Sự cố máy vi tính

 

Web Tác giả Trần Xuân An

Ghi để nhớ

 

 

14-12 HB7:

 

ĐÃ BƯỚC QUA NGÀY THỨ 2, GẶP PHẢI SỰ CỐ VỀ TRƯƠNG MỤC / TÀI KHOẢN (ACCOUNT) TRẦN XUÂN AN TRONG MÁY VI TÍNH CÁ NHÂN. Trong khi đó, 2 trương mục (tài khoản / accounts) khác trong cùng một máy vi tính vẫn được sử dụng tốt.

 

Trang này được thử nghiệm đưa lên web bằng cách vào một trong hai trương mục (accounts) ấy.

 

16-12 HB7:

 

Ổ C (C:), không hiểu vì sao đầy ắp, mặc dù trước đây đã chuyển hết những tệp tin (chữ, hình ảnh...) sang 2 ổ đã D (D:) và E (E:).

 

Tối 16 này, Lê Vĩnh Sơn đã đến "cứu" tài khoản TranXuanAn giúp. Nhân tiện, Sơn "dọn dẹp" giùm. Nhiều files, chương trình phần mềm đã phải xoá bỏ. Đến hôm nay, ổ C rỗng được hơn 1 GB. Tuy thế, vẫn còn 7 GB bị đầy ắp.

 

17-12 HB7:

Chuyển trang này về lại My Webs thuộc trương mục TranXuanAn.

 

Trở về trang mục lục Giao Lưu:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/linkdoanket

TRANG "NGÀN WEBs CỦA NGÀN NHÀ":

http://tranxuanan.writer.2.googlepages.com/webcacnha

Trang chủ Web. Tác giả Trần Xuân An:

http://tranxuanan.writer.googlepages.com

trang "Những trang mục trên 'Web Tác giả Trần Xuân An'":

http://tranxuanan.writer.googlepages.com/webtacgiatranxuanan

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

    lên đầu trang (top page)   

 

 

 

Comments