Hòa giải dân tộc — Tư liệu: THƠ VỀ STALINE VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG ở Miền Bắc (Vương Trí Nhàn)http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc

Hòa giải dân tộc

Để Miền Bắc thôi bắt nạt Miền Nam

& để đoàn kết dân tộc:

Tư liệu:

THƠ VỀ STALINE VÀ MAO TRẠCH ĐÔNG

trong bài “Để hiểu thêm Tố Hữu”

của VƯƠNG TRÍ NHÀN (blog)

 

TRÍCH NGUYÊN VĂN:

“Trước mắt tôi là sưu tập Văn Nghệ số 40 ra 3-1953. Lúc này cơ quan Hội Văn nghệ đang đóng ở rừng Việt Bắc. Nhân cái chết của Stalin, tạp chí của Hội ra một số đặc biệt, không chỉ Tố Hữu mà nhiều tác giả khác có bài liên quan tới sự kiện này.

Về thơ:

Chế Lan Viên có “Stalin không chết”, mở đầu bằng mấy câu:

Stalin mất rồi

Đồng chí Stalin đã mất!

Thế giới không cha nặng tiếng thở dài

Ở đoạn dưới:

Mẹ hiền ta ơi

Em bé ta ơi

Đồng chí Stalin không bao giờ chết

Triệu triệu mẹ già em dại

Đều là súng Stalin để lại ( VTN gạch dưới)*

Giữ lấy hòa bình thế giới

Tiếng nổ ca vang dội thấu mặt trời

Các bài tiếp theo:

Trước bài “Đời đời nhớ Ông” của Tố Hữu là bài “Nhớ đồng chí Stalin” của Huy Cận. Tiếp đó các bài của Bàn Tài Đoàn, Nông Quốc Chấn.

Xuân Diệu có bài “Thương tiếc Đại nguyên soái Stalin”:

Nghe tin mất mới thấy lòng quyến luyến

Từ bao lâu yêu Người tận tủy xương

Tiếng khóc đây là tất cả can trường

Thấy Người thật là bát cơm miếng bánh

Người gắn với chúng con trong vận mệnh


Về phần văn xuôi:

Phan Khôi có bài “Một vị học giả mác-xít thiên tài”. Trước khi viết kỹ về cuốn “Chủ nghĩa Mác và vấn đề ngôn ngữ”, Phan Khôi có đoạn dạo đầu ngắn:

“Đối với cái chết của Đại nguyên soái Stalin, vấn đề đề ra trước mắt những người đang sống là: Chúng ta phải học tập Stalin, học tập đạo đức cách mạng và trí tuệ của ông, được cả càng hay, không thì được phần nào cũng hay phần ấy, đó là một đảm bảo vững chắc cho cuộc thắng lợi của chủ nghĩa xã hội, của Chủ nghĩa tân dân chủ”.

Lê Đạt thì xuất hiện như một phóng viên, ghi lại không khí một nhà máy trong rừng khi nghe tin Stalin mất. Bài viết khoảng 3.000 chữ này kể chuyện cái chết của Stalin đã gợi lên niềm xúc động to lớn, từ đó đánh thức tinh thần lao động sáng tạo của cả một tập thể công nhân gang thép.

Xin phép mở một dấu ngoặc:

Ngoài các bài “Liễu”, “Bài thơ tình ở Hàng Châu”, Tế Hanh còn có bài thơ ngắn sau đây, viết trong đợt thăm Trung Quốc 1962. Tôi vẫn thường nhẩm lại mỗi khi nhớ tới đời sống tinh thần của chúng tôi những năm 1965 về trước.

Hồ Nam xe chạy không dừng bước

Dãy núi cao liền dãy núi cao

Quê hương lãnh tụ mây thêu nắng

Thấy mặt trời lên nhớ bác Mao

Tôi muốn thầm nói với Tế Hanh: Anh không việc gì phải xấu hổ cả. Hồi ấy, bao nhiêu người nghĩ thế, chứ đâu phải riêng anh!”.

[ …… ]

HẾT TRÍCH NGUYÊN VĂN

XEM TIẾP THEO ĐƯỜNG DẪN (link):

http://boxitvn.blogspot.com/2014/08/e-hieu-them-to-huu.html

___________________________________

Ở Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1448487632091850

___________________________________

BBCVietnamese đăng lại từ Blog nhà văn Vương Trí Nhàn:

http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/08/140819_to_huu_vuong_tri_nhan.shtml

___________________________________

Ở txawriter.wordpress.com:

http://txawriter.wordpress.com/2014/08/20/tho-ve-staline-va-mao-trach-dong/

Comments