Trần Xuân An -- THÁI BÁ LỢI LÀ MỘT KẺ ẤU TRĨ, LỖI THỜI, ĐỘC ÁC, MUỐN ĐẬP ĐỔ SỰ HÒA GIẢI DÂN TỘCTHÁI BÁ LỢI LÀ MỘT KẺ ẤU TRĨ, LỖI THỜI, ĐỘC ÁC,
MUỐN ĐẬP ĐỔ SỰ HÒA GIẢI DÂN TỘC

Trần Xuân An

Ông Thái Bá Lợi còn viết bài đăng báo Tuổi Trẻ với luận điệu cũ rích như thế này thì dân Miền Nam khó sống quá! Tại sao đến thời điểm này mà Thái Bá Lợi chưa sáng mắt ra? Mẹ ông Nguyễn Bá Thanh giàu có đến vậy, khi ở dưới chế độ nào? Chính ông Nguyễn Bá Thanh đã nói là tài sản hiện có của ông phần lớn là do mẹ ông ấy kinh doanh dưới chế độ Việt Nam cộng hòa. Thái Bá Lợi quả là ấu trĩ và lỗi thời, thậm chí là độc ác, vì đến nay vẫn còn xuyên tạc, sỉ nhục dân Miền Nam.

T.X.A.
17-02 HB15 (2015)


Chân dung Thái Bá Lợi

Xem: http://tuoitre.vn/tin/chinh-tri-xa-hoi/20150216/nguoi-me-cua-nguyen-ba-thanh/711789.html

ĐÃ ĐĂNG TRÊN FACEBOOK:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1537760446497901?pnref=story

XEM THÊM CÁC BÀI MỚI VIẾT TẠI MỤC 


Comments