Sách TXA. tại Cornell University


 

# Author Title Date  
[ 1 ] Trần, Xuân An Có một nơi lá mãi xanh : tiểu thuyết / Trần Xuân An. 1999
 
Library Location: Kroch Library Asia Call Number: PL4390.3.R24 C65 1999 Status: Not Charged
[ 2 ] Trần, Xuân An Gửi hương vừa chóm / nhiều tác giả, Trần Xuân An ... [et al.]. 1998
 
Library Location: Kroch Library Asia Call Number: PL4378 .G86 1998 Status: Not Charged
[ 3 ] Trần, Xuân An Hát chiêu hồn mình : tập thơ / Trần Xuân An. 1992
 
Library Location: Library Annex Call Number: PL4390.3.R24 H3 Status: Not Charged
[ 4 ] Trần, Xuân An Lặng lẽ ở phố : tập thơ / Trần Xuân An. 1995
 
Library Location: Kroch Library Asia Call Number: PL4390.3.R24 L2 1995 Status: Not Charged
[ 5 ] Trần, Xuân An Ngã̂u hứng đọc thơ / Trần Xuân An. 2005
 
Library Location: Kroch Library Asia Call Number: PL4378.2 .T745 2005 Status: Not Charged
[ 6 ] Trần, Xuân An Ngôi trường tháng giêng : tiểu thuyết / Trần Xuân An. 2003
 
Library Location: Kroch Library Asia Call Number: PL4390.3.R24 N46 2003 Status: Not Charged
[ 7 ] Trần, Xuân An Phụ chính đại thà̂n Nguyẽ̂n Văn Tường, 1824-1886 : truyện, sử kí, khảo cứu tư liệu lịch sử / Trà̂n Xuân An. 2004
 
Library Location: Kroch Library Asia Call Number: DS556.83.N48 T73 2004 Status: Not Charged

Bản copy từ nguồn Cornell University Library Website
 

 

hidden hit counter

Google page creator  /  host

DOTSTER, MSN. & YAHOO ...  /  HOST, SEARCH & CACHE  
 

    lên đầu trang (top page)   

 

 

 
ą
An Tran Xuan,
16:05 7 thg 7, 2009
Comments