phạm Tấn Dũng, Nguyễn Hàn Chung, Nguyễn Chiến, Huỳnh Minh Tâm)

 

________________________________________________________________________________________________

 

 

Trở về trang Giao lưu:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

 

 

Trở về trang bài mới - sách mới - tin tức mới:

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/baimoi-sachmoi-2

 

Trở về trang chủ "Web. Tác giả Trần Xuân An":

 

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/home

 

hidden hit counter

 

Google page creator /  host

 

GOOGLE BLOGGER, DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  


 

    lên đầu trang (top page)   

 03-7 HB7 (2007) = 19-5 Đinh hợi HB7

ċ
An Tran Xuan,
21:19, 6 thg 7, 2009
ċ
An Tran Xuan,
21:19, 6 thg 7, 2009
Comments