Trang con

Mục
Thông tin: Dự án đặt tên đường phố: Nguyễn Văn Tường (1824-1886)
Trần Xuân An -- 30-4, triệu vui, triệu buồn, vậy có thơ biểu ngữ rằng...
Trần Xuân An - AI LÀ TÁC GIẢ "VIỆT NAM VONG QUỐC SỬ"?
Trần Xuân An - BUỔI CHIỀU BEN HUR & THẬP TỰ GIÁ SPARTACUS VÀ SÔNG HƯƠNG (thơ, 2 bài)
Trần Xuân An -- Cái nhìn thơ dại (thơ)
Trần Xuân An - Chùm thơ tháng 7 HB12
Trần Xuân An - Chùm thơ thứ hai về Gia Lai
Trần Xuân An - Chùm thơ viết trong trại sáng tác tại Gia Lai - 4-HB12 (2012)
Trần Xuân An - Cờ đào quét giặc (kịch bản hoạt hình, hoạt cảnh)
Trần Xuân An - Cuộc điện chuyện trò với cô giáo đồng nghiệp cũ -- Đoá bông gió tình cảm, trừu tượng - hư vô
Trần Xuân An dịch thơ theo thể lục bát - Rùa lớn đội núi (Cự ngao đới sơn) - thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491-1585)
Trần Xuân An -- (đề xuất) -- KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ THỰC HIỆN HOÀ GIẢI DÂN TỘC
Trần Xuân An - Giới thiệu tập thơ mới của Nguyễn Công Bình
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (I)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (II)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (III)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (IV)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (IX) - chương cuối
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (IX) - tranh minh họa
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (V)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (VI)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (VII)
Trần Xuân An - Giữa thuở chuyển mùa (Hậu chiến, không riêng ai) (VIII)
Trần Xuân An - Gửi cô gái núi (thơ)
Trần Xuân An - Hai bài thơ văn xuôi: Em có thể giùm tôi chăng & Ba tư thế của một người thơ
Trần Xuân An - Khi biết tin năm Nguyễn Du toả sáng khắp thế giới (thơ)
Trần Xuân An - Không thể để giặc yên vị ở Biển Đông (thơ)
Trần Xuân An - Kính gửi Philippines (thơ)
Trần Xuân An - Màu sắc di tích Hiền Lương (thơ)
Trần Xuân An - Một ngày quanh Thành phố Hồ Chí Minh (chùm thơ lục bát nhỏ & một tuỳ bút ngắn)
Trần Xuân An - Một tuổi lòng mẹ và năm mươi bảy tuổi đời --- thơ (02 bài)
Trần Xuân An - (nêu vấn đề) - HOÀ GIẢI: VẾT THƯƠNG CẦU HIỀN LƯƠNG 1954-1975
Trần Xuân An - Nghĩ về cõi anh linh Đại tướng (Võ Nguyên Giáp) - thơ
Trần Xuân An - PHÁT HIỆN THÊM MỘT CỨ LIỆU ĐỂ LÍ GIẢI VẤN NẠN ĐỊA DANH: SƠN TRÀ HAY SƠN CHÀ? (khảo cứu)
Trần Xuân An - Phép tự huyễn hay lẽ thời gian? -- thơ
Trần Xuân An - Sông xanh hay kênh đen Nhiêu Lộc? (truyện ngắn)
Trần Xuân An - Suy niệm nỗi niềm thương binh tử sĩ (thơ)
Trần Xuân An - Thêm hai bài thơ về Gia Lai (27-5 HB12)
Trần Xuân An - Thiêng liêng chủ quyền (thơ)
Trần Xuân An - Thơ về Ngọn lửa tự thiêu trước Dinh Thống Nhất
Trần Xuân An - Tòa án quốc tế và muôn triệu bàn tay (thơ)
Trần Xuân An - Truyện Kiều và dấu hỏi của tôi (thơ)
Trần Xuân An - Tự nhìn lại thơ mình
Trần Xuân An - Và báo chí đã sáng lời đất nước - thơ
Trần Xuân An -- Với ba đoá biểu tượng thiên tài (thơ, biểu hiện Nguyễn Du)
1-45 of 45