Trần Xuân An - HÒA GIẢI DÂN TỘC KIỂU DÂN GIAN, GIẢN DỊ & THÂM THIẾTHÒA GIẢI DÂN TỘC KIỂU DÂN GIAN,

GIẢN DỊ & THÂM THIẾT

Trần Xuân An

(nhân trao đổi với anh Triều Dương Xuân Triều)

Cứ thử hình dung như hai anh em ruột thịt cùng ở chung trên đất hương hỏa tổ tiên để lại, "có chuyện" với nhau.

Mặc dù đất hương hỏa thuở bấy giờ đang bị giặc cướp phương xa đến chiếm đóng, nhưng vì khác hệ tư tưởng (ý thức hệ), nên anh em đánh đấm nhau, bắn giết nhau, cầu viện các kẻ phương xa khác nhau. May thay con cháu của hai anh em vẫn còn sống sót, nay phải hòa giải với nhau để sống chung trên đất hương hỏa ấy.

Hòa giải chỉ có nghĩa là trả lời các câu hỏi: Tại sao "Nhà Bắc bác" đánh "Nhà Nam chú"? Tại sao "Nhà Nam chú" đánh "Nhà Bắc bác"? (Thật là tình cảnh đau lòng!). Bây giờ "Nhà Bắc bác" thắng "Nhà Nam chú", "Nhà Nam chú" chấp nhận rồi, nhưng cũng để con cháu Bắc - Nam phân giải với nhau vì sao như thế chứ? "Nhà Bắc bác" không phi đạo lí, bất lương, "Nhà Nam chú" cũng không phi đạo lí, bất lương. Hậu sinh chúng ta đều yêu quý đất hương hỏa cha ông để lại và đều có chủ quyền theo tư cách công dân (thành viên gia tộc)...

T.X.A.

29-12 HB14

 

Facebook:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1515213878752558
Comments