Trần Xuân An - Thơ tặng hai blogger vừa bị bắt (thơ)
THƠ TẶNG

HAI BLOGGER VỪA BỊ BẮT

Trần Xuân An

 

dại văn? thêm nỗi luận khờ?

cứ như phím bút bên bờ vực sâu

rơi vào tù ngục bạc đầu?

nhà riêng giam lỏng trắng râu, đáy đời?

cởi trói rồi cũng vậy thôi?

chỉ nên bay bổng vẽ vời trời mây?

về đời, luồn bút lách tay?

cúi nhìn xuống vực còn đầy tù nhân?

 

T.X.A.

chiều 07-11 HB14 (2014)GIẢI CỨU TÙ NHÂN CẦM BÚT


            Viết ở FB. anh Lê Quang Thỉ 


điều luật như giá đỡ nhưng lại làm hầm sập

các nhà phím bút bị giam trong bóng đen

họ đào đục phản biện, cho dòng đời tự do phát sáng

giàn giá luật pháp phải gia cố thế nào, để giải cứu bình yên?


T.X.A.

19-12 HB14


Comments