Trần Xuân An - Những ý nghĩ rời trên tài khoản Facebook của tôiHòa giải dân tộc

để đoàn kết dân tộc:

NHỮNG Ý RỜI TRÊN FACEBOOK CỦA TÔI

 

1

 

CÁC THÀNH VIÊN FB., CÁC NHÀ VĂN, NHÀ BÁO, NHÀ GIÁO, NHÀ SỬ VÀ CÁC VỊ LÃNH ĐẠO CHÍNH TRỊ NGHĨ NHƯ THẾ NÀO, NẾU TÔI MẠN PHÉP NÊU VẤN ĐỀ:

PHẢI CHĂNG CHỈ CÓ VÕ VĂN KIỆT (1922-2008) LÀ NGƯỜI DUY NHẤT HIỂU DÂN, THƯƠNG DÂN, ĐẶC BIỆT LÀ DÂN MIỀN NAM THỜI HẬU CHIẾN?

VÀ LÒNG THƯƠNG DÂN MIỀN NAM HẬU CHIẾN ĐÓ THỂ HIỆN Ở NHỮNG CÂU NÓI SAU ĐÂY, NHẤT LÀ CÂU THỨ 4 TRONG 4 CÂU:

 

1) “Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả”.

2) “Có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào”.

3) “Không ai chọn cửa mà sinh ra!”.

4) “Một sự kiện liên quan đến chiến tranh khi nhắc lại, có hàng triệu người vui, mà cũng có hàng triệu người buồn”.


17 Tháng 9 lúc 19:20

____________________

 

Nguồn: Các câu trích dẫn trong ngoặc kép từ Wikipedia (bài "Võ Văn Kiệt").


 

2

 

NÊU VẤN ĐỀ VỚI NHAU chỉ nhằm mục đích:

ĐỂ HÒA GIẢI DÂN TỘC VÀ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC

Thân gửi bạn học Phạm Hồng Thắng (Đà Nẵng)

 

1

Nếu nói chỉ có người cộng sản mới yêu nước thì hầu hết nhân loại hiện nay đều không yêu nước? Nói cụ thể hơn, chỉ có những người cầm quyền tại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Cu Ba và Việt Nam là yêu nước thôi sao? Tất nhiên là không phải như vậy. Vì thế, nhân vật lịch sử Võ Văn Kiệt (1922-2008) mới chỉnh sửa lại: "Tôi đã đặt vấn đề này và cũng viết trong một số bài rằng có một cách nhìn méo mó từ phía một số người cộng sản rằng yêu nước và yêu chủ nghĩa xã hội là đúng, còn những người yêu nước khác mà không yêu chủ nghĩa xã hội thì không yêu nước đủ như mình"; "có hàng trăm con đường yêu nước khác nhau. Tổ quốc Việt Nam không của riêng một đảng, một phe phái, tôn giáo nào".

 

Tuy nhiên, chúng ta phải đặt vấn đề trong giai đoạn lịch sử cụ thể 1858-1885-1945-1954-1975. Bấy giờ, yêu nước là chống ngoại bang xâm lược hay buộc nước ta phải chịu lệ thuộc. Những nước nào xâm lược nước ta, những nước nào buộc nước ta phải chịu lệ thuộc (làm chư hầu tư bản chủ nghĩa hay chư hầu xã hội chủ nghĩa)? Những ai là người Việt Nam từng chống ngoại xâm, chống lệ thuộc hóa trong giai đoạn lịch sử ấy? Thử phóng tầm nhìn ra các nước cùng thân phận nô lệ như nước ta thuở ấy. Trả lời bằng sự thật lịch sử là thấy rõ vấn đề.

 

Nội dung thứ hai của khái niệm yêu nước: xây dựng đất nước. Các nước trên thế giới xây dựng đất nước của họ theo cách nào, trong thuở bấy giờ và hiện nay? Trả lời là thấy rốt ráo vấn đề.

 

2

 

Phải chăng cũng phải đặt vấn đề như thế này:

 

Dĩ nhiên hầu hết người Việt Nam tại Miền Nam cũng như tại Miền Bắc (trong giai đoạn lịch sử 1858-1885-1945-1954-1975) đều yêu nước, theo những con đường cứu nước khác nhau.

 

Nhưng, ai là người chiến thắng thực dân Pháp, góp phần vào chiến thắng phát xít Nhật, chiến thắng can thiệp Mỹ, chiến thắng bành trướng Trung Cộng (& KhMer Đỏ)?

 

Yêu nước và thất bại là những ai?

 

Yêu nước và chiến thắng ngoại bang xâm lược, lệ thuộc hóa nước ta là những ai?

 

Câu trả lời, ai cũng rõ.

 

Tuy nhiên, chính vì xuất phát từ câu nói "chỉ những người cộng sản mới yêu nước" ("trong thời đại ngày nay, yêu nước là yêu chủ nghĩa xã hội", "Đảng ta luôn luôn giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt lịch sử Đảng ta"...) nên người cộng sản phạm phải TỘI LỊCH SỬ NGHIÊM TRỌNG, đó là tiêu diệt những người, những lực lượng yêu nước khác chính kiến (gồm cả việc tấn công Miền Nam Việt Nam, sau 1954). Phải chăng là thế?

 

3

 

Mặc dù sự thật lịch sử là vậy, nhưng chính mục tiêu độc lập dân tộc (gồm 54 nhân tộc) và thống nhất đất nước đạt được đã biện minh cho tất cả những sai lầm, thậm chí là tội ác có tính lịch sử? Đây cũng là một câu hỏi gửi vào sử học, đạo đức học...

 

Vấn đề còn lại là tự do thực sự, dân chủ thực sự (so sánh với các nước trên thế giới), và tối thượng, bức thiết nhất, đó là toàn vẹn lãnh thổ (bao gồm biển đảo).

 

Vâng, bạn thân mến, chúng ta nêu vấn đề với nhau chỉ nhằm mục đích:

Để hoà giải dân tộc và đoàn kết dân tộc.

 

T.X.A.

21-9 HB14 (2014)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1465611183712828&set=a.1398271570446790.1073741831.100007918808885&type=1&theater

 

 

 

THÓI MÊ TÍN CÓ CẢ TRONG CẢM THỤ THƠ CA

 

Cảm thụ thơ ca mà cũng có tính mê tín sao? Thấy thơ của thi sĩ Bùi Giáng có nhiều bài hay và lạ, và cũng vì cuộc đời ông rất quái kiệt, nên có nhiều tay mơ thẩm thơ, những nhà phê bình ham dzui, thích tếu cứ thế mà tung hô, rồi ai ai cũng ca ngợi theo, thậm chí ca ngợi cả những bài tào lao, vớ vẩn nhất của ông.

 

T.X.A.

22 Tháng 9 lúc 7:20

 

4

 

THỬ ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG DÂN TỘC VIỆT NAM, LẤY DÂN TỘC VIỆT NAM LÀM TRỌNG

LỜI THƯA NGỎ 

NHẬN THỨC VỀ GIAI ĐOẠN LỊCH SỬ 1930-1945-1954-1975-1991, TRỌNG TÂM LÀ 30 NĂM TỪ 1945 ĐẾN 1975, NẾU ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG VÀ VỚI QUAN ĐIỂM ĐƠN THUẦN MIỀN BẮC HOẶC ĐƠN THUẦN MIỀN NAM (1954-1975), CHÚNG TA SẼ KHÔNG BAO GIỜ CÓ MỘT NHẬN THỨC ĐÚNG ĐẮN, THỎA ĐÁNG VÀ SẼ KHÔNG NGỚT GÂY TRANH CÃI.

NHƯ THẾ, CHÚNG TA SẼ KHÔNG THỂ HÒA GIẢI DÂN TỘC ĐỂ ĐOÀN KẾT DÂN TỘC.

TRÊN TÀI KHOẢN FACEBOOK NÀY, TÔI ĐÃ THỬ ĐỨNG TRÊN LẬP TRƯỜNG DÂN TỘC VIỆT NAM, LẤY DÂN TỘC VIỆT NAM LÀM TRỌNG, VỚI MỤC ĐÍCH ẤY.

T.X.A.

Tháng 3 – tháng 9 HB14 (2014)

 

 

5

 

THỬ NGHĨ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÁNH ĐUỔI ĐƯỢC THỰC DÂN PHÁP (1946-1954) VÀ ĐÁNH THẮNG MIỀN NAM VIỆT NAM (1954-1975)

 

1) Những người cộng sản Việt Nam đánh đuổi được thực dân Pháp (1946-1954) là anh hùng rồi. Có hàng vạn anh hùng, có công với dân tộc Việt Nam như thế. Mặc dù có những sai lầm, thậm chí là tội ác do những sai lầm, thì họ vẫn là anh hùng. Trong lịch sử, có anh hùng tài đức vẹn toàn (rất ít), và cũng có anh hùng còn phạm sai lầm. Tối thiểu, họ cũng thuộc loại thứ hai.

 

2) Về những người cộng sản Việt Nam đánh thắng Mỹ và chính quyền Miền Nam, nếu xét lại, thì câu hỏi đặt ra là có cần thiết phải tấn công, đánh chiếm (giải phóng) Miền Nam hay không? Có người đưa ra dẫn chứng phản bác, cho rằng, việc đó không cần thiết, thậm chí là tội ác (vì cả Nam lẫn Bắc, quân lẫn dân, chết hàng triệu người, trong giai đoạn ấy, 1954-1975). Hãy xem các nước, các vùng lãnh thổ như Nam Hàn (Hàn quốc), Đài Loan, Hồng Kông, Tây Đức (CHLB. Đức), có cần phải "giải phóng" đâu, mà vẫn giàu mạnh, độc lập, thậm chí giàu mạnh hơn, độc lập hơn! Tuy nhiên, có người dẫn ra luận điểm chính của chủ trương tấn công, đánh chiếm Miền Nam (tức là giải phóng Miền Nam) của chính quyền Miền Bắc hồi đó: "Giải phóng Miền Nam để bảo vệ Miền Bắc" và để "thống nhất đất nước". Và họ đã thắng, 30-4-1975. Chiến thắng với mục tiêu đạt được là ĐỘC LẬP DÂN TỘC và THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC, Miền Bắc đã biện minh được tất cả những sai lầm, tội ác (tổn thất của quân đội, nhân dân hai Miền -- VNCH. và VNDCCH....).

 

GHI CHÚ QUAN TRỌNG: Chỉ sợ phương châm machiavelisme "Cứu cánh [tốt] biện minh cho phương tiện [xấu]" trở thành chiêu bài để tha hồ sát phạt, bắt bớ, tù đày và hiếu chiến...

 

T.X.A.

23-9 HB14 (2014)

23 Tháng 9 lúc 16:50

Mở rộng ý tưởng từ bài viết ngắn:

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1465661527041127

 

6

 

CÓ LẼ TÔI HƠI HỮU KHUYNH CHĂNG?

TRAO ĐỔI VỚI MỘT THÀNH VIÊN FACEBOOK

(K/g anh Lê Kim Lực)

 

"Chân lí thuộc về kẻ mạnh" và chủ nghĩa Machiavel chỉ thực hiện được (một cách bá đạo!) trong thời đại mỗi xứ, mỗi nước là một cõi cô lập hay gần như thế, và dưới chế độ phong kiến, cộng hòa cổ trung đại. Thời của chúng ta, cao trào dân chủ đã phát triển rộng khắp trên toàn thế giới, kể cả các nước quân chủ lập hiến. Gần đây, lại bùng nổ cách mạng thông tin. Do đó, chúng ta phải tranh thủ lấy những thuận lợi mà thời xa xưa hay cận đại không thể có, để nhân dân độc lập, tự do, dân chủ hơn, cụ thể là nghe, đọc, xem, thấy, thực hiện những điều đúng, chân thực hơn. Không nên so sánh thời của chúng ta với thời cổ trung đại, cận đại, ngay cả những thập niên "đóng cửa", bị cấm vận trước 1991, 1995. So sánh như thế là không tốt, thêm thiệt thòi cho hiện tại.

 

Con người có khả năng tiếp thu theo kiểu "đi tắt, đón đầu" (trong khoa học kĩ thuật cũng như dân chủ). Vả lại, VN đã có truyền thống văn hiến mấy ngàn năm, tiềm tàng tính dân chủ, nữ quyền... So sánh với các nước đồng văn như Hàn quốc, Nhật Bản (cùng chữ vuông như chữ Nôm của ta) thì thấy rõ. So sánh với các nước cũng ảnh hưởng văn hóa Ấn như Thái Lan, Indonesia... cũng thấy rõ.

 

Tôi mạn phép nhận xét về các lời bàn luận của anh: Hơi bảo thủ, biện minh cho chuyên chính toàn trị kiểu Trung Cộng (Trung Quốc)...

 

Nói thêm: Ở Miền Nam, quen với 21 năm dân chủ, ít ra là từ sau khi truất phế chế độ độc tài, gia đình trị họ Ngô (Ngô Đình Diệm), nên ... chịu không nổi...

 

T.X.A.

24-9 HB14

 

7

 

TƯ LIỆU:


CẢI CÁCH RUỘNG ĐẤT, HỢP TÁC HÓA NÔNG NGHIỆP ĐỂ NẮM VỮNG LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM (thuận lợi trong việc tuyển quân và dân công)

VỚI MỤC ĐÍCH CHUẨN BỊ TIẾN CÔNG VÀ NỔI DẬY Ở MIỀN NAM VIỆT NAM NGAY TỪ 1956

 

Với các nhà thơ khác ở Miền Bắc, tôi không dám cả quyết, nhưng với Tố Hữu, tôi có thể đoan chắc là thơ ông ít nhiều đều phản ánh chủ trương chính trị, kinh tế, quân sự và các lĩnh vực khác của Đảng Lao động Việt Nam. Đọc bài thơ "Trên miền Bắc mùa xuân" trong âm hưởng chưa vơi của những thông tin sôi trào trên báo chí, mạng vi tính liên thông toàn cầu về cải cách ruộng đất 1946-1957, hẳn chúng ta sẽ thấy rõ: Cải cách ruộng đất và bước đầu hợp tác hóa nông nghiệp còn có một mục đích là nắm vững nguồn sản xuất lương thực (thuận lợi trong việc tuyển quân và dân công) để chuẩn bị tấn công và thúc đẩy nổi dậy ở Miền Nam Việt Nam. Xin nhớ bài thơ này Tố Hữu viết vào ngày 05 tháng 02-1956.

 

-------------------------

TRÊN MIỀN BẮC MÙA XUÂN -- TỐ HỮU

-------------------------


... "Bà con đi đâu vậy

Vui hơn cả hội hè?

Trống đánh cờ bay dậy

Sôi sục khắp đồng quê.

Đi đi ra trường đấu

Quật địa chủ cường hào!

Ruộng đất, ta làm chủ

Chấp chới đỏ cờ sao"...


...."Trên đường sắt, chuyến tàu trưa hối hả

Chạy về Nam. Như một đạo quân

Chuyển rầm rầm trên miền Bắc mùa xuân".


5-2-1956

 

-----------------------------------------------

-----------------------------------------------


Trọn bài:

TRÊN MIỀN BẮC MÙA XUÂN

 

Tôi chạy trên miền Bắc

Hớn hở giữa mùa xuân

Rạo rực muôn màu sắc

Náo nức muôn bàn chân.

 

Đường nhựa dài óng ả

Đồng chiêm mạ xanh rờn

Ga mới hồng đôi má

Cầu mới thơm mùi sơn.

 

Bà con đi đâu vậy

Vui hơn cả hội hè?

Trống đánh cờ bay dậy

Sôi sục khắp đồng quê.

 

Đi đi ra trường đấu

Quật địa chủ cường hào!

Ruộng đất, ta làm chủ

Chấp chới đỏ cờ sao.

 

Đi đi ra chống hạn

Thay trời, ta làm mưa

Vui sao tiếng nước lên đồng cạn

Vui sao tiếng hát trên đồng bừa!

 

Tôi đi dưới nắng trưa

Mùa xuân ấm áp

Nghe hơi thở của đồng quê mập mạp

Bãi phù sa xanh mượt ngô non

Những đàn trâu Việt Bắc béo tròn

Đủng đỉnh về xuôi quê hương mới lạ

Rực rỡ những làng vàng tươi mái rạ

Gạch mới nung, đá trắng chất bên đường

Khói lò bay quanh những phố phường

Sắt sáng chói những bể dầu xưởng máy

Và trường học đã mọc lên từng dãy…

 

Sướng vui thay, miền Bắc của ta

Cuộc sống tưng bừng đổi sắc thay da

Ta nghe rõ: Mỗi giờ mỗi phút

Cả đất nước đang tiến lên vùn vụt

Như cỗ xe trăm mã lực khổng lồ

Mà bàn tay thần diệu của Bác Hồ

Cầm chắc lái, bay trên đường vạn dặm

Đường gai góc đang nở đầy hoa thắm…

Giữa mùa xuân vững bước tới tương lai

Tôi vui đi, mê mải… một hai

Giật mình nghe tiếng còi dài gióng giả

Trên đường sắt, chuyến tàu trưa hối hả

Chạy về Nam. Như một đạo quân

Chuyển rầm rầm trên miền Bắc mùa xuân.

 

5-2-1956

TỐ HỮU

 

Trần Xuân An Cảm ơn bạn Thanh Hung Nguyen ... . T/g bạn Ngô Vưu, bạn Nguyễn Chiến...

24 Tháng 9 lúc 10:34 · Đã được chỉnh sửa · Thích · 1

 

Trần Xuân An Bình cái ni cho dzui đi bạn Ngô Vưu !

24 Tháng 9 lúc 13:36 · Thích

 

Lanhx Tran Van tuc là nguoi!

24 Tháng 9 lúc 13:50 · Thích

 

Trần Xuân An Hồi đó (1954-1975) ở Miền Bắc rất hiếm radio (đài bán dẫn) và cũng không có phương tiện thông tin đại chúng nào ngoài báo chí, phát thanh, truyền thanh của Nhà nước, nên những bài thơ như thế này cứ ngâm đi ngâm lại, đọc mãi đọc hoài... thì quả thật nó cũng làm thay đổi nhãn quan của nhân dân, kể cả trí thức ngoài Bắc, cho dù họ tận mắt nhìn thấy, hiểu rõ thực trạng oan sai trong đấu tố, lại dầy rẫy cố vấn Trung Quốc chỉ đạo trực tiếp... Phải rứa không hè?

24 Tháng 9 lúc 14:17 · Thích · 1


Trần Xuân An "Đi đi ra trường đấu / Quật địa chủ cường hào! / Ruộng đất, ta làm chủ"... Rõ là đấu tố, quật ngã ĐỊA CHỦ, CƯỜNG HÀO, chứ không phải Việt gian (không phải "Đi đi ra trường đấu / Quật Việt gian địa, hào!"), và mục đích để tịch thu nhà cửa, ruộng đất chia cho bần nông, sau đó lấy lại, để trở thành tài sản sở hữu tập thể; đồng thời đánh đổ các chức sắc thôn làng như chánh tổng, lí trưởng, quan chức phong kiến hưu trí... Cho nên, cứ ĐỊA CHỦ, CƯỜNG HÀO là bị đấu, mặc dù không phải địa chủ, cường hào làm Việt gian. 


Như vậy, đây thực sự là ĐẤU TRANH GIAI CẤP, chứ không phải trừng trị bọn câu kết với giặc ngoại xâm. Đã là địa chủ (chủ đất, có phát canh thu tô), cường hào (chức sắc địa phương, có thế lực) là KẺ THÙ CỦA GIAI CẤP. ---- Phải rứa không hè? ---------- Việt gian địa chủ, cường hào đã bị đấu tố, tử hình từ 1946 đến 1953, 1954... Thời điểm bối cảnh đấu tố trong bài thơ này là 1956.

24 Tháng 9 lúc 17:20 · Đã được chỉnh sửa · Thích

 

Trần Xuân An ..."Trên đường sắt, chuyến tàu trưa hối hả

Chạy về Nam. Như một đạo quân

Chuyển rầm rầm trên miền Bắc mùa xuân".

5-2-1956

(Trích thơ Tố Hữu) -----------------

Nguyên văn thông tin trên báo Thanh Niên: ----------------- 

Kỷ niệm 50 năm "Đề cương cách mạng miền Nam"

28/10/2006 0:07

"Cách đây đúng 50 năm, tác phẩm Đề cương cách mạng miền Nam do đồng chí Lê Duẩn - Bí thư Xứ ủy Nam Bộ soạn thảo đã được hoàn chỉnh tại TP.HCM...", đại diện Câu lạc bộ Truyền thống kháng chiến TP.HCM đã nhắc lại tại lễ kỷ niệm 50 Đề cương cách mạng miền Nam, tổ chức sáng 27.10 tại TP.HCM.

 

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhiều vị nguyên là cán bộ lãnh đạo các phong trào cách mạng miền Nam, các anh hùng lực lượng vũ trang, mẹ VN anh hùng cùng đông đảo các nhà cách mạng lão thành đã đến dự lễ.

 

Theo nhân chứng - bà Phan Kim Thảo - kể tại buổi lễ, khoảng tháng 5 hoặc tháng 6.1956, đồng chí Lê Duẩn từ miền Tây Nam Bộ về Sài Gòn và ở tại số 29 Huỳnh Khương Ninh (khu Đa Kao, Q.1). Từ đó đến cuối năm 1956, đồng chí Lê Duẩn viết hoàn thành bản đề cương "Đường lối Cách mạng miền Nam VN", sau đổi thành "Đề cương cách mạng miền Nam", dài 24 trang viết tay. Bà Thảo cho biết, bà được tổ chức Đảng phân công về địa chỉ bí mật này để "giúp việc nhà" và cùng với một vài người khác nữa viết bạch chỉ (viết lại bản nháp) bản đề cương để gửi về Trung ương. Từ bản đề cương này, hàng loạt phong trào đấu tranh cách mạng ở miền Nam nổ ra, tạo đà cho chiến thắng mùa xuân lịch sử năm 1975.

 

N.Thủy ---- http://www.thanhnien.com.vn/news1/pages/200643/167813.aspx

 

Kỷ niệm 50 năm "Đề cương cách mạng miền Nam"

Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhiều vị nguyên là cán bộ lãnh...

THANHNIEN.COM.VN

24 Tháng 9 lúc 15:14 · Thích · Xóa xem trước

 

Trần Xuân An "Trên Miền Bắc mùa xuân" là bài thơ vẫn được in lại trong nhiều ấn bản thơ được tái bản sau năm 1975. Bản tôi hiện có trong tay là "Thơ Tố Hữu", Nxb. Văn học giải phóng, in xong vào ngày 20-10-1975 tại nhà in Thanh Tân (ở Sài Gòn [?]), tr. 103-105. Vào những năm đầu 80/XX, trong những sách phục vụ giảng dạy và học tập tại trường phổ thông cơ sở và phổ thông trung học, dùng làm sách tham khảo, đọc thêm, cũng có bài này. Như vậy, đây là bài thơ thể hiện quan điểm rõ rệt, nhất quán của Tố Hữu (và qua đó, thấy rõ là cũng của TW.) về cải cách ruộng đất 1946-1957. Ngẫm lại, dĩ nhiên tiến hành cách mạng về quan hệ sản xuất để xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nông thôn, thì phải cải cách ruộng đất, tịch thu ruộng đất để bước đầu chia cho bần nông, bước kế tiếp là tập thể hóa. --------- Tại Miền Nam, sau 30-4-1975, cũng tiến hành cách mạng về quan hệ sản xuất như thế, nhưng không có đấu tố, vì Đảng Lao động VN đã sửa sai và bản thân địa chủ, phú nông cũng đã làm giấy cam đoan tự nguyện hiến đất (trong thế bắt buộc). --------------- Cách mạng quan hệ sản xuất, tại nông thôn thuở trước, gọi là "cải cách ruộng đất", là mục tiêu đồng thời là điều kiện, là phương tiện chủ yếu của cách mạng vô sản (xã hội chủ nghĩa).

24 Tháng 9 lúc 17:28 · Đã được chỉnh sửa · Thích

 

Nguyễn Chiến thơ TH đã làm tròn nhiệm vụ tuyên truyền và hết, Ông có nhớ Bút máu của Vũ Hạnh ko?

24 Tháng 9 lúc 18:18 · Bỏ thích · 1

 

Trần Xuân An Bài này được Tố Hữu viết theo cách biểu hiện "cái nên có" thay vì "cái thực có / hiện có" (tức là tô hồng hiện thực vốn chẳng tươi hồng), phải không bạn Nguyễn Chiến ?

24 Tháng 9 lúc 18:57 · Đã được chỉnh sửa · Thích

 

Nguyễn Chiến K phải vậy đâu. Chủ nghĩa Lm rất đẹp và nhân văn k bao giờ như vậy (,,,,)

24 Tháng 9 lúc 19:05 · Thích

 

Trần Xuân An Lãng mạn cách mạng (xhcn), chứ không phải lãng mạn thuộc hệ mĩ học khác.

24 Tháng 9 lúc 19:07 · Thích

 

Nguyễn Chiến k có cái gì như vậy đâu. Đấy chỉ là LM tếu k có cơ sở văn hóa và triết học như Chủ nghĩa LM ở Phương Tậy cuối thế kỉ 19 - 20 đâu!

24 Tháng 9 lúc 19:10 · Thích

 

Trần Xuân An Yếu tố lãng mạn trong phương pháp sáng tác hiện thực xã hội chủ nghĩa ấy mà. Đó là cái NÊN CÓ. Nhưng ở đây, tỉ lệ lãng mạn cách mạng xã hội chủ nghĩa lấn lướt cả hiện thực vốn có (cái HIỆN CÓ / THỰC CÓ) khi phản ánh vào tác phẩm, theo ý đồ chủ quan của tác giả. Nói gọn: Tô hồng hiện thực vốn đen..

24 Tháng 9 lúc 19:15 · Đã được chỉnh sửa · Thích

 

Nguyễn Chiến PPST đó giới sáng tác vứt lâu rồi. Ông mà còn sáng tác theo nó là coi như tự sát

24 Tháng 9 lúc 19:17 · Thích

 

Trần Xuân An Mình nói về bài "Trên Miền Bắc mùa xuân" của Tố Hữu (1956).

24 Tháng 9 lúc 19:18 · Thích

 

Nguyễn Chiến Những tác giả tác phẩm hay sau 75 như Bến không chồng, Nỗi buồn chiến tranh, truyện ngắn Ng Huy Thiệp, kịch LQV....có HTXHCN gì đâu

24 Tháng 9 lúc 19:20 · Thích

 

Trần Xuân An Thì mình đang bàn về Tố Hữu với bài đó (1956), chứ đâu có nói đến những tác phẩm của các tác giả sau Đổi mới (1986)

24 Tháng 9 lúc 19:22 · Đã được chỉnh sửa · Thích

 

Nguyễn Chiến Đó là 1 bài đinh của TH mục đích tuyên tuyền cho CCRĐ, Giờ đọc lại khó chịu quá (THay trời ta làm mưa,,, Thắng thiên nhiên ta làm chủ đời ta) Đúng là lạc quan tếu. Con ng k bao giờ chiến thắng đc th nhiên

24 Tháng 9 lúc 19:23 · Thích

 

Trần Xuân An Phải biết quy luật của giới tự nhiên (thiên nhiên) để khai thác, cải tạo nó. Sai quy luật là tan hoang.

24 Tháng 9 lúc 19:25 · Thích

 

Nguyễn Chiến ok, TXA có vẻ thấm nhuần tư tưởng của giai cấp tiên tiến ghê hỉ. Thế cũng tốt, vì có cái gì đó để tin tưởng để hướng tới. Mình k như thế. mình thấy mỗi sáng mặt trời như k mọc lên nổi

24 Tháng 9 lúc 19:32 · Thích

 

Trần Xuân An Hồi còn sinh viên, mình thấm nhuần thật. Mấy năm đi dạy, cũng vậy. Nhưng dần dần tỉnh ra. Ông đã đọc cuốn truyện - hồi ức "GIỮA THUỞ CHUYỂN MÙA" của mình rồi mà.

24 Tháng 9 lúc 19:35 · Thích

 

Nguyễn Chiến Mình cũng vậy. Phùng Quán trong bài thơ Trăng hoàng cung đã gào lên : Ta đã bị dối lừa!

24 Tháng 9 lúc 19:37 · Thích

 

Trần Xuân An Đau! Đau! ------------- Thật ra, chúng ta nên lẩy câu thơ "Ta đã bị dối lừa", trong bài thơ "Tôi khóc..." thuộc tập "Trăng hoàng cung" của Phùng Quán, ra khỏi văn cảnh (ngữ cảnh) của bài thơ ấy. Phải lẩy ra, tách ra như một câu thơ độc lập, gắn vào mạch chuyện chúng ta đang "bàn luận", cho phù hợp. Chúng ta đang nói chuyện chúng ta bị lừa dối bởi những bài thơ tuyên truyền chính trị kiểu tô hồng kia mà, có dính dáng gì đến hoàng cung hoàng hậu mộng tưởng, tự trào, tự giễu của Phùng Quán!

24 Tháng 9 lúc 19:38 · Thích

 

Van Le · Bạn bè với Nguyễn Ngọc Hạnh và 2 người khác

A ! A ! Minh bi nhoi so mot thoi gian qua dai ,them nghe dai ,bao chi ,chi toan nhan duoc banh ve ,bao nuoc ngoai chi co Lenin va Lienxo vi dai ,roi den khi qua ben nay song moi Dau ,dung ....Dau ,Dau cho mot quoc gia ,cho mot dan toc ,thuong qua VN oi !

24 Tháng 9 lúc 20:25 · Bỏ thích · 1

 

Trần Xuân An VN mình như vậy là trải nghiệm hầu hết các chủ thuyết chính, các thế lực lớn của thời đại rồi đó, và trả giá đau đớn. Đau đơn để vươn dậy.

24 Tháng 9 lúc 21:54 · Thích

 

Van Le · Bạn bè với Nguyễn Ngọc Hạnh và 2 người khác

"To hong hien thuc von den " chi danh cho chi em phu nu di tham my vien thoi .

24 Tháng 9 lúc 23:17 · Bỏ thích · 2


Trần Xuân An T / g Nguyễn Chiến ; Q / g cô Van Le : Bổ sung, sau khi đọc lại "Tôi khóc..." của Phùng Quán: ------------- Thật ra, chúng ta nên lẩy câu thơ "Ta đã bị dối lừa", trong bài thơ "Tôi khóc..." thuộc tập "Trăng hoàng cung" của Phùng Quán, ra khỏi văn cảnh (ngữ cảnh) của bài thơ ấy. Phải lẩy ra, tách ra như một câu thơ độc lập, gắn vào mạch chuyện chúng ta đang "bàn luận", cho phù hợp. Chúng ta đang nói chuyện chúng ta bị lừa dối bởi những bài thơ tuyên truyền chính trị kiểu tô hồng kia mà, có dính dáng gì đến hoàng cung hoàng hậu mộng tưởng, tự trào, tự giễu của Phùng Quán!


 

8

 

TƯ LIỆU:


Trích:

ĐỀ CƯƠNG CÁCH MẠNG MIỀN NAM

(tháng Tám 1956)

LÊ DUẨN

 

1) ... “Những sự kiện khách quan của thời đại mới đã ảnh hưởng sâu sắc tới trào lưu dân tộc, dân chủ ở Việt Nam.

Trong khi đó, Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương đánh thực dân Pháp mà không đả động tới quyền lợi giai cấp. Họ cho rằng ai nói đến quyền lợi của giai cấp trong nước là có tội với dân tộc. Thậm chí, một số lãnh tụ Quốc dân đảng còn cho rằng trước hết phải tiêu diệt những người cộng sản rồi sau mới đánh thực dân Pháp, vì những người cộng sản chủ trương chia ruộng đất cho dân cày là chia rẽ dân tộc”...

 

2) ... “Kiểm điểm lại chúng ta nhận thấy rằng trong phong trào 1930-1931 chính sách mặt trận nặng về giai cấp hơn là dân tộc; trong thời kỳ 1936-1939, mặt trận mang màu sắc dân chủ chung nhiều hơn là dân tộc; cuối năm 1939 khi Chiến tranh thế giới lần thứ hai bùng nổ, chính sách mặt trận do Đảng đề ra mới có nội dung giai cấp, nội dung dân tộc, dân chủ tương đối đầy đủ và đến năm 1941 về tổ chức, mặt trận mới mang hình thức dân tộc rõ ràng; đó là Mặt trận Việt Minh.

 

Xây dựng, củng cố, phát triển mặt trận dân tộc tức là bố trí lực lượng các giai cấp, các tầng lớp xã hội, các thành phần trong dân tộc để đánh bại kẻ thù của cách mạng.

Kẻ thù của nhân dân ta là chủ nghĩa đế quốc và giai cấp địa chủ, phong kiến”...

 

Nguồn: Lê Duẩn: Tuyển tập, tập I (1950 - 1975),

Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1987, tr. 75 - 122.

 

------------------------------------------------------------------------------------------

 

NHẬN XÉT của người trích:


1)    Xin lưu ý:

 

“Việt Nam Quốc dân đảng chủ trương đánh thực dân Pháp mà không đả động tới quyền lợi giai cấp"; "Thậm chí, một số lãnh tụ Quốc dân đảng còn cho rằng trước hết phải tiêu diệt những người cộng sản rồi sau mới đánh thực dân Pháp"...

 

Thật ra, chủ trương trên đây không chỉ của Quốc dân đảng, mà của các lực lượng tại Miền Nam, gọi chung là “Quốc gia”, tập hợp lại trong chính phủ Quốc gia Việt Nam trước 1955, và sau khi Pháp đã hoàn toàn rút khỏi Miền Nam, trong chính phủ Việt Nam cộng hòa. Điều này cho lớp người thuộc thế hệ sau hiểu vì sao Quốc gia Việt Nam (đứng đầu là quốc trưởng Bảo Đại) lại vẫn dựa vào thực dân Pháp, trở thành thành viên của Liên hiệp Pháp; và Việt Nam cộng hòa dựa vào Mỹ (can thiệp, chứ không phải thực dân Mỹ).

 

((((((((((---------- Việt Nam Quốc dân đảng không có uy thế gì nhiều trong Quốc gia Việt Nam và Việt Nam cộng hoà -------- Ngô Đình Diệm lại là đại diện của bộ phận Thiên Chúa giáo vốn gắn bó với thực dân Pháp và Tây Ban Nha trong quá trình chúng xâm lược nước ta dưới triều Nguyễn. Vì nguyên nhân đó, cộng với quá trình cai trị độc tài, nên đã bị đánh đổ và bị bắn chết, 11-1963 ----------))))))))))2) Xin lưu ý:

     

“đến năm 1941 về tổ chức, mặt trận mới mang hình thức dân tộc rõ ràng; đó là Mặt trận Việt Minh”.

 

Việt Minh thực chất vẫn do những người cộng sản lãnh đạo, dựa vào Liên Xô (từ 1920) và Trung Quốc (từ 1949).

 

Xem lại:

http://www.tranxuanan-writer.net/Home/hoa-giai-dan-toc

https://www.sites.google.com/site/tranxuananwriter/Home/hoa-giai-dan-toc

 

LINK:

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1463824897224790

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1465661527041127

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1465988867008393

 

https://www.facebook.com/notes/tr%E1%BA%A7n-xu%C3%A2n-an/th%E1%BB%AD-%C4%91%E1%BB%A9ng-tr%C3%AAn-l%E1%BA%ADp-tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam-l%E1%BA%A5y-d%C3%A2n-t%E1%BB%99c-vi%E1%BB%87t-nam-l%C3%A0m-tr%E1%BB%8Dng/1466573166949963

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1466750520265561

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1467127383561208

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1467138170226796

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1467957120144901

 

https://www.facebook.com/tranxuanan.writer/posts/1468367106770569

 

 

 

 

 

Comments