Trang con

Mục
a. Bài 1-Tl.3 - Trần Xuân An -- Tìm hiểu "'Lục độ tập kinh' và lịch sử..." - GS.TS. Lê Mạnh Thát
b. Bài 2-Tl.3 - Trần Xuân An - Nghĩ về từ "quốc túy"
c. Bài 3-Tl.3 - Trần Xuân An - Huyền tượng Mẹ Âu Cơ: Bi kịch và mầu nhiệm
d. Bài 4-Tl.3 - Trần Xuân An - Về cái được gọi là "Chiếu Cần vương - D'Argenlieu - 03-7-1889"
e. Bài 5-Tl.3 (gộp trang) - Trần Xuân An - Chùm thơ (4 bài) về Mẹ
f. Bài 6-Tl.3 - Trần Xuân An -- Bàn thêm về Thông báo - Cáo dụ - Cụm từ "Tờ chiếu Cần vương..."
g. Bài 7-Tl.3 - Trần Xuân An -- Kiến nghị - Tân Sở - nơi cải táng di cốt vua Hàm Nghi
h. Bài 8-Tl.3 - Trần Xuân An - Khảo chứng nội dung văn bản một thi tập bị công bố muộn
i. Bài 9-Tl.3 - Trần Xuân An - Tiếp thu sự góp ý - ông Vương Đình Chữ - D'Argenlieu
j. Bài 10-Tl.3 (gộp trang) - Trần Xuân An - Chùm thơ (9 bài) viết tại Nhà sáng tác Đà Lạt
k. Bài 11-Tl.3 - Trần Xuân An - Giao lưu với những người viết trẻ tại Lâm Đồng
l. Bài 12-Tl.3 - Trần Xuân An - Hậu chiến, không riêng ai
m. Bài 13-Tl.3 -
n. Bài 14-Tl.3 - Trần Xuân An - Miệt vườn qua cái nhìn văn hóa học của Nnc. Sơn Nam (1926-2008) (bài 1)
o. Bài 15-Tl.3 - Trần Xuân An -- Những giá trị - Miệt vườn - khảo cứu - Sơn Nam (bài 2)
p. Bài 16-Tl.3 - Trần Xuân An -- Những giá trị - Miệt vườn - các phương diện đặc thù văn hóa (bài 3)
q. Bài 17-Tl.3 - Trần Xuân An - Về "Hồi ký Nguyễn Đăng Mạnh"
r. Bài 18-Tl.3 - Trần Xuân An -- Nghiên cứu khoa học - nhìn thẳng vào sự thật, ghi chép đúng sự thật
s. Bài 19-Tl.3 - Trần Xuân An -- GS. Nguyễn Đăng Mạnh - "tung quả bóng thăm dò dư luận"
t. Bài 20-Tl.3 - Trần Xuân An -- Nhật kí tìm hiểu thực trạng độc thân của nhân vật lịch sử Hồ Chí Minh
u. Bài 21-Tl.3 - Trần Xuân An - Sự công tâm tối thiểu cần có khi cầm bút (phê phán nhà báo Nguyễn Hoàn)
v. Bài 22-Tl.3 - Trần Xuân An -- Nghĩ về cách biện giải - ngộ nhận - ý hướng tốt - di tích Tân Sở
w. Bài 23-Tl.3 - Trần Xuân An - Tiểu thuyết tâm đắc nhất của nhà văn Trần Thanh Giao
y. Bài 24-Tl.3 - Trần Xuân An -- "Những ngọn lửa xanh" (Nguyễn Khắc Phê) - nỗi đau thế sự
z+a. Bài 26-Tl.3 - Trần Xuân An -- Giải thích một số điểm - "Xin đừng 'tranh công'..."
z+b. Bài 27-Tl.3 - Trần Xuân An -- Để khỏi bị Nguyễn Hoàn lừa dối bằng ngụy biện
z+c. Bài 28-Tl.3 - Bài "Ý nghĩ về dự kiến sửa đổi..." - bàn luận - web txawriter Wordpress
z. Bài 25-Tl.3 - Trần Xuân An -- người nông dân - "Bến đò xưa lặng lẽ" - Xuân Đức
1-28 of 28