Trần Xuân An - CHÍNH THỂ KHÔNG PHẢI LÀ CÁ NHÂN NGƯỜI LÃNH ĐẠO CAO NHẤT...CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA KHÔNG PHẢI LÀ CÁ NHÂN TỔNG THỐNG HAY "TẬP ĐOÀN" CHÍNH PHỦ, TỈNH TRƯỞNG...

Trần Xuân An

Thân gửi nhà giáo Ngô Vưu (Huế)

(phần đầu)


… Nói trắng ra, nhân dân Miền Nam phần lớn không thích Bảo Đại, nhưng triều Nguyễn vẫn còn chính danh. Nhân dân Miền Nam càng không thích tổng thống và các người giữ chức vụ quan trọng vốn là tín đồ Thiên Chúa giáo. Đó là một nguyên nhân trong vài nguyên nhân khiến Ngô Đình Diệm bị lật đổ, nền đệ nhất cộng hòa cũng sụp đổ theo. Nguyễn Văn Thiệu (đệ nhị cộng hòa) cũng là tín đồ Thiên Chúa giáo, tuy không quá tệ, lệ thuộc Vatican đến mức như Ngô Đình Diệm, nhưng người dân cũng không hài lòng. Cũng còn nhiều tướng lĩnh, chính khách khác, không ai tín nhiệm, mặc dù họ không phải là tay sai của ngoại bang.

Nhưng tôi thấy rõ ĐẠI ĐA SỐ NHÂN DÂN MIỀN NAM VẪN MUỐN SỐNG DƯỚI CHẾ ĐỘ DÂN CHỦ TỰ DO (thực chất là chủ nghĩa tư bản tự do, như Tây Đức, Hàn Quốc, Đài Loan...) và HỌ HI VỌNG SẼ GIÀNH ĐƯỢC QUYỀN TỰ QUYẾT DÂN TỘC TẠI MIỀN NAM ĐỂ CHỌN RA MỘT CHÍNH PHỦ DÂN CHỦ TỰ DO ĐƯỢC HỌ THẬT LÒNG TÍN NHIỆM, nhưng điều đó đã không xảy ra được trong giai đoạn ấy (1954-1975), do sự tấn công của Miền Bắc Việt Nam, dẫn đến sự can thiệp thô bạo của Mỹ. MỌI NGƯỜI TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC ĐỀU NHẬN THẤY NHÂN DÂN MIỀN NAM ở thời đoạn đó KHÔNG CHỌN LỰA CHẾ ĐỘ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA.

Và cốt yếu vấn đề ở đây là:

Công chức, sĩ quan, quân lính Miền Nam mặc dù không tâm phục khẩu phục các tổng thống và số tướng lĩnh, quan chức nào đó, nhưng họ vẫn chiến đấu chống cộng trong cuộc "CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ". 

Xin nhấn mạnh: Ở VẤN ĐỀ NÀY, CHỈ NÓI ĐẠI THỂ VỀ CHÍNH THỂ, CHỨ KHÔNG NÓI ĐẾN CÁC CÁ NHÂN TỔNG THỐNG, TƯỚNG LĨNH, QUAN CHỨC NÀO CẢ.

Trên đây là nhận định của bản thân về Miền Nam Việt Nam trong giai đoạn lịch sử 1954-1975 và về cuộc chiến tranh ý thức hệ thuộc giai đoạn đó, giữa hai miền Nam - Bắc nước ta. Đó là nhận thức có tính chất lịch sử về một giai đoạn đã trở thành lịch sử.  Nhận định này cũng thuộc về những luận điểm để hòa giải dân tộc nhằm đoàn kết dân tộc về thực chất. Bản thân người viết những dòng chữ này vẫn là công dân Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, "sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật"…

T.X.A.

21-10 HB14 (2014)

 

Xem tiếp phần sau:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1481831295424150

CHÍNH THỂ VIỆT NAM CỘNG HÒA KHÔNG PHẢI LÀ CÁ NHÂN TỔNG THỐNG HAY "TẬP ĐOÀN" CHÍNH PHỦ, TỈNH TRƯỞNG...

 Trần Xuân An

Thân gửi nhà giáo Ngô Vưu

(tiếp theo)

 

1) Tôi cũng như bạn, đều là công dân Nước CHXHCN. Việt Nam. Nhưng điều đó không cấm chúng ta nghiên cứu, chí ít là tìm hiểu, và phát biểu nhận định của mình về một giai đoạn lịch sử đã qua cách đây gần tròn 40 năm. Trong đó, có Miền Nam Việt Nam (1954-1975) với chính thể cộng hòa, thực chất là chính thể xây dựng chủ nghĩa tư bản tự do, đối lập với chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc Việt Nam.

2) Chúng ta thường hay đồng nhất người lãnh đạo cao nhất và chính phủ với chính thể. Thực sự không phải như vậy. Chính thể là thể thức tổ chức một nhà nước, theo một cách thức và một (hoặc những) hệ tư tưởng cụ thể nào đó (ví dụ chính thể phong kiến tập quyền, chính thể quân chủ lập hiến, chính thể dân chủ cộng hòa, chính thể xã hội chủ nghĩa...). Một chính thể có thể tồn tại với nhiều đời lãnh đạo tối cao và nhiều chính phủ (nội các); hơn thế nữa, trong quá trình tồn tại một chính thể, chính thể đó có nhiều cải cách, tu chính, chỉnh lí để thành nhiều "nền" khác nhau -- khác nhau về bản chất, tài đức nhân sự -- nhưng vẫn kế tục nhau (nền đệ nhất cộng hòa, đệ nhị cộng hòa, rồi tiếp nối bằng đệ tam, đệ tứ.... đệ bát cộng hòa....).

3) Tôi muốn nói: quân lính, công chức và hầu hết nhân dân Miền Nam Việt Nam không thích chế độ xã hội chủ nghĩa như chế độ ở Miền Bắc Việt Nam (1954-1975), nên quân đội, công chức chống cộng. Họ chống cộng là vì chính thể dân chủ cộng hòa tự do (thực chất là chủ nghĩa tư bản tự do, như Tây Đức, Hàn Quốc, Đài Loan...), chứ không phải vì các chính phủ lạm quyền (như Ngô Đình Diệm...). HỌ CHỐNG CỘNG TRONG CUỘC CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ, CHỨ KHÔNG PHẢI HỌ BÁN NƯỚC. Họ chịu "tội" chống cộng, chứ không chịu tội bán nước (phản quốc). Họ chống cộng vì chính thể dân chủ tự do, chứ bản thân họ chẳng phải ngụy quân, ngụy quyền như bị bôi xấu. Trong thế bị Miền Bắc tấn công, họ đành chịu đại diện Thiên Chúa giáo lạm quyền, đành chịu lệ thuộc vào Mỹ và các nước đồng minh mà thôi. Nếu Miền Bắc không tấn công, họ sẽ giành quyền tự quyết dân tộc (như đã lật đổ Ngô Đình Diệm), lập ra chính phủ như họ mong muốn (nhưng chưa thực hiện được), họ không phải chịu lệ thuộc Mỹ và đồng minh tư bản chủ nghĩa.

Tôi muốn làm sáng tỏ cho họ, để hòa giải dân tộc, nhằm đoàn kết dân tộc trong DANH DỰ, NHÂN PHẨM KHÔNG BỊ CHÀ ĐẠP (như bị gọi là ngụy...).

T.X.A.

21-10 HB14 (2014)

 

Xem phần trước tại:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1481736492100297

 

NẾP MÒN ĐỒNG NHẤT CHÍNH THỂ

VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỐI CAO,

VỚI CHÍNH PHỦ

 

Sự đồng nhất chính thể (chế độ chính trị, thể thức tổ chức một loại hình thái nhà nước) với người lãnh đạo cao nhất và với chính phủ là thứ thuộc về nếp mòn tư duy và tâm lí thời phong kiến (vua là đất nước, đất nước là triều đại!), đặc biệt trong thời các nước xã hội chủ nghĩa mắc phải tệ sùng bái cá nhân lãnh tụ và tín ngưỡng đảng cầm quyền. Biểu hiện cụ thể như anh Nguyễn Văn Trỗi, trước khi bị đội hành quyết của đối phương bắn trên pháp trường, anh ấy không hô Tổ quốc Việt Nam thống nhất muôn năm mà chỉ hô muôn năm Hồ Chí Minh. Như thế, Nguyễn Văn Trỗi chỉ chết vì cá nhân chủ tịch Hồ Chí Minh mà thôi! Sử học sẽ xếp anh Trỗi vào loại nào đây? Tôi không chê bai anh Trỗi nhưng chỉ dẫn ra để thấy nếp mòn tư duy, tâm lí đồng nhất CHÍNH THỂ VỚI LÃNH TỤ ấy! Tôi là công dân Nước CHXHCN. VN., nhưng vẫn rất khách quan, không a dua, mù quáng!

T.X.A.

23-10 HB14 (2014)

Xem từ:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1481831295424150

— với Ngô Vưu.

 

Bàn thêm:

Các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn có công rất to đối với dân tộc Việt Nam. Công ấy to đến mức chưa một triều đại nào có công to đến thế trong lịch sử mấy ngàn năm.

(Thậm chí, tội làm mất nước vào tay thực dân Pháp, nhân dân cũng châm chước. Sự châm chước ấy cũng có phần hợp lí trước sự hung hãn, hùng hậu về vũ khí của các nước châu Âu, thuở bấy giờ! ...).

Vì thế, người Việt Nam, đặc biệt là dân từ Phú Yên đến Cà Mau ghi nhớ công ơn các chúa Nguyễn, vương triều Nguyễn là đúng. Họ không thích Bảo Đại, nhưng vẫn hi vọng có một vị vua anh minh xuất thân từ Nhà Nguyễn, thay thế Bảo Đại, lãnh đạo Quốc gia Việt Nam (Việt Nam cộng hòa).

Nhưng dẫu sao nếp mòn tư duy với nội dung vua là đất nước, đất nước là triều đại, cũng đã quá lạc hậu, phi dân chủ, ngược với xu thế thời đại.

T.X.A.

23-10 HB14 (2014)


https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1482485195358760 3

Trần Xuân An đã thêm một bài viết từ 23 Tháng 10 2014 lúc 14:00 vào dòng thời gian của anh ấy.

23 Tháng 10 2014 lúc 14:00 · Đã chỉnh sửa ·  ·

TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BỊ MANG TIẾNG LÀ TAY SAI NGOẠI BANG?

CÁC LÃNH TỤ THUỘC THẾ HỆ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN NƯỚC TA ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI DO LIÊN XÔ ĐÀO TẠO, LÀ SĨ QUAN HỒNG QUÂN NGA, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC...

ĐÓ LÀ MỘT TRONG NHỮNG NGUYÊN NHÂN KHIẾN MỘT BỘ PHẬN LỚN NHÂN DÂN VIỆT NAM CHỐNG CỘNG (1930-1954) VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975) TIẾP TỤC CHỐNG CỘNG. LỊCH SỬ CÓ THỂ CHÊ TRÁCH BỘ PHẬN NHÂN DÂN ĐÓ VÀ MIỀN NAM VIỆT NAM KHÔNG? CHẮC LÀ KHÔNG THỂ. 

Hồ Chí Minh: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh

Trần Phú: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Tr%E1%BA%A7n_Ph%C3%BA

Lê Hồng Phong:

http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_H%E1%BB%93ng_Phong

Hà Huy Tập: 

http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0_Huy_T%E1%BA%ADp

____________________________

BÁO ĐIỆN TỬ ĐẢNG CỘNG SẢN XÁC NHẬN THÔNG TIN:

1) HÀ HUY TẬP LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN BÔN-SÊ-VÍCH LIÊN XÔ

2) LÊ HỒNG PHONG LÀ SĨ QUAN HỒNG QUÂN NGA VÀ LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC, CŨNG LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ

Trích nguyên văn:

“…Ban lãnh đạo Trường đại học Phương Đông biết rõ năng lực và triển vọng của Hà Huy Tập, nên đã động viên, khích lệ anh rất nhiều. Sau khi vào trường học một thời gian, Hà Huy Tập được xét kết nạp vào Đảng Cộng sản (b) Liên Xô. Anh đã viết đơn xin gia nhập Đảng Cộng sản (b) Liên Xô. Các đề nghị của tổ đảng - nơi anh đang sinh hoạt và của các đảng viên Đảng Cộng sản đều xác nhận Hà Huy Tập là một đồng chí học tập nghiêm túc, có kỷ luật, luôn nhất quán về chính trị, đoàn kết tốt, tích cực trong mọi công việc và nhất trí đề nghị kết nạp Hà Huy Tập vào Đảng Cộng sản. Đề nghị của tổ đảng thuộc nhóm 8 ghi: “Đồng chí Xinhitrơkin nhất quán với đường lối chính trị của Đảng, công tác xã hội cũng như quan hệ với các đồng chí, đồng chí Xinhitrơkin là một đồng chí tốt, tích cực”56. Đề nghị của nhóm dân tộc ghi: “Đồng chí Xinhitrơkin nhất quán về chính trị, trong quan hệ với các đồng chí tốt, là người có kỷ luật và tích cực trong công việc”57.

A. Nikôlai, đảng viên Đảng Cộng sản toàn Nga từ năm 1917, đảng viên Đảng Cộng sản Rumani từ năm 1907, đã giới thiệu Hà Huy Tập vào Đảng: “Tôi được biết đồng chí Xinhitrơkin từ đầu năm học 1929-1930 tại Trường đại học Phương Đông như một sinh viên của nhóm đặc biệt. Đồng chí học nghiêm túc, có kết quả tốt, quan tâm và nghiên cứu đặc biệt là các vấn đề phong trào cách mạng ở các nước thuộc địa. Trong một năm, anh đã học được lối tư duy mác xít và đã nghiên cứu sâu thực tế của Liên Xô và Đồng Cộng sản (b) Liên Xô. Tôi giới thiệu đồng chí ấy vào đảng viên dự bị Đảng Cộng sản (b) Liên Xô”58. Ianôvxiki, đảng viên Đảng Cộng sản (b) Liên Xô từ năm 1920, giới thiệu: “Tôi được biết đồng chí Xinhitrơkin từ năm học trước, cùng làm việc và học trong một tổ và ở nhóm như một đồng chí tích cực nhất, tự chủ và có kỷ luật. Về mặt chính trị, đồng chí ấy đã được đào tạo đầy đủ và luôn bảo vệ đường lối của Đảng. Vì vậy, tôi giới thiệu đồng chí vào đảng viên dự bị Đảng Cộng sản (b) Liên Xô”59.

Ngày 1-9-1930, Hà Huy Tập chuyển cho Ban Chấp hành chi bộ Trường đại học Phương Đông hồ sơ gia nhập Đảng Cộng sản (b) Liên Xô. Hồ sơ gồm: 1 bản tự khai, 5 đề nghị của các đảng viên Đảng Cộng sản (b) Liên Xô, 1 đề nghị của nhóm dân tộc, 1 đề nghị của tổ đảng. 

Ban Bí thư Trường đại học Phương Đông đã gửi công văn đến Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (b) Liên Xô, đề nghị kết nạp Hà Huy Tập vào Đảng. Công văn viết: “Ban Bí thư Phương Đông biết đồng chí Xinhitrơkin như một đồng chí tích cực, tự chủ, đã được đào tạo tốt về chính trị. Đề nghị đồng chí tiếp nhận đồng chí ấy vào đảng viên dự bị của Đảng Cộng Sản (b) Liên Xô. Đồng chí Xinhitrơkin - là một chiến sĩ tích cực của xứ Đông Dương”60.

Ngày 23-10-1930, Hội nghị toàn thể chi bộ Đảng Cộng sản (b) Liên Xô đã quyết định kết nạp Xinhitrơkin là đảng viên dự bị. Ngày 25-4-1931, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản (b) Liên Xô ký Quyết định số 10444, công nhận đồng chí Xinhitrơkin là đảng viên dự bị hai năm kể từ ngày 25-4-1931….”.

--- Hết trích đoạn.

Nguồn: http://123.30.190.43:8080/…/tulie…/tulieuvedang/details.asp…

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/tulieuvedang/details.asp?topic=168&subtopic=463&leader_topic=981&id=BT1361254815

Trích nguyên văn:

“…Từ tháng 8-1924 đến hết năm 1925, Lê Hồng Phong tốt nghiệp Trường Quân sự Hoàng Phố của Chính phủ dân quốc. Đồng chí được chuyển sang Trường Hàng không ở Quảng Châu. Tại đây, tháng 2-1926, đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Do học xuất sắc, đồng chí được Chính phủ Quảng Châu và lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc cử sang Liên Xô học từ tháng 10-1926 đến tháng 12-1927 và tốt nghiệp Trường Lý luận quân sự không quân ở Lêningrát. Sau đó, đồng chí vào học Trường Đào tạo phi công quân sự tại Bôrítxgơlépxcơ. Học chưa xong khoá, thì tháng 10-1928, đồng chí được cử về học ở Trường Đại học Cộng sản Phương Đông. Ở đây, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô và tham gia trong Uỷ ban tổ chức Đảng nhóm Đông Dương. Sau ba năm học, đồng chí tốt nghiệp Trường Đại học Cộng sản Phương Đông. Đồng chí vào học tiếp năm thứ nhất nghiên cứu sinh, đang học dở dang thì tháng 11-1931, đồng chí được cử về nước để tham gia công tác của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ Liên Xô, Lê Hồng Phong lên đường về nước vào cuối năm 1931. Việc cần thiết là phải định hướng cho phong trào hoạt động. Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo Chương trình hành động của Đảng, được Quốc tế Cộng sản thông qua…”.

--- Hết trích đoạn.

Nguồn:

http://123.30.190.43:8080/tiengv…/tulieuvankien/details.asp…

http://123.30.190.43:8080/tiengviet/tulieuvankien/details.asp?topic=104&subtopic=210&leader_topic=504&id=BT920662131 

12 lượt thích10 bình luận1 lượt chia sẻ

FACEBOOK:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1482559228684690

Thích   Bình luận   Chia sẻ

Duong Tran Van, Mừng Nguyễn Đặng, Nguyễn Trọng Phúc và 9 người khác thích điều này.

1 chia sẻ

Bình Luận

Trần Xuân An

Trần Xuân An Kính và thân gửi đến: Nguyễn Chiến, Nguyễn Hoàng Anh Thư, Nguyễn Phú Yên, Mừng Nguyễn Đặng, Nguyễn Giỏ, CổThư Nguyễn, Nguyễn Đăng Trình, Ngô Vưu, Huyền Trang Ngô , Phan Văn Quang , Phan Huyền Thư , Pham Duong Nam , Thang Pham Hong , Song Nguyên , ...Xem thêm

23 Tháng 10 2014 lúc 14:16 · Thích

Trần Xuân An

Trần Xuân An Anh chịu nhục được, nhưng đại đa số nhân dân Miền Nam không chịu nhục. Họ muốn thanh minh cho họ, để con cháu hiện nay, sau này hiểu được sự thật lịch sử, tâm trạng trước thời cuộc đương thời của họ.

23 Tháng 10 2014 lúc 14:33 · Thích

Lanhx Tran

Lanhx Tran Anh em cùnt mot giuoc cả!

23 Tháng 10 2014 lúc 14:45 · Thích

Trần Xuân An

Trần Xuân An Kẻ theo Pháp, kẻ theo Nga

Kẻ theo Tàu, có kẻ là Nhật nô

Kẻ theo cả Mỹ, ô hô...Xem thêm

25 Tháng 10 2014 lúc 9:46 · Đã chỉnh sửa · Bỏ thích · 2

Lanhx Tran

Lanhx Tran Khong chỉ cha co!

23 Tháng 10 2014 lúc 16:08 · Thích

Nguyen Phuc Vinh Ba

Nguyen Phuc Vinh Ba Đâu phải là MANG TIẾNG.

23 Tháng 10 2014 lúc 16:11 · Thích · 2

Ngô Vưu

Ngô Vưu Bác Nguyen Phuc Vinh Ba chỉnh rất chuẩn !!!

23 Tháng 10 2014 lúc 17:58 · Thích · 1

Trần Xuân An

Trần Xuân An Wikipedia: "Đệ Tam Quốc Tế tức là Comintern hay Quốc Tế Cộng Sản do Lênin lập năm 1919 tại Moskva và giải tán theo lệnh của Stalin năm 1943". Như vậy, Quốc tế Cộng sản III được thành lập hay bị giải thể đều theo lệnh của lãnh tụ Liên Xô (Lénine, Staline)

------------------ http://vi.wikipedia.org/.../%C4%90%E1%BB%87_tam_Qu%E1%BB... 

Đệ tam Quốc tế – Wikipedia tiếng Việt

VI.WIKIPEDIA.ORG

23 Tháng 10 2014 lúc 19:01 · Đã chỉnh sửa · Thích · Xóa xem trước

Trần Xuân An

Trần Xuân An Mục đích là để HÒA GIẢI DÂN TỘC thôi, các anh, các bạn à

23 Tháng 10 2014 lúc 22:14 · Thích


4

Trần Xuân An đã thêm một bài viết từ 23 Tháng 10 2014 lúc 10:00 vào dòng thời gian của anh ấy — với Ngô Vưu.

23 Tháng 10 2014 lúc 10:00 · Đã chỉnh sửa ·  ·

NẾP MÒN ĐỒNG NHẤT CHÍNH THỂ

VỚI NGƯỜI LÃNH ĐẠO TỐI CAO,

VỚI CHÍNH PHỦ

Sự đồng nhất chính thể (chế độ chính trị, thể thức tổ chức một loại hình thái nhà nước) với người lãnh đạo cao nhất và với chính phủ là thứ thuộc về nếp mòn tư duy và tâm lí thời phong kiến (vua là đất nước, đất nước là triều đại!), đặc biệt trong thời các nước xã hội chủ nghĩa mắc phải tệ sùng bái cá nhân lãnh tụ và tín ngưỡng đảng cầm quyền. Biểu hiện cụ thể như anh Nguyễn Văn Trỗi, trước khi bị đội hành quyết của đối phương bắn trên pháp trường, anh ấy không hô Tổ quốc Việt Nam thống nhất muôn năm mà chỉ hô muôn năm Hồ Chí Minh. Như thế, Nguyễn Văn Trỗi chỉ chết vì cá nhân chủ tịch Hồ Chí Minh mà thôi! Sử học sẽ xếp anh Trỗi vào loại nào đây? Tôi không chê bai anh Trỗi nhưng chỉ dẫn ra để thấy nếp mòn tư duy, tâm lí đồng nhất CHÍNH THỂ VỚI LÃNH TỤ ấy! Tôi là công dân Nước CHXHCN. VN., nhưng vẫn rất khách quan, không a dua, mù quáng đâu nghe!

T.X.A.

23-10 HB14 (2014)

9 lượt thích2 bình luận1 lượt chia sẻ

My Thanh, Khaly Cham, Huỳnh Trung và 6 người khác thích điều này.

1 chia sẻ

Bình Luận

Lanhx Tran

Lanhx Tran Trung quan là tam lý pho bien, thay vì trung voi nuoc.

23 Tháng 10 2014 lúc 10:45 · Thích

Trần Xuân An

Trần Xuân An Các chúa Nguyễn và vương triều Nguyễn có công rất to đối với dân tộc Việt Nam. Công ấy to đến mức chưa một triều đại nào có công to đến thế trong lịch sử mấy ngàn năm. (--- Thậm chí, tội làm mất nước vào tay thực dân Pháp, nhân dân cũng châm chước. Sự ...Xem thêm

23 Tháng 10 2014 lúc 10:59 · Đã chỉnh sửa · Thích · 1

Xem từ:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1481831295424150

 

5

Trần Xuân An

24 Tháng 10 2014 lúc 9:50 · Đã chỉnh sửa ·  ·

BÁC HỒ CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN BÔN-SÊ-VÍCH LIÊN XÔ KHÔNG?

HIỂU THẾ NÀO VỀ BÀI THƠ “TỨC CẢNH PÁC BÓ” CỦA TÁC GIẢ HỒ CHÍ MINH?


Tức cảnh Pắc Bó

Hồ Chí Minh 

Sớm ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh, dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang!

H.C.M.


Cách đây 17 năm, khi viết tiểu thuyết “Mùa hè bên sông”, tôi đã để cho hai nhân vật tên Hành và tên Hiền Lương bàn về bài thơ đó, chủ yếu là ở câu thứ ba, như sau:

“Có một vấn đề nhiều người thắc mắc. Đó là câu thơ Bác Hồ viết vào tháng hai năm một chín bốn mốt (1941): “Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng” với câu chú thích cuối bài thơ thế này: “Đảng Cộng sản bôn-sê-vích Liên Xô”. Trong tiếng Việt, tính từ sở hữu không có, chỉ có đại từ làm chức năng ấy thôi. Cái gì của mình thì thường khiêm tốn nói trổng. Do đó, có phải Bác là thành viên của Đảng Cộng sản “b” Liên Xô? Rất nhiều văn kiện để lại, cũng thường nói đến người bôn-sê-vích Việt Nam, hay các tiếng bôn-sê-vích được dùng với nghĩa tương tự”.

(trích: Chương XV, tiểu thuyết “MHBS”)

Phải chăng, câu thứ ba ấy có thể viết: “Bàn đá ghềnh, dịch sử Đảng bạn”, hay "Bàn đá, dịch nhanh sử Đảng bạn" ("Tì đá, dịch nhanh sử Đảng bạn")... 

T.X.A.

24-10 HB14 (2014)

______________________

Xem lại:

TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BỊ MANG TIẾNG LÀ TAY SAI NGOẠI BANG?

CÁC LÃNH TỤ THUỘC THẾ HỆ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN NƯỚC TA ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI DO LIÊN XÔ ĐÀO TẠO, LÀ SĨ QUAN HỒNG QUÂN NGA, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN LIÊN XÔ, ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN TRUNG QUỐC...

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1482559228684690

Trần Xuân An

23 Tháng 10 2014 lúc 14:00 · Đã chỉnh sửa ·  ·

TẠI SAO ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BỊ MANG TIẾNG LÀ TAY SAI NGOẠI BANG?

CÁC LÃNH TỤ THUỘC THẾ HỆ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN NƯỚC TA ĐỀU LÀ NHỮNG NGƯỜI DO LIÊN XÔ ĐÀO TẠO

Xem thêm

3 lượt thích12 bình luận

Thích   Bình luận   Chia sẻ

Thang Pham Hong, Hong Cuc Nguyen và Ngô Vưu thích điều này.

Bình Luận

Xem thêm 8 bình luận khác

Trần Xuân An

Trần Xuân An BÁC HỒ CÓ PHẢI LÀ ĐẢNG VIÊN ĐẢNG CỘNG SẢN BÔN-SÊ-VÍCH LIÊN XÔ KHÔNG? Chưa có tư liệu chính thống nào công bố về việc này. Ai biết tư liệu đó ở đâu, xin chỉ giúp. Tôi rất khao khát biết sự thật lịch sử. ----- Cũng gửi đến bạn Nguyễn Chiến .

24 Tháng 10 2014 lúc 14:13 · Thích · 1

Trần Xuân An

Trần Xuân An BÙI TÍN là nhà báo kì cựu của cơ quan ngôn luận trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, tức báo Nhân Dân; đào thoát ra nước ngoài; hiện sống tại Mỹ. Ông ta viết trên blog của chính ông ta, tại trang thông tin điện tử VOA. Tiếng Việt, ngày 25.09.2012, về vấn...Xem thêm

25 Tháng 10 2014 lúc 9:39 · Thích

Trần Xuân An

Trần Xuân An TRÍCH NGUYÊN VĂN trên Tạp chí Văn hóa Nghệ An (online), bài

"CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1959-1969"

của tác giả TÔ VĨNH: "... ở bài viết này (báo Nhân Dân, 1/7/1961, số 2.658), Hồ Chủ tịch cho biết Người đã hai lần đứng trong h...Xem thêm

Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung Quốc trong những năm 1959-1969

Trung Quốc, Hồ Chí Minh, ngoại giao

VANHOANGHEAN.COM.VN|BỞI TÔ VĨNH

1 Tháng 12 2014 lúc 16:25 · Thích · Xóa xem trước

Trần Xuân An

Trần Xuân An Bài "CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VÀ TRUNG QUỐC TRONG NHỮNG NĂM 1959-1969" là của Hà Văn Thịnh (giảng viên ĐHKH. Huế) hay của Tô Vĩnh?

1 Tháng 12 2014 lúc 19:38 · Thích

 

Comments