Tiêu điểm - Mới nhất - 5

XEM THÔNG TIN TIÊU ĐIỂM & MỚI NHẤT :
 
 
Từ tháng 02 HB12, trang "Thông báo cập nhật: Tiêu điểm - mới nhất" được chia ra làm 3 mục riêng biệt: 
 
1) Thông báo: TIÊU ĐIỂM --- Tin tức sinh hoạt văn nghệ...  ---  SÁCH BIẾU NHẬN ĐƯỢC - tr. 5
 
2) Thông báo: Tương trợ khẩn cấp - tr. 5
 
3) Thông báo: Tin buồn: PHÂN ƯU - tr. 5 (để hợp lí hơn, từ 12-04 HB14, WebTXA. sẽ tách PHÂN ƯU ra thành một trang mục riêng)
 
 
 
(cập nhật)