Trần Xuân An - Đường dẫn những bài thuộc mục hoà giải dân tộc (links)Nguồn ảnh: Báo Thanh Niên điện tử

---------  oo0oo  ---------Danh mục riêng về thơ (ở tài khoản Facebook của Trần Xuân An)

THƠ1. SUY NIỆM NỖI NIỀM THƯƠNG BINH TỬ SĨ
------  Bài 1

2. HUÂN CHƯƠNG CHIẾN THƯƠNG
------  Các bài 2, 3, 4, 5

3. NGHE NHƯ THỂ CÓ ĐÀN TẾ CHUNG Ở THÀNH CỔ - THẠCH HÃN

4. THẮP HƯƠNG NHỚ QUÊ

5. SAO NẶNG HỒN CHUÔNG?

6. DI TÍCH ĐỎ – CHIẾC CẦU Ý HỆ
------  Bài 6

7. CHÂN THẬT NHỚ, ĐỪNG QUÊN
------  Bài 7

8. THẦM NIỆM Ở “ĐẠI LỘ KINH HOÀNG 1972”
------  Bài 8

9. PHÚC ÂM ĐỜI THƯỜNG Ở LA VANG
------  Bài 9

10. KÍNH THƯƠNG NHỮNG NGÔI ĐÌNH LÀNG QUẢNG TRỊ
------  Bài 10

11. NÓI TO NỖI BI TRÁNG NAM TIẾN
------  Bài 11

12. HÓA GIẢI - TẠ TỘI
------  Các bài 12, 13

13. CHUYỆN VỀ NỬA ĐẤT NƯỚC BỊ CHỬI RỦA

14. LẼ RA ĐÃ TỪ 1973
------  Bài 14

15. HOÀ GIẢI BẰNG SỰ THẬT
------  Các bài 15, 16, 17

16. VIẾT TIẾP BÀI HOÀ GIẢI BẰNG SỰ THẬT

17. NGO NGOE DẤU HỎI

18. NHỚ NGƯỜI TỪNG Ở TRẠI TÙ TÀN BINH THUỞ ĐÓ
------  Bài 18

19. THÔ MỘC HỎI – ĐÁP VÀ NÉN HƯƠNG MUỘN
------  Bài 19  ------   Bản tạm dịch nghĩa ra tiếng Anh

20. BẾN HẢI VÀ LỚP NGƯỜI TRẮNG TÓC
------  Bài 20

21. HỎI ĐÔNG DƯƠNG, HỎI BẮC PHI
------  Bài 21

22. ĐỦ ĐẦY HAI BỜ BẾN HẢI
------  Bài 22

23. NHỚ LỄ THÔNG TÀU THỐNG NHẤT NỐI LIỀN SÔNG BẾN HẢI
------  Bài 23

24. TRÒ CHUYỆN VỚI NGƯỜI BẠN CŨ
------  Bài 24, 25

25. CA DAO PHƠI XẺ, XỚI LẬT VÀ NHỮNG GÓC NHÌN

26. HAI BỜ NỐI HAI CHÂN TRỜI
------  Bài 26

27. ĐIỆP NGỮ
------  Bài 27

28. ĐỎ CHỮ THẬP TRĂNG LIỀM
------  Bài 28

29. ĐỎ TIM TÔI
------  Bài 29

30. MỘNG MỊ VỀ THĂM HIỀN LƯƠNG
------  Bài 30, 31

31. SÔNG THỊ BẾN HẢI (1954-1975)


(cũng là đầu sách thứ 35 của Trần Xuân An)
_____________________________________________________________


_____________________________________________________________Thơ bổ sung:

Bổ sung lần đầu:

32. NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT, VIẾT ĐÚNG SỰ THẬT
------  Bài 32

33. CUỐI NĂM TA, Ở QUÁN CÂY SANH, TRÀ LÁ VỚI MẤY NGOẠI QUỐC CŨ
------  Bài 33

Bổ sung lần cuối (09-5 HB15 [2015]):

34. Viết sau tờ lịch ngày ông Nguyễn Bá Thanh vào cõi vĩnh hằng (thơ) 14-02 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

35. Viếng mộ không nấm anh Trịnh Công Sơn  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

36. Mình và ta, một nỗi niềm xin hát mãi  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

37. Tự giải phóng  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

38. Vòng kim cô  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

39. Nghịch lí 30-4 ở đường Xô Viết  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

40. Cà phê và paracetamol 30-4  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

41. Thương tiếc một hồn thơ tài tử  11-02 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

42. Thương tiếc anh Ngăn -- 01-03 HB15 (2015)  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)

43. Đất vàng màu da  -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.)


Thơ phụ lục:

44. MÀU SẮC DI TÍCH HIỀN LƯƠNG 
------  Bài 1 tại www.tranxuanan-writer.net   

45. NHỚ VÀ MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN 1954 
------  Các bài 2, 3, 4, 5  (như trên)

46. TỪ CHỐNG NGOẠI XÂM ĐẾN HAI KHỐI... 

47. ĐIỂM NÓNG CHIẾN TRANH LẠNH 

48. CÂU HỎI SAU BA MƯƠI CHÍN NĂM 


Bài luận phụ lục:

Trần Xuân An - Việt Nam, đà trượt đỏ và chỗ níu vàng (bài viết)  -  25 & 27-4 HB15 (2015)
Thơ ngoài đề tài:


THƠ TẶNG HAI BLOGGER VỪA BỊ BẮT
------  Bài 1 & 2

VIẾT Ở FB. ANH LÊ QUANG THỈ  
(Giải cứu tù nhân cầm bút)

PDF
1) Trần Xuân An - Màu sắc di tích Hiền Lương  (thơ) -- 31-03 HB14 (2014)2) Trần Xuân An -- HOÀ GIẢI, ĐÚNG NGHĨA CỦA TỪ: PHẪU THUẬT LỊCH SỬ ĐỂ CHỮA LÀNH VẾT THƯƠNG LỊCH SỬ CẦU HIỀN LƯƠNG 1954-1975


3) Trần Xuân An -- (đề xuất) -- KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN HOÀ GIẢI DÂN TỘC - 15-04 HB 14 


4) Trần Xuân An -- 30-4, triệu vui, triệu buồn, vậy có thơ biểu ngữ rằng...   CÂU HỎI SAU BA MƯƠI CHÍN NĂM ; ĐIỂM NÓNG CHIẾN TRANH LẠNH; TỪ CHỐNG NGOẠI XÂM ĐẾN HAI KHỐI ; NHỚ VÀ MỪNG CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN 195404 bài -- 27-04 Hb145) Trần Xuân An - Suy niệm nỗi niềm thương binh tử sĩ  (thơ)  - 24-7 HB14 (2014)6) Trần Xuân An
 
Nghĩ về tội ác chiến tranh tại Việt Nam nước ta   (ý kiến ngắn)  -  25-8 HB14 (2014)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-nghi-ve-toi-ac-chien-tranh


7) Trần Xuân An & các bàn luận của nhiều người khác

Hòa giải dân tộc: TUYÊN NGÔN ĐỘC LẬP ĐƯỢC VIẾT & ĐỌC VỚI TINH THẦN CHỦ NGHĨA QUỐC GIA


http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-tuyen-ngon-doc-lap-tinh-than-chu-nghia-quoc-gia


8) Hòa giải dân tộc 
để đoàn kết dân tộc:


http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/hoa-giai-dan-toc-va-cai-cach-ruong-dat-1946-1957


9) Trần Xuân An - Những ý nghĩ rời trên tài khoản Facebook của tôi

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-nhung-y-nghi-roi-tren-facebook-cua-toi


11) Trần Xuân An - "Quốc gia" bị kẹp giữa hai gọng kìm Thiên Chúa giáo và "Cộng sản"

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-quoc-gia-bi-kep-giua-hai-gong-kim-thien-chua-giao-va-cong-san


12) Trần Xuân An - Chùm thơ 4 bài gửi về Hiền Lương, Thành Cổ, Thạch Hãn & Đại lộ kinh hoàng...


https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-chum-tho-gui-ve-hien-luong-thanh-co-thach-han


13) Trần Xuân An - DI TÍCH ĐỎ (thơ) & Chiến tranh ý thức hệ

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-hoa-giai-dan-toc-di-tich-do


14) Trần Xuân An - Tại sao "dị ứng" đối với "chiến tranh ý hệ" - Nói thêm về chiếc cầu Ý Hệ


https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa_tai-sao-di-ung-doi-voi-chien-tranh-y-thuc-he_noi-them-ve-chiec-cau-y-he


15) Trần Xuân An - Nói thêm về chiếc cầu Ý Hệ

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-noi-them-ve-chiec-cau-y-he


16) Trần Xuân An - Chân thật nhớ, đừng quên 
(thơ)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-chan-that-nho-dung-quen


17)
 Trần Xuân An - CHÍNH THỂ KHÔNG PHẢI LÀ CÁ NHÂN NGƯỜI LÃNH ĐẠO CAO NHẤT...

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-chinh-the-khong-phai-ca-nhan-nguoi-lanh-dao


18) Trần Xuân An - Khuynh hướng Phan Châu Trinh & khuynh hướng Hồ Chí Minh


https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-khuynh-huong-phan-chau-trinh-va-khuynh-huong-ho-chi-minh


19) 
Trần Xuân An - Thầm niệm ở "Đại lộ kinh hoàng 1972"  (thơ)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-hoa-giai-ta-toi-chuyen-ve-nua-dat-nuoc-bi-chui-rua


24) Trần Xuân An - Khó so sánh văn nghệ Miền Nam với văn nghệ Miền Bắc (1954-1975)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-kho-so-sanh-van-nghe-mien-bac-voi-van-nghe


25) 
Trần Xuân An - Lẽ ra đã từ 1973  (thơ)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-le-ra-da-tu-1973


26) 
Trần Xuân An -- Hoà giải bằng sự thật - Viết tiếp bài "Hoà giải bằng sự thật" - Ngo ngoe dấu hỏi   (3 bài thơ)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-viet-tiep-bai-hoa-giai-bang-su-that-va-ngo-ngoe-dau-hoi


27) Trần Xuân An - Nhớ người từng ở trại tù tàn binh thuở đó  
(thơ)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-nho-nguoi-tung-o-trai-tu-tan-binh-thuo-do


28) Tư liệu: Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt trả lời phỏng vấn BBC  (Xuân Hồng thực hiện)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/cuu-tt-vo-van-kiet-tra-loi-phong-van-bbc


29) Trần Xuân An -- Thô mộc hỏi - đáp và nén hương muộn  (thơ)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-tho-moc-hoi-dap-va-nen-huong-muon

Bản tạm dịch nghĩa ra tiếng Anh:
https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-rough-questions-answers-and-late-joss-stick

30) Trần Xuân An - Bến Hải và lớp người trắng tóc  
(thơ)24-11 HB14 (2014)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-ben-hai-va-lop-nguoi-trang-toc31) Trần Xuân An - Hỏi Đông Dương, hỏi Bắc Phi  (thơ) 26-11 HB14 (2014)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-hoi-dong-duong-hoi-bac-phi32) Tư liệu: 
QUAN ĐIỂM CHÍNH THỐNG CỦA MỸ VÀ CỦA TRUNG QUỐC VỀ CHIẾN TRANH ĐÔNG DƯƠNG 1945-1954-1975  
 26-11 HB14 (2014)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/quan-diem-chinh-thong-cua-my-va-cua-trung-quoc-ve-chien-tranh-viet-nam


33) Trần Xuân An - Đủ đầy hai bờ Bến Hải  (thơ)  30-11 HB14 (2014)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-du-day-hai-bo-ben-hai


34) Trần Xuân An - Nhớ lễ thông tàu thống nhất nối liền sông Bến Hải   
(thơ)  06-12 HB14 (2014)
 
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-nho-le-thong-tau-thong-nhat-noi-lien-song-ben-hai


35) Trần Xuân An - Trò chuyện với người bạn cũ & Ca dao phơi xẻ, xới lật và những góc nhìn  
(2 bài thơ)   07-12 HB14 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-tro-chuyen-voi-nguoi-ban-cu-txa-ca-dao-phoi-xe-xoi-lat-va-nhung-goc-nhin


36) Trần Xuân An - Thơ tặng hai blogger vừa bị bắt & Viết ở FB. anh Lê Quang Thỉ   
 (thơ)   07-12 HB14 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/tho-tang-hai-blogger-vua-bi-bat


37) Trần Xuân An - Điệp ngữ  (thơ)   12-12 HB14 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-diep-ngu38) Trần Xuân An - Đỏ chữ thập trăng liềm  (thơ)   13-12 HB14 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-do-chu-thap-trang-liem


39) Trần Xuân An - Đỏ tim tôi   
(thơ)  14-12 HB14 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-do-tim-toi


40) 
Trần Xuân An - Mộng mị về thăm Hiền Lương & Sông Thị Bến Hải (1954-1975)  (thơ, 2 bài) 16 & 17-12 HB14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-mong-mi-ve-tham-hien-luong---song-thi-ben-hai-1954-1975


41) Trần Xuân An - Xin mời đặt nhan đề cho tập thơ này  17-12 HB14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-xin-moi-dat-nhan-de-cho-tap-tho-nay42) 
Trần Xuân An - Hai bờ nối hai chân trời  (thơ)  29-12 HB14 (2014)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-hai-bo-noi-hai-chan-troi


43) Trần Xuân An - HÒA GIẢI DÂN TỘC KIỂU DÂN GIAN, GIẢN DỊ & THÂM THIẾT   (ý kiến ngắn)   29-12 HB14

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-hoa-giai-dan-toc-kieu-dan-gian


44) Trần Xuân An - Cho dù chiến tranh vốn tàn nhẫn (ý kiến ngắn)  18-01 HB15 (2015)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa--cho-du-chien-tranh-von-tan-nhan


45) 
Trần Xuân An - Nhìn thẳng vào sự thật, viết đúng sự thật    (thơ)  19-01 HB15 (2015) 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-nhin-thang-vao-su-that-viet-dung-su-that


46) 
Trần Xuân An - Cuối năm ta, ở quán cây sanh, trà lá với mấy ngoại quốc cũ   (thơ)  26-01 HB15 (2015) 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-cuoi-nam-ta-tra-la-voi-may-mgoai-quoc-cu


47) Trần Xuân An - Nhân đọc một bài viết của nhà thơ Đỗ Hoàng được đăng lại trên Facebook  (ý kiến ngắn)  30-01 HB15 (2015) 

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-4/txa-nhan-doc-mot-bai-viet-cua-do-hoang


48) Trần Xuân An - Thái Bá Lợi là một kẻ ấu trĩ, lỗi thời, độc ác, muốn đập đổ sự hòa giải dân tộc (ý kiến ngắn) -- 17-02 HB15 (2015)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/thai-ba-loi-au-tri-loi-thoi-doc-ac


49) Trần Xuân An - Vài lời minh định  (ý kiến ngắn) -- 22-02 HB15 (2015)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-vai-loi-minh-dinh50) Trần Xuân An - Chửi qua, chửi về hay hoà giải dân tộc?  ý kiến ngắn) -- 04-03 HB15 (2015)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/chui-qua-chui-ve-hay-hoa-giai-dan-toc51) Trần Xuân An - 08-3-1965, Mỹ đổ quân vào Đà Nẵng (và các ý kiến bàn luận tại Facebook)  (ý kiến ngắn) -- 07-03 HB15 (2015)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/ngay-my-do-quan-vao-da-nang52) 
Trần Xuân An -- VỀ TƯỢNG ĐÀI NGƯỜI MẸ VIỆT NAM THUẦN TUÝ BIỂU TƯỢNG -  (thơ & ý kiến ngắn) --  16-03 HB15 (2015)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-ve-tuong-dai-nguoi-me-viet-nam-thuan-tuy-bieu-tuong


53) Trần Xuân An - Những ý nghĩ rời, tháng 3 & tháng 4 HB15 (2015) -- Ý kiến ngắn

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-nhung-y-nghi-roi


54) Trần Xuân An - Sáu bài thơ mới viết, tháng 3 và tháng 4 HB15 (2015)


https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-6-bai-tho-moi-viet-3-va-4-2015 


55) Bài cần lưu ý:

Trần Xuân An - Việt Nam, đà trượt đỏ và chỗ níu vàng (bài viết)
  -  
25 & 27-4 HB15 (2015)

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-vn-da-truot-do-va-cho-niu-vang

-- VIDEO

56) Trần Xuân An - DA VÀNG, ĐẤT VÀNG – TỪ NGỮ ĐƯỢC ƯỚC LỆ HOÁ  -- 08-5 HB15 (2015)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-da-vang-dat-vang-tu-ngu-duoc-uoc-le-hoa


57) Trần Xuân An - Đất vàng màu da (thơ) -- 08-5 HB15 (2015)

https://sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc/txa-dat-vang-mau-daBài thuộc mục đặc biệt:

GÓC NHÌN HÒA GIẢI DÂN TỘC

(tiếp theo)

1) Hai phía rồi một thương yêu (thơ) tháng 6 & tháng 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.) -- VIDEO
2) Nguyên do tâm trạng, tư tưởng tôi có vẻ mâu thuẫn (ý kiến ngắn) 7 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A,) -- VIDEO
3) Nói thêm đôi lời: HOÀ GIẢI DÂN TỘC, NHƯNG TÔI CÓ DÍNH LÍU GÌ, TRÁCH NHIỆM GÌ VỀ CUỘC CHIẾN TRANH HAI PHÍA 1945-1954-1975? (bài viết ngắn) 01-8 HB15 (2015) -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.) -- VIDEO:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-4/txa-hoa-giai-dan-toc-toi-dinh-liu-gi-trach-nhiem-gi
4) SAU CHIẾN TRANH HAI PHÍA (thơ) 31-7 HB15 -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.) -- VIDEO
5) Hoà giải dân tộc: SỰ THẬT LỊCH SỬ KHÁCH QUAN (1945-1954-1975) MÃI MÃI VẪN VẬY, CHO DÙ BÓP MÉO, CHẤP NHẬN HAY PHỦ NHẬN -- 06-8-2015 -- (đã đăng ở Facebook T.X.A.) 
-- VIDEO:
http://www.tranxuanan-writer.net/Home/danh-muc-tac-pham-txa/bai-moi-viet-4/txa-su-that-lich-su-khach-quan-1945-1954-1975
6) Kết (thơ) 16-8 HB15 (2015)


Comments