Trần Xuân An - Nhớ người từng ở trại tù tàn binh thuở đó (thơ)NHỚ NGƯỜI TỪNG Ở TRẠI TÙ TÀN BINH

THUỞ ĐÓ

Trần Xuân An

 

này thơ tôi hát giữa đời

tặng người xanh tóc, úa nơi trại tù

đỏ tháng tư, đen tháng tư

thắng và thua nỡ nặng thù nhau sao!

 

cùng phận rừng sâu, miền cao

tôi dạy học, người cuốc cào rẫy nương

hiểu nỗi buồn thấu tận xương

nhớ câu lỡ vận còn thương đến giờ

 

người yêu nước đỏ rực cờ

cũng yêu nước, người ngủ mơ xưa vàng

xót lòng một thuở trái ngang

nỗi đau ý hệ thấm tràn bao năm

 

bây giờ người chẳng xa xăm

hai từ yêu nước khỏi thầm gọi nhau

trang xã hội hết nhăn nhàu

người yêu nước bạc tóc râu trải lòng

 

điểm mạng tôi, rẽ nhánh sông

chạnh niềm, cuộn xoáy, cũng dòng thơ tôi

là khi thương lá vàng rơi

quyện vào hồng đỏ đắp bồi phù sa

 

nhớ người, nhớ tháng ngày xa…

 

T.X.A.

22:39, 18-11 HB14
Comments