Trần Xuân An - Hòa giải dân tộc: DI TÍCH ĐỎ

ĐẶT THÊM TÊN CHO CẦU HIÊN LƯƠNG:
CHIẾC CẦU Ý HỆ
Tôi xin được đặt tên mới cho cầu Hiền Lương:
Chiếc cầu ý hệ (chiếc cầu chiến tranh ý thức hệ).
T.X.A.
10-10 HB14 (2014)
DI TÍCH ĐỎ

Trần Xuân An

 

thuở nhân loại chia hai con đường

Bến Hải bắn nhau triệu vết thương

thời nhất thể nay thành biểu tượng

nghìn di tích đỏ đều Hiền Lương.

 

T.X.A.

09-10 HB14 (2014)


Bản 2:

 

DI TÍCH ĐỎ – CHIẾC CẦU Ý HỆ

Trần Xuân An

 

thuở nhân loại chia hai con đường

Bến Hải bắn nhau triệu vết thương

nhất thể, đừng quên cầu ý hệ

nghìn di tích đỏ đều Hiền Lương.

 

T.X.A.

09-10 HB14 (2014)MỘT MẶT CHỦ YẾU CỦA VẤN ĐỀ: 

CHIẾN TRANH Ý THỨC HỆ


Để nhận thức đúng và đủ về cuộc chiến tranh 1945-1954-1975, không nên quên một trong hai khía cạnh chủ yếu, cốt tủy của nó: Chiến tranh ý thức hệ (điểm nóng "Chiến tranh lạnh" giữa hai Khối). Chính khía cạnh ý thức hệ (chiến tranh "hai con đường", chiến tranh "ai thắng ai") khiến cuộc chiến trở nên dài dằng dặc và quá phức tạp, gây nên vô vàn vết thương tinh thần khủng khiếp bên cạnh bao núi xương sông máu...

T.X.A.
10-10 HB14 (2014)

Đọc thơ:
https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-xu%C3%A2n-an/di-tich-do-tho-tran-xuan-an/1475706619369951

Comments